Nasıl Yaparım, Su Analiz Cihazları

Tatlı Suda Alkalinlik

Alkalinlik Nedir?

Tatlı suda alkalinlik, suyun asidi nötralize etme kapasitesini ya da pH’ta azalmaya karşı direncini ifade eder. Doğal suyun alkalinliği toprak, temel kaya, bitkiler ve endüstriyel atıklar tarafından etkilenir. Örneğin, su içerisinde daha kolay çözünen ve daha yumuşak olan kireçtaşı, suyun daha yüksek alkalinlikte olmasına neden olma eğilimindedir.

Tatlı suların alkalinliği, su ekosistemlerinin genel sağlığı için önemlidir. Özellikle balıklar ve diğer su canlıları için yaşam şartlarını belirleyen bu faktör, suyun asitlere karşı direncini gösterir. Yüksek alkalinlik, suyun asit yağmurlarına ve diğer asidik atıklara karşı daha dirençli olmasına yardımcı olabilir. Ancak aşırı alkalinlik de problemlere neden olabilir, çünkü su canlıları için ideal pH değerlerini değiştirebilir.

Endüstriyel faaliyetler, tarım uygulamaları ve kentsel gelişme gibi insan kaynaklı etkenler, su kaynaklarımızın alkalinliğini etkileyebilir. Bu nedenle, tatlı suların alkalinlik seviyelerini düzenli olarak izlemek, doğal kaynaklarımızın korunmasında kritik bir adımdır.

Tatlı Suda Alkalinlik

Tatlı Suda Alkalinliğin Önemi

Tatlı suda alkalinlik, özellikle balıklar ve su yaşamı için hayati bir öneme sahiptir, çünkü suyun pH değerinde ani değişikliklere karşı bir tampon veya koruma görevi görür. Yaşayan organizmalar, özellikle su canlıları, belirli pH aralıklarında en iyi şekilde işlev görürler.

Alkalinlik, suya ne kadar asidin eklenebileceğini ve bu asidin pH’ta önemli bir değişikliğe yol açıp açmayacağını bize söyler. Eğer bir tatlı su kaynağının alkalinliği düşükse, o su kaynağına eklenen küçük miktarda asid bile pH değerinde büyük değişikliklere neden olabilir. Bu tür ani pH değişiklikleri, su yaşamı için zehirleyici olabilir.

Yüksek alkalinlik, su ortamındaki canlıların, asidik yağmurlar veya endüstriyel atıklar gibi dış etkenlerden kaynaklanan asidik koşullara karşı daha dirençli olmalarına yardımcı olur. Bu direnç, su ekosistemlerinin sağlığını koruma ve sürdürme yeteneği için kritik öneme sahiptir.

Alkalinlik Ölçümü Ne Anlama Gelir?

Alkalinlik, suyun asitlere karşı direncini ifade eder. Yüksek alkalinliğin kötü su kalitesini zorunlu kıldığı anlamına gelmez. Her su gövdesinin kendine özgü, normal bir alkalinlik seviyesi vardır. Alkalinlik, su örneğindeki kalsiyum karbonatın eşdeğer konsantrasyonu cinsinden ölçülür:

  • 10 mg/L: Çok Düşük
  • 11-50 mg/L: Düşük
  • 51-150 mg/L: Orta
  • 151-300 mg/L: Yüksek
  • 300 mg/L: Çok Yüksek

Bir su örneğinin alkalinliği “Orta” bir aralıkta (örn. 100 mg/L) olarak ölçüldüyse, bu su kaynağının asidik değişikliklere karşı orta derecede dirence sahip olduğunu gösterir. “Çok Yüksek” bir alkalinlik değeri, su kaynağının asidik etkilere karşı yüksek bir direnç gösterebileceğini, ancak aynı zamanda belirli su canlıları için problem yaratabileceğini de gösterebilir.

Bu değerler, bir su kaynağının genel sağlığını ve o ekosistemde yaşayan canlılar için potansiyel riskleri değerlendirmemize yardımcı olur. Ancak, bu değerlerin tek başına su kalitesi hakkında tam bir bilgi vermediğini unutmamak önemlidir. Su kalitesini tam olarak değerlendirmek için diğer parametrelerin (pH, sıcaklık, oksijen seviyesi vb.) de göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Alkalinite Test Kiti ve Kullanımı

Alkalinite, suyun asit tamponlanma kapasitesinin miktarsal ölçüsüdür ve suyun pH değişimine gösterdiği direncin derecesidir. Su içerisinde çözünmüş bulunan karbonatlar, bikarbonatlar ve hidroksitlerin toplam değerini ifade eder. Alkalinite değeri yüksek olan suların pH değerini düşürmek için normalden daha fazla asit kullanmamız gerekmektedir. Yüksek alkalinite değerine sahip sularda pH değeri düşmeye karşı direnç gösterecek ve bir müddet sonra havuz suyunun pH değeri tekrar eski değerine geri dönecektir. Suda P Alkalitesi Tayini: Fenol ftalein indikatörü (P Alkalite); NaOH, KOH, Ca(OH)2, Na2CO3 gibi kuvvetli bazik maddeler karşısında koyu pembe renk alır. Ortamda yalnız bikarbonatlar varsa çözelti renksiz kalır.(PH=8 renksiz, PH=10 Koyu pembe) Suda M Alkalitesi Tayini: Perdelenmiş Metil Oranj indikatörü (M alkalite ) sudaki bikarbonatların varlığını gösterir. (PH= 3,1 Kırmızı, PH=4,4 yeşil) İndikatör damlatılınca renk yeşilimsi olacaktır. Titrasyon çözeltisi ile titrasyon sonucu renk açık kırmızıya dönünce titrasyon işlemi durdulur. 1 Damla = 50 ppm CaCO3

Alkalinite Test Kiti

Duyarlılık:1 damla=50 ppm

METOD : Titrimetrik

1) Test tüpü test edilecek su ile birkaç kere çalkalanır.
2) Test tüpü 5 ml. işaret çizgisine kadar test edilecek su ile doldurulur.
3) Üç damla MR indikatörü damlatılır. Kapağı kapatıp kuvvetlice çalkalanır. Renk yeşilimsi olur.
4) Renk grimsi kırmızı renge dönene kadar ayarlı Alkalinite Titrasyon Çözeltisi damlalar sayılarak damlatılır.
5) Damla sayısı x 50 = CaCO3 cinsinden Toplam Alkalinite

İÇERİK : Titrasyon Çözeltisi 1 adet MR İndikatörü 1 adet Deney Tüpü 1 adet Prospektüs 1 adet

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir