Su Yumuşatma Cihazları

Eviniz İçin Doğru Su Yumuşatıcı Boyutlandırma Rehberi

Eviniz İçin Doğru Su Yumuşatıcı Boyutlandırma Rehberi

Su Yumuşatıcı Boyutlandırma, Su yumuşatıcınızı doğru boyutlandırmak için ilk adım olan günlük yumuşatma ihtiyacınızı hesaplamanız gerekmektedir. Bu hesap, suyunuzdaki sertlik oranı ve günlük su tüketiminizi bilmeyi gerektirir.

Suyun Sertlik Değerini Anlama

Su sertliği, mg/L veya GPG olarak ölçülür ve suyunuzdaki kalsiyum ve magnezyum miktarını gösterir. Bu değeri bilmek esastır, çünkü tahmin yürütmek yanlış boyutlandırılmış bir sistemle sonuçlanabilir. Ayrıca, suda demir varlığı toplam sertlik değerinde bir düzeltmeyi gerekli kılar.

Günlük Su Tüketimini Tahmin Etme

Evdeki günlük su tüketimi, günlük yumuşatma ihtiyacınızı hesaplarken önemli bir faktördür. Bu, su faturalarından doğru bir şekilde tahmin edilebilir veya hane halkındaki kişi sayısını galon başına 75 ile çarparak bulunabilir.

Günlük Yumuşatma İhtiyacınızı Hesaplama – Su Yumuşatıcı Boyutlandırma

Eviniz İçin Doğru Su Yumuşatıcı Boyutlandırma Rehberi

Eviniz İçin Doğru Su Yumuşatıcı Boyutlandırma Rehberi

Günlük yumuşatma ihtiyacınızı doğru bir şekilde tahmin etmek evdeki su yumuşatıcınızı doğru kullanmanız için önemlidir. Bunu kendi başınıza yapabileceğiniz gibi bir profesyonelin yardımıyla da yapabilirsiniz.

Bunu yapmak için günlük su kullanımınızı su sertliğinizle (demir için düzeltilmiş) çarpın. Bu sayı sizin Günlük Yumuşatma İhtiyacınızdır.

Fransız sertliği (°F ya da F) cinsinden su yumuşatma cihazı seçimi için bir rehber. Fransız sertliği, genellikle “derece Fransız sertliği” olarak bilinir ve 1 °F, bir litre suda çözünmüş 10 mg kalsiyum karbonata eşittir.

Su yumuşatma cihazı seçimi şu parametrelere dayanır:

 1. Suyun Sertliği: Bu, genellikle “derece Fransız sertliği” (°F ya da F) olarak ölçülür. Yerel su şirketinizden, su test kitlerinden ya da laboratuvar analizlerinden bu değeri elde edebilirsiniz.
 2. Günlük Su Tüketimi: Evdeki kişi sayısı ve kişi başı ortalama su tüketimiyle (günde ortalama olarak kabul edilen değerlerle) hesaplanır.

Hesaplama Adımları:

 1. Günlük Yumuşatma İhtiyacı Hesaplama:
  • Günlük Yumuşatma İhtiyacı = (Suyun Sertliği °F) x (Günlük Su Tüketimi)

Bu değeri bulduktan sonra, haftalık veya aylık yumuşatma ihtiyaçlarınızı da hesaplayarak, bu kapasiteye uygun bir su yumuşatma cihazı seçebilirsiniz. Yumuşatıcının kapasitesi, genellikle ürün özelliklerinde belirtilir.

Fransız sertliği cinsinden bir su yumuşatma cihazı seçimi örneği için aşağıdaki hesaplamayı kullanalım:

 1. Suyun Sertliği: 30 °F (derece Fransız sertliği)
 2. Günlük Su Tüketimi: 1 ton, yani 1.000 litre.

Hesaplama Adımı:

 1. Günlük Yumuşatma İhtiyacı Hesaplama:
  • Günlük Yumuşatma İhtiyacı = (Suyun Sertliği °F) x (Günlük Su Tüketimi)

Günlük Yumuşatma İhtiyacı = 30 °F x 1.000 litre = 30.000 °F-litre

Bu durumda, su yumuşatıcısının günde 30.000 °F-litre sertlikten arındırma kapasitesine sahip olması gerekiyor.

Bu değeri elde ettikten sonra, piyasada bulunan su yumuşatıcılarının kapasitelerine bakarak, günlük ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek bir cihazı seçebilirsiniz. Ayrıca, bu kapasiteye haftalık veya aylık olarak bakarak daha büyük kapasiteli bir cihazın da uygun olup olmadığını değerlendirebilirsiniz.

Kaç Litre Reçine Kullanılır

Eviniz İçin Doğru Su Yumuşatıcı Boyutlandırma Rehberi

Su yumuşatma cihazlarında kullanılan reçine miktarını hesaplarken bazı kabuller yapmamız gerekiyor. Genellikle, 1 litre reçinenin 20.000 – 30.000 °F-litre sertlik giderme kapasitesine sahip olduğu kabul edilir, fakat bu değer kullanılan reçinenin tipine ve kalitesine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Önceki hesaplamada, günlük yumuşatma ihtiyacınızın 30.000 °F-litre olduğunu bulmuştuk.

Eğer 1 litre reçine 25.000 °F-litre sertlik giderme kapasitesine sahipse (ortalama bir değeri kabul ederek):

Gerekli reçine miktarı = Günlük Yumuşatma İhtiyacı / Reçinenin Sertlik Giderme Kapasitesi Gerekli reçine miktarı = 30.000 °F-litre / 25.000 °F-litre/litre = 1,2 litre

Bu durumda, günde 30.000 °F-litre sertlik giderme kapasitesine sahip bir su yumuşatma cihazı için yaklaşık 1,2 litre reçineye ihtiyacınız olacak. Ancak, pratikte bu miktarın üzerinde bir reçine kapasitesi seçmek, rejenerasyon sıklığını azaltarak cihazın ömrünü uzatabilir. Ayrıca, reçinenin verimliliği, su kalitesi, tuz kullanımı ve diğer faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, bir uzmanın önerilerini almak da faydalı olabilir.

Reçine Yıkama Süresi Nedir?

Su yumuşatma cihazının yıkama (rejenerasyon) sıklığı, reçinenin kapasitesine ve kullanıcının su sertliği ile günlük su tüketimine bağlı olarak değişir.

Daha önceki hesaplamada günde 30.000 °F-litre sertlik giderme ihtiyacınız olduğunu belirlemiştik. Eğer reçinenin toplam kapasitesi 25.000 °F-litre/litre reçine olduğunu ve 1,2 litre reçine kullandığınızı kabul edersek:

Toplam Reçine Kapasitesi = 1,2 litre reçine x 25.000 °F-litre/litre = 30.000 °F-litre

Bu durumda, reçinenin toplam kapasitesi tam olarak günlük yumuşatma ihtiyacınıza eşittir. Yani, her gün 1 rejenerasyon (yıkama) yapmanız gerekecektir.

Fakat, bu ideal bir durumdur. Pratikte, reçinenin tam kapasitesine ulaşmadan önce rejenerasyon yapmak, reçinenin ömrünü uzatabilir. Ayrıca, su yumuşatıcılarının bazıları otomatik rejenerasyon ayarlarına sahip olabilir, bu da kullanıcının ihtiyaçlarına göre ayarlanabilir. Bu nedenle, yıkama sıklığı konusunda cihazın kullanım kılavuzuna veya bir uzmana başvurmanız önerilir.

Her Yıkama da Ne Kadar Tuz Kullanır?

Eviniz İçin Doğru Su Yumuşatıcı Boyutlandırma Rehberi

Eviniz İçin Doğru Su Yumuşatıcı Boyutlandırma Rehberi

Su yumuşatma cihazlarında tuz (genellikle sodyum klorür) kullanımı, rejenerasyon sırasında reçinenin yeniden yüklenmesi için gereklidir. Tuz tüketimi, reçinenin miktarına, suyun sertliğine ve cihazın tasarımına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Ortalama olarak, her rejenerasyon için 100 – 150 gram (veya 0,1 – 0,15 kg) tuz kullanılır litre reçine başına. Ancak bu değer, cihazın modeline ve tasarımına bağlı olarak değişebilir.

Eğer 1,2 litre reçine kullandığınızı kabul edersek:

Minimum Tuz Tüketimi = 1,2 litre x 100 gram/litre = 120 gram veya 0,12 kg Maksimum Tuz Tüketimi = 1,2 litre x 150 gram/litre = 180 gram veya 0,18 kg

Bu durumda, her rejenerasyon için yaklaşık 120 – 180 gram arasında tuz kullanmanız gerekecektir.

Ancak bu, genel bir tahmin olup cihazınızın özelliklerine, suyunuzun sertliğine ve kalitesine, ve reçinenin durumuna göre değişiklik gösterebilir. Tam olarak ne kadar tuz kullanmanız gerektiğini belirlemek için cihazınızın kullanıcı kılavuzuna bakmalı veya bir uzmana danışmalısınız.

Su yumuşatma cihazları haftada bir rejenerasyona (yani yıkanmaya) ihtiyaç duyar. Bu nedenle, haftalık ihtiyacı hesaplamak, cihazın kapasitesini belirlemek için önemlidir. Günlük Yumuşatma İhtiyacı x 7 gün olarak hesaplama yapmanız önerilir.

Haftalık Genel Kullanım Olarak Örnek Hesaplama

Eviniz İçin Doğru Su Yumuşatıcı Boyutlandırma Rehberi

Eviniz İçin Doğru Su Yumuşatıcı Boyutlandırma Rehberi

4 kişilik bir aile için, suyun sertliği 30 °F ve kişi başı günlük su kullanımı 280 litre olduğuna göre su yumuşatma cihazı seçimi ve kullanımıyla ilgili hesaplamalar şu şekildedir:

1. Günlük ve Haftalık Yumuşatma İhtiyacı:

 • Günlük Su Kullanımı = 4 Kişi x 280 litre/kişi = 1.120 litre/gün
 • Günlük Yumuşatma İhtiyacı = 30 °F x 1.120 litre = 33.600 °F-litre/gün
 • Haftalık Yumuşatma İhtiyacı = 33.600 °F-litre/gün x 7 gün = 235.200 °F-litre/hafta

2. Reçine Miktarı: Genellikle 1 litre reçine, yaklaşık 20.000 – 30.000 °F-litre sertlik giderme kapasitesine sahiptir. Ortalama bir değeri (25.000 °F-litre/litre) kabul ederek:

 • Gerekli Reçine Miktarı = 235.200 °F-litre/hafta ÷ 25.000 °F-litre/litre = 9,408 litre (Yaklaşık 9,5 litre)

3. Yıkama (Rejenerasyon) Sıklığı: Haftada bir rejenerasyon idealdir, bu durumda haftalık yumuşatma ihtiyacını karşılayabilen bir cihaz haftada bir yıkama gerektirecektir.

4. Tuz Kullanımı: Genellikle, her rejenerasyon için 100 – 150 gram tuz kullanılır litre reçine başına. Eğer ortalama 125 gram tuz kullanımını kabul edersek:

 • Haftalık Tuz Kullanımı = 9,5 litre x 125 gram/litre = 1.187,5 gram = 1,1875 kg (Yaklaşık 1,2 kg)

Bu hesaplamalar, genel ve ortalama değerlere dayanmaktadır. Gerçek kullanım, su yumuşatma cihazının modeline, su kalitesine, tuz tüketimine ve diğer faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Ethic Water’den Profesyonel Su Yumuşatıcı Kurulumu ve Değiştirme Hizmetleri

Su yumuşatıcılarının sunduğu en popüler ve önemli avantajlardan bazıları şunlardır:

Cilt ve Saç Kuruluğunu Önler Türkiye’de ki su kaynakları sık sık sert olabilir ve bölgedeki ev sahipleri için sıkıntı yaratabilir. Sert su, aslında cildinizi ve saçınızı kurutabilecek yüksek miktarda mineral içeren sudur. Türkiye’deki evinize Ethic Water tarafından bir su yumuşatıcı kurulumu, su kaynağınızdaki fazla mineralleri temizleyerek cildinizi nemlendirir ve çok daha rahat bir saç sağlar.

Kireç Oluşumunu Azaltır Yüksek miktarda mineral içeren su, tesisat armatürlerinde kireçlenmeye neden olabilir, bu da oldukça zahmetli olabilir. Mineral birikintisi, tesisat armatürlerinde pas ve sızıntılara, Türkiye’deki evinizdeki duşlarda ve fayanslarda kireç oluşumuna yol açabilir. Su yumuşatıcıları, tesisat armatürlerinde, duşlarda, lavabolarda ve fayanslarda kireç oluşumunu ortadan kaldırır.

Daha Temiz Tabaklar Tabaklarınızı ne kadar iyi temizlemeye çalışırsanız çalışın, hiçbir zaman gerçekten temiz görünmediklerini mi buluyorsunuz? Tabaklarınızın her zaman su lekeleriyle dolu olduğunu mu görüyorsunuz? Bu, sert su kaynağı nedeniyledir! Evinize Ethic Water tarafından bir su ısıtıcısı kurmak, su kaynağınızdaki lekelere neden olan mineralleri ortadan kaldırarak bu olguyu ortadan kaldırabilir.

Daha Yumuşak Kıyafetler Bir su yumuşatıcı, minerallerin su yumuşatma sistemleri aracılığıyla arıtılmasıyla daha yumuşak kıyafetler sağlayabilir, böylece çamaşırınız daha yumuşak ve rahat hale gelir. Su yumuşatıcı seçenekleriniz hakkında daha fazla bilgi almak için Ethic Water’i bugün arayın!

Tesisat Ömrünü Uzatır Yüksek miktarda mineral içeren su, paslanmış borulara neden olabilir, bu da zamanla tesisat borularınıza ve cihazlarınıza pas, sızıntı ve hasara yol açar. Su yumuşatıcıları, olası pas ve sızıntıları ortadan kaldırarak tesisat sisteminizin ömrünü uzatabilir. Tesisat sisteminizin ömrünü uzatmaya yardımcı olmak istiyorsanız, bugün Ethic Water uzmanlarına başvurun ve Profesyonel Su Isıtıcısı Kurulumu ve Değiştirme Hizmetleri hakkında bilgi almak için randevu ayarlamak hakkında bilgi alın!

Daha İyi Tadımlı Su Son olarak, sert suyun çok belirgin bir tadı vardır ve pek de iyi değildir! Ethicwater tesisat uzmanları tarafından bir su yumuşatıcı kurulumu, sizi şimdiye kadar deneyimlediğiniz en iyi tatlı, ferahlatıcı ve saf su ile baş başa bırakacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir