Su Arıtma Sertifikaları

NSF Onaylı Su Arıtma Cihazları

NSF Onaylı Su Arıtma Cihazları belge kuruluşu NSF (National Sanitation Foundation) International, sağlık ve güvenliği ilgilendiren ürünlerin değerlendirilmesi ve sertifikalandırılması için bir kuruluştur. Su arıtma cihazları dahil olmak üzere gıda, su, hava ve tüketici ürünlerini değerlendirir ve belgelendirir.

NSF tarafından onaylanmış bir su arıtma cihazı, ürünün belirli standartlara ve gerekliliklere uygun olduğunu gösterir. Bu, cihazın suyun belirli kirleticileri veya zararlı maddeleri giderme yeteneğini, cihazın güvenliği ve üretim sürecinin kalitesini içerir.

NSF Onaylı Su Arıtma Cihazları

Bununla birlikte, hangi NSF sertifikasyonunun arandığı önemlidir. Örneğin, bir ürünün NSF/ANSI Standard 53 sertifikasına sahip olması, belirli sağlığa zararlı maddeleri (kurşun gibi) giderme yeteneğini gösterir. NSF/ANSI Standard 42, suyun estetik kalitesiyle (tat, koku, renk) ilgili bir sertifikadır. Bir su arıtma cihazının bu standartları karşıladığını belirtmek için, cihazın etiketi genellikle hangi NSF/ANSI standartlarını karşıladığını gösterir.

NSF/ANSI Standard 58, ters ozmoz (Reverse Osmosis-RO) sistemlerinin değerlendirilmesi için belirlenen bir standarttır. Bu standart, RO sistemlerinin belirli kirleticileri ne ölçüde azalttığını belirlemek için kullanılır.

Standart 58, kurşun, arsenik, kadminyum, krom, bakır, Radyum 226/228, florür, nitrat/nitrit, tuz ve belirli organik kimyasalların azaltılmasını içerir. Ayrıca bu standart, sistemin total dissolved solids (TDS) yani toplam çözünmüş katıları ne kadar azaltabileceğini belirler.

NSF Onaylı Su Arıtma Cihazları

Bir RO sistemi NSF/ANSI Standard 58’e uygun olarak belgelendirildiyse, belirtilen kirleticilerin çoğunu etkili bir şekilde giderme yeteneğine sahip olduğu anlamına gelir. Bu, ürünün belirli bir su kalitesi düzeyine ulaşabileceği anlamına gelir.

NSF 58 onaylı su arıtma cihazları arıyorsanız, Türkiye’de birkaç popüler ve yaygın olarak kullanılan marka ve model mevcuttur. Bunlara İhlas, Royal Green, Ethicwater ve Kent firmalarıdır. Üreticinin veya satıcının web sitesinde veya ürün ambalajında NSF sertifikası hakkında bilgiler bulabilirsiniz.

Unutmayın, su arıtma cihazınızı seçerken, evinizde veya işyerinizde ne tür su sorunlarıyla karşı karşıya olduğunuzu belirlemek için su testi yapmanız önemlidir. Bu, hangi cihazın veya filtre türünün en iyi sonucu vereceğini belirlemenize yardımcı olabilir.

NSF Onaylı Su Arıtma Cihazları

NSF/ANSI 58 Standardı Nedir?

NSF/ANSI Standard 58, ters ozmoz (RO) sistemlerini kapsar. Bu, suyunuzdaki belirli kirleticilerin ve tuzların giderilmesi için bir RO su arıtma sistemi satın almayı düşünüyorsanız aradığınız belgelendirmeyi olabilir.

NSF/ANSI Standard 58 özellikle ters ozmoz sistemleri için geçerlidir. Bu sistemler, suyu yüksek basınç altında bir yarı geçirgen membranın (genellikle poliamid veya selüloz asetat) üzerinden zorlar. Bu işlem, su moleküllerini çözünmüş katı maddelerden (tuzlar), bazı organik bileşiklerden ve genellikle partiküller ve mikroorganizmalardan ayırır.

Bu standardın kapsamına giren başlıca maddeler:

 • Ters ozmoz cihazlarının malzeme güvenliği ve yapısal bütünlüğü.
 • Cihazların belirli kontaminantları (örneğin arsenik, kurşun, krom, kadmiyum, florür, bakteri ve virüsler gibi) giderme kapasitesi.
 • Cihazın ürün suyundaki total çözünmüş katı maddeleri (TDS) giderme kapasitesi.
 • Sistemlerin etiketleme ve bilgi gereksinimleri.

NSF/ANSI 58’e uygun bir RO sistemi, üreticinin iddia ettiği performansı karşılamak için bağımsız bir laboratuvarda test edilmiştir. Bu, belirli kirleticilerin giderilmesi ve sistemlerin güvenli ve etkili bir şekilde çalıştığından emin olmak için önemlidir.

NSF/ANSI 58 onaylı bir RO sistemine sahip olmak, kullanıcıya daha temiz, daha sağlıklı su sağlar ve birçok potansiyel sağlık riskini azaltabilir. Ancak, suyunuzun özel durumuna bağlı olarak farklı türde bir filtrasyon sistemi veya başka bir NSF/ANSI standardı daha uygun olabilir. Örneğin, suyunuzda yüksek miktarda klor veya organik maddeler varsa, aktif karbon filtrelerinin daha uygun olabileceği bir NSF/ANSI 42 sertifikası gerekebilir. Bu nedenle, hangi su arıtma sisteminin size en uygun olduğunu belirlemek için suyunuzu test etmek her zaman en iyisidir.

NSF Onaylı Su Arıtma Cihazları

NSF onaylı su arıtma cihazı ne demek?

NSF onaylı su arıtma cihazı, bağımsız bir kuruluş olan NSF International tarafından belirli standartlara uygun olarak sertifikalandırılmış bir cihazı ifade eder. Bu standartlar, cihazın suyu belirli kirleticilerden ve zararlı maddelerden etkili bir şekilde temizleyebildiğini, güvenli olduğunu ve yüksek kalitede üretildiğini garanti eder. NSF onayı, bir su arıtma cihazının performansını, güvenliğini ve güvenilirliğini doğrulayan bir tür kalite güvencesi sağlar.

NSF/ANSI 53 Standardı Nedir?

NSF/ANSI 53 İçme Suyu Arıtma Üniteleri Sağlık Etkileri standardı, belirli sağlıkla ilgili kirleticilerin azaltılması amacıyla tasarlanmış su arıtma sistemleri için minimum gereklilikleri belirler. Bu standart, kullanım noktası ve giriş noktası sistemlerini kapsar.

NSF/ANSI Standard 53, içme suyu için bazı sağlığa zararlı kirleticilerin azaltılmasını kapsayan bir standarttır. Bu standarda uyan su arıtma cihazları, belirli kirleticileri, belirli bir seviyenin altına düşürme yeteneğini bağımsız bir laboratuvarda test etmiştir ve kanıtlamıştır.

Standart, 50’den fazla kirleticiyi azaltma iddiasında bulunur. Bu iddiaların arasında en popüler olanları kurşun, Cryptosporidium (bir tür parazit), Uçucu Organik Bileşenler (VOCs) ve kromun azaltılmasıdır.

Standart ayrıca, malzeme güvenliği, yapısal bütünlük ve belirli sağlıkla ilgili kirletici azaltma iddialarını içerir. Bu iddialar, test edilen ve sertifikalandırılan ürüne bağlı olarak değişir. Yani, her ürün, etiketinde veya ürün literatüründe belirtilen belirli kirleticilere karşı test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır.

NSF Onaylı Su Arıtma Cihazları

NSF/ANSI 42 Standardı Nedir?

NSF/ANSI 42: İçme Suyu Arıtma Üniteleri- Estetik Etkiler standardı, sağlıkla ilgili olmayan kirleticilerin azaltılmasını amaçlayan sistemler için minimum gereklilikleri belirler. Bu standart, suyun tadını, kokusunu ve görünümünü etkileyen ancak genellikle sağlıkla doğrudan ilişkili olmayan kirleticilere odaklanır.

Bu standardın kapsamı, kullanım noktası ve giriş noktası su arıtma sistemlerini içerir. Kullanım noktası sistemler genellikle tezgâh altı veya tezgâh üstü filtreler, buzdolabı filtreleri veya su sebilleri gibi evde veya iş yerinde tek bir musluktan suyu arıtan sistemleri kapsar. Giriş noktası sistemler ise genellikle evin veya iş yerinin su giriş noktasında kurulan ve tüm binanın suyunu arıtan sistemlerdir.

NSF/ANSI 42 standardına uyan su arıtma cihazlarının iddiaları genellikle klor, tat ve koku, kloramin, partikül, demir, mangan, çinko ve toplam çözünmüş katılar (TDS) gibi estetikle ilgili kirleticilerin azaltılmasını içerir. Bunlar, suyun tadını, kokusunu veya görünümünü etkileyen ancak genellikle sağlıkla doğrudan ilişkili olmayan maddelerdir.

Testler, malzeme güvenliği, yapısal bütünlük ve belirli estetikle ilgili kirletici azaltma iddialarını içerir. Bu iddialar, ürüne göre değişir. Yani, her NSF/ANSI 42 sertifikalı ürün, etiketinde veya ürün literatüründe belirtilen belirli kirleticilere karşı test edilmiştir ve bu kirleticilerin belirli bir seviyenin altına düşürülmesini kanıtlamıştır.

NSF/ANSI 42 sertifikası, bir su arıtma cihazının belirli estetik kirleticileri giderme kapasitesini doğrular ve böylece kullanıcının suyun tadını, kokusunu ve görünümünü geliştirebilmesini sağlar. Bu, özellikle su kaynağında yüksek klor seviyeleri veya diğer tat ve koku veren maddeler bulunan kullanıcılar için önemlidir. Bu standarda uyan su arıtma cihazları, suyunuzun tadını ve kokusunu iyileştirebilir ve genel su kalitenizi artırabilir.

NSF Onaylı Su Arıtma Cihazları

NSF/ANSI 401 Standardı Nedir?

NSF/ANSI 401: Yükselen Bileşenler/Tesadüfi Kirleticiler standardı, bir su arıtma cihazının, içme suyunda bulunan ve yayınlanmış çalışmalarda belirtilen 15’e kadar bireysel kirleticiyi giderme yeteneğini ele alır. NSF/ANSI 401 kapsamındaki kirleticiler, iz düzeylerde içme suyu kaynaklarında tespit edilmiştir ve bazı tüketicilerin içme suyu kalitesine olan algısını etkileyebilir.

Bu standardın kapsamı, kullanım noktası ve giriş noktası su arıtma sistemlerini içerir. Kullanım noktası sistemler genellikle tezgâh altı veya tezgâh üstü filtreler, buzdolabı filtreleri veya su sebilleri gibi evde veya iş yerinde tek bir musluktan suyu arıtan sistemlerdir. Giriş noktası sistemler ise genellikle evin veya iş yerinin su giriş noktasında kurulan ve tüm binanın suyunu arıtan sistemlerdir.

NSF/ANSI 401 standardına uyan su arıtma cihazları, reçete ile alınan ilaçlar, reçetesiz ilaçlar, herbisitler, pestisitler ve kimyasal bileşenler gibi kategorileri içeren 15’e kadar belirli kirletici azaltma iddiasında bulunur.

Testler, malzeme güvenliği, yapısal bütünlük ve standarda dahil olan belirli yükselen bileşenler/tesadüfi kirleticileri kapsar. Bu demektir ki, her NSF/ANSI 401 sertifikalı ürün, etiketinde veya ürün literatüründe belirtilen belirli kirleticilere karşı test edilmiştir ve bu kirleticilerin belirli bir seviyenin altına düşürülmesini kanıtlamıştır.

NSF/ANSI 401 sertifikası, bir su arıtma cihazının belirli yükselen bileşenleri ve tesadüfi kirleticileri giderme kapasitesini doğrular. Bu, su kaynağında iz düzeylerde ilaç kalıntıları, herbisitler, pestisitler veya diğer kimyasal bileşenler bulunan kullanıcılar için özellikle önemlidir. Bu standarda uyan su arıtma cihazları, suyunuzun genel kalitesini iyileştirebilir ve potansiyel sağlık risklerini azaltabilir.

NSF Onaylı Su Arıtma Cihazları

NSF Belgesi Olan Su Arıtma Cihazları

Suyun temizliği ve kalitesi, sağlığımız için hayati önem taşır. İçme suyu arıtma cihazları, su kaynaklarındaki kirleticileri azaltarak daha temiz ve sağlıklı su elde etmemize yardımcı olur. Ancak, tüm su arıtma cihazları eşit yaratılmamıştır. NSF/ANSI Standard 58’e göre sertifikalandırılmış su arıtma cihazları, suyunuzun güvenliğini ve kalitesini garantileyen bir dizi sıkı gerekliliği karşılar.

Piyasada birçok NSF sertifikalı su arıtma cihazı bulunmaktadır. İşte NSF/ANSI 58 standardına göre sertifikalandırılmış bazı su arıtma cihazı markaları:

İhlas Su Arıtma: İhlas, kullanıcılarına NSF sertifikalı su arıtma cihazları sunan öncü bir Türk markasıdır. İhlas’ın su arıtma sistemleri, suyunuzdaki zararlı kirleticileri etkin bir şekilde azaltır ve suyunuzun tadını ve kalitesini iyileştirir.

Royal Green Su Arıtma: Royal Green, geniş bir ürün yelpazesi ve mükemmel müşteri hizmetleriyle bilinen bir başka NSF sertifikalı markadır. Markanın su arıtma cihazları, NSF/ANSI 58 standardına göre sertifikalandırılmıştır ve suyunuzun kalitesini ve güvenliğini artırır.

Kent Su Arıtma: Kent, dünya çapında NSF sertifikalı su arıtma cihazları sunan bir başka öncü markadır. Kent su arıtma cihazları, suyunuzdaki zararlı kirleticileri etkin bir şekilde azaltır ve suyunuzun tadını ve kalitesini iyileştirir.

EthicWater Su Arıtma: EthicWater, hem ev hem de iş yerleri için NSF sertifikalı su arıtma çözümleri sunan bir diğer önemli markadır. EthicWater su arıtma cihazları, sadece marka ismiyle değil, aynı zamanda üretici firmalarının NSF sertifikaları ile de satılmaktadır. Bu, EthicWater’ın, dünyanın önde gelen su arıtma parçaları ve filtre üreticilerinin ürünlerini kullandığını göstermektedir.

Ternion su arıtma cihazı mineral, alkali ve ORP banneri

Ternion su arıtma cihazı mineral, alkali ve ORP banneri

EthicWater, hortum ve bağlantı parçalarında CDC markasını kullanırken, filtrelerinde Pentair, Dupont, Swun Chyan, Matrikx ve Purtrex gibi önemli isimlere güveniyor. Tüm bu parçalar, NSF/ANSI standartlarına uygun olarak test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır, bu da su arıtma işleminin en yüksek standartlarda gerçekleştirildiğini garanti eder.

Ayrıca, EthicWater su arıtma cihazlarında kullanılan musluklar Likuan markasıdır ve yine NSF standartlarına göre sertifikalandırılmıştır. Bu, EthicWater cihazlarının, suyunuzun temizliğini ve güvenliğini sağlamak için en kaliteli, güvenli ve etkili parçaları kullandığını doğrular.

EthicWater’ın bu katı kalite kontrol standartları, suyunuzun güvenliğini ve kalitesini artırmanın yanı sıra, EthicWater su arıtma cihazlarının performansının ve dayanıklılığının da garanti altına alınmasını sağlar.

Bu markalar, kullanıcılara suyun tadını, kokusunu ve genel kalitesini artırırken aynı zamanda potansiyel sağlık risklerini de azaltan yüksek kaliteli su arıtma çözümleri sunar. Su arıtma cihazınızı seçerken, NSF/ANSI 58 standardına göre sertifikalandırılmış bir ürün olduğundan emin olun.

NSF Onaylı Su Arıtma Cihazları” ile ilgili yorumlar;

 1. Solmaz dedi ki:

  Su arıtma performansı şaşırtıcı derecede iyiydi. Cihaz, suyun içindeki istenmeyen maddeleri, kloru, ağır metalleri ve diğer kirleticileri etkili bir şekilde uzaklaştırıyor. Sonuç olarak, her daim berrak ve taze bir içme suyuna sahip oluyorum. Özellikle suyun tadındaki farkı hemen fark ettim ve bu gerçekten büyük bir artı oldu. Su arıtma cihazı gerçekten büyük konfor.

 2. Mükremin dedi ki:

  Ben bir kullanıcı olarak, size bu harika su arıtma cihazı hakkında birkaç kelime söylemek istiyorum. Bu cihazı bir süredir kullanıyorum ve gerçekten çok etkileyici olduğunu söylemek istiyorum.

  İlk olarak, en önemli özelliği, NSF sertifikasıyla donatılmış olmasıdır. Bu sertifika, cihazın suyu gerçekten güvenli bir şekilde arıttığı ve kalite standartlarını karşıladığı anlamına gelir. Kendi sağlığımız ve sevdiklerimizin sağlığı için suyun güvenli olduğundan emin olmak son derece önemlidir ve bu cihaz bana tam anlamıyla güvence veriyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir