Su ve Sağlık

Suyun TDS Değeri Nedir ve Nasıl Ölçülür?

Suyun TDS Değeri Nedir, Su, birçok maddeyi çözebilme ve moleküllerini emme yeteneğine sahip olan son derece değerli bir çözücüdür. Bir su miktarındaki toplam çözünmüş katılar (TDS) seviyesi, o su miktarındaki çözünmüş parçacıkların sayısıdır. Çözelti içerisinde organik veya inorganik toplam çözünmüş katılar bulunabilir.

Suyunuzun toplam çözünmüş katılar (TDS) seviyesini ve hangi toplam çözünmüş katıların mevcut olduğunu anlamak, genel su kaliteniz hakkında bir fikir edinmek için önemlidir. Aşağıdaki bölümlerde toplam çözünmüş katıların çeşitli formlarını, nasıl ölçüleceğini ve suyunuzdaki toplam çözünmüş katıları nasıl azaltacağınızı öğreneceksiniz.

Bu makalenin sonuna kadar okumaya devam ederek, su uzmanlarından toplam çözünmüş katılar (TDS) nedir, nasıl ölçülür ve içme suyunuzun her yudumda güvenli, temiz ve lezzetli olmasını nasıl garanti edebileceğinizi öğrenin.

Suda TDS Nedir? Suyun TDS Değeri Nedir

Toplam çözünmüş katılar (TDS), içme suyunda bulunan tüm organik ve inorganik maddelerin toplamıdır. TDS genellikle milyonda bir (ppm) olarak ölçülür.

Suda bulunan toplam çözünmüş katılar, içme suyundaki parçacık ve tortuların oluşumuna en önemli katkıda bulunanlardan biridir. Bu, suyun rengine, kokusuna ve lezzetine katkıda bulunur ve genel olarak su kalitesinin genel bir göstergesi olarak hizmet eder.

TDS, H2O molekülü olmayan sudaki her şeyin ölçüsüdür ve suyun kalitesini belirlemek için kullanılır. Su bir çözücü olduğundan, çözünebilir bir maddeyle temas halindeyken, çözünebilir materyalin parçacıkları suya emilir, bu da toplam çözünmüş katıların oluşmasına neden olur.

Suda İki Tür Toplam Çözünmüş Katı Vardır

İçme suyunuzda bulunan iki ana tür madde vardır. Bunlar:

 • Organik madde
 • İnorganik madde

Aşağıdaki tablo, maddeleri ait oldukları sınıfa göre göstermektedir.

İçme Suyundaki Maddeler
Organik Yosun, Bakteri, Mantar, Saç, Pestisitler, Herbisitler, Gübreler, Dezenfektanlar, İlaçlar
İnorganik Arsenik, Kurşun, Cıva, Klor, Sodyum, Kalsiyum, Potasyum, Magnezyum, Florid

TDS’nin (Toplam Çözünmüş Katılar) Kaynakları Nelerdir?

Toplam çözünmüş katılar, doğal ve yapay olmak üzere çeşitli ortamlarda bulunabilir. Kaynak suları, göller, nehirler, bitkiler ve toprak, çözünmüş sodyum klorürün (TDS) tüm doğal kaynaklarıdır.

Doğal bir kaynak örneğinde, su yer altında seyahat ederken, çevresindeki kayalardan, kalsiyum, magnezyum ve potasyum gibi mineralleri alır.

Öte yandan, insan aktivitesinin sonuçları, suda toplam çözünmüş katıların oluşmasına neden olabilir. Tarım akıntısı pestisit ve herbisit içerebilir, terk edilmiş tesisat borularında kurşun bulunabilir ve su arıtma tesislerinde klor bulunabilir.

TDS bile kasıtlı olarak suya eklenir. Marketlerde bulunan şişelenmiş maden suları, tadını ve kokusunu iyileştirmek için içerisine mineraller eklenmiş olabilir, bu yüzden insanlar onu satın alır.

Aşağıdaki tablo, TDS’nin kaynaklarının düzenlemesini açıkça göstermektedir.

Aşağıda, maddeleri ait oldukları sınıfa göre göstermektedir.

TDS’nin Kaynakları
Doğal/Organik Kaynakları:
 • Nehirler
 • Kaynak Suları
 • Göller
 • Toprak
 • Bitkiler
İnsan Etkisiyle Oluşan Kaynakları:
 • Lağım
 • Kentsel ve kırsal tarım aktivitelerinden akıntı
 • Endüstriyel drenaj
 • Su arıtma tesisleri
 • Donanım veya boruyla dağıtılan su

Suda Çözünmüş Katıların Fark Edilir Etkileri

Belediye ve kuyu su tedariklerinde yüksek TDS seviyelerine neden olan birçok farklı şey bulunmaktadır, örneğin:

 • Fırtınalardan akıntı.
 • Tarım alanlarından akıntı.
 • Sodyum vb.

EPA’nın Ulusal İkincil İçme Suyu Düzenlemeleri, tüm su kaynaklarının tad, koku ve renk sorunlarını en aza indirmek için 500 mg/L’den (500 ppm) az TDS içermesi gerektiğini belirtmektedir.

Ancak, bu sorunlar çok daha düşük seviyelerde meydana gelebilir. Kanada İçme Suyu Kalite Yönergelerine göre, 500 mg/L’den fazla TDS seviyeleri su borularında, su ısıtıcılarında, kazanlarda ve aletlerde şiddetli birikmelere neden olmaktadır.

TDS, suyun renk değiştirmesi şeklinde ya da aşağıdaki belirtiler aracılığıyla kendini gösterebilir:

 • Bulutların ve bulanıklığın ortaya çıkması
 • Tuzlu, acı ya da metalik bir tat.
 • Korozyona yatkın borular veya armatürler
 • Su aletleri için kısa ömür.

TDS’nin Bitkilere Etkisi

Hidroponikte bitki, sebze veya çiçek yetiştiriyorsanız, toplam çözünmüş katı maddeler (TDS) bitkilerinize ve çiçeklerinize besin sağlamada önemli bir rol oynayacaktır.

Potasyum ve nitratlar, suyun TDS seviyelerini sıkça yükselten iki elementtir ve her ikisi de güllere faydalıdır. USDA’ya göre çiçeklerde 1000-1100 parça/milyon ve sebzelerde 900-1000 parça/milyon hedeflenmelidir.

Bitkileri sularken çözünmüş parçacıkların farklı türlerini anlamak çok önemlidir. Zararlı iyonlar mevcutsa, bitki bunları alabilir ve kullanabilir.

Toplam Çözünmüş Katı Madde (TDS) Nasıl Ölçülür?

Suyun TDS Değeri Nedir

Suyun TDS Değeri Nedir

Suyunuzdaki toplam çözünmüş katı maddeler (TDS), litre başına miligram (mg/L) birimi kullanılarak ölçülen bir su hacmini ölçerek belirlenir. Bu aynı zamanda parça başına milyon (ppm) olarak da bilinir.

Çevre Koruma Ajansı’nın ikincil içme suyu genel kurallarına göre, içme suyunuzdaki önerilen maksimum toplam çözünmüş katı madde (TDS) seviyesi 500 parça başına milyondur (ppm).

1000 parça başına milyon (ppm) üzerindeki TDS seviyeleri tehlikeli olarak kabul edilir. Seviye, 2000 parça başına milyon (ppm) üzerindeyse, bir filtre sisteminin suyundan TDS’yi etkili bir şekilde çıkaramayabileceği ihtimali bulunmaktadır.

Toplam çözünmüş katı maddeler (TDS), TDS ölçer adı verilen bir cihazla suyun içinde ölçülebilir; bu da en basit yöntemdir. Bir TDS ölçer tarafından ölçülen şekliyle, TDS, parça başına milyon (ppm) cinsinden ölçülür, bu da bir milyon parçacık içerisinde 100’ünün çözünmüş iyonlar, geriye kalan 999,900’ünün su molekülleri olduğunu gösterir.

Bu, düşük bir toplam çözünmüş katı madde seviyesi olarak kabul edilir. Buna karşılık, bir TDS ölçer, suyun içindeki TDS türlerini belirlemez, bu da suyunuzun kalitesi hakkında bilmeniz gereken en önemli bilgidir.

Bu nedenle, suyunuzda hangi türde TDS’lerin bulunduğunu tam olarak belirlemek için evde su test kiti veya bir laboratuvar su analizi önerilmektedir. Ayrıca, su sağlayıcınızın su kalitesini test etmesi ve bu bilgileri kayıt altında tutması gerekmektedir; bu bilgileri talep etmeniz halinde size sağlarlar.

Su TDS Grafik Tablosu

Ölçüm Aralığı Açıklama Sonuç
Milyonda 50-250 parçadan (ppm) az Düşük mineral içeriği Kalsiyum, magnezyum ve çinko gibi mineraller eksiktir.
Milyonda 300-500 parça (ppm) arasında İdeal seviye İçme suyundaki bu TDS miktarı tatlı nokta olarak kabul edilir. Su büyük olasılıkla mineral bakımından zengindir ve düz bir tada sahip değildir.
Milyonda 600-900 parçada (ppm), Çok iyi değil TDS’yi filtrelemek ve çıkarmak için bir ters ozmoz sistemi kurmayı düşünün.
Milyonda 1000–2000 parça aralığı (ppm) Çok kötü Bu miktarda TDS ile içme suyu tavsiye edilmez.
Milyonda 2000 parçanın üzerinde (ppm)

 

Kabul edilemez Milyonda 2000 parçadan (ppm) fazla toplam çözünmüş katı madde (TDS) seviyesi tehlikeli olarak kabul edilir ve ev filtreleri bu miktarda kirliliği filtreleyemez.

Ters Ozmoz Sistemi İle TDS Ölçümü Yapma

Bir Ters Ozmoz Sisteminiz varsa, TDS’nin yüzde olarak reddedilme oranını hesaplamak ve RO sisteminizin genel performansını değerlendirmek için aşağıdaki yöntemi kullanabilirsiniz.

Adım 1: Musluk suyuyla doldurulmuş bir bardağa test cihazının probunu daldırarak ham besleme suyunun toplam çözünmüş katı maddeler (TDS) miktarını ölçün. Sonuçları not alın.

Adım 2: Bir bardağı yarıya kadar RO suyu (RO musluğundan) ile doldurun ve test cihazının probunu suya daldırarak toplam çözünmüş katı maddeler (TDS) miktarını ölçün. Sonuçları not alın.

Adım 3: Aşağıdaki formülü kullanarak reddedilme yüzdesini hesaplayın: % reddedilme = [(Ham TDS – RO TDS) / Ham TDS] x 100 örnekte şebeke suyu 260ppm verilmiştir

Örneğin: RO’nun TDS’si = 20 ppm olsun % reddedilme = [(260-20) / 260] x 100 = [240/260] x 100 = 0,923 x 100 = 92,3

Lütfen unutmayın ki eğer RO sisteminiz yeni ise ya da membran değiştirilmişse, ilk tank RO suyunu test etmemelisiniz. Yeni su test kitinizle yanıltıcı bir sonuç alırsınız çünkü ilk tank, yeni filtrelerinizden gelen temizleyici ve karbon ince parçacıklarıyla dolar. Bu nedenle kullanırken dikkatli olun.

Toplam Çözünmüş Katıların (TDS) Ölçülme Amacı Nedir?

Toplam çözünmüş katılar (TDS), suyunuzun kalitesi, sağlığınız, ev tesisat sisteminiz ve hatta yemek pişirme ve temizlik gibi günlük aktiviteleriniz üzerinde etkili olabilir.

Suyunuzdaki TDS (toplam çözünmüş katılar), su kalitesinin günlük yaşamınızı nasıl etkilediğini daha iyi anlamak için ölçülebilir.

Bu sayede, su kalitesi probleminizi nasıl çözeceğiniz konusunda bilinçli bir karar verebilir ve eviniz için en iyi filtreleme sistemini seçebilirsiniz. İşte TDS’nizi ölçme nedenleriniz:

 1. Koku ve Tat

Yüksek oranda toplam çözünmüş katılara (TDS) sahip musluk suyu, çözünmüş katı maddelerin varlığı nedeniyle acı bir tada ve kötü bir kokuya sahip olabilir.

Suyunuzdaki toplam çözünmüş katılar konsantrasyonu, toplam çözünmüş katılar konsantrasyonu arttıkça artar.

Acı musluk suyunun tadını ve kokusunu iyileştirmek için hem ters osmoz sistemi hem de seramik su filtresi tavsiye edilir.

 1. Fiziksel ve Zihinsel Sağlık

Yüksek TDS’li su her zaman içmek için zararlı olmayabilir, ancak bazı kimyasallar, örneğin kurşun ve bakır, büyük miktarlarda tüketildiğinde sağlığa zararlı olabilir.

Örneğin, aşırı kurşun maruziyeti, beyne ve sinir sistemine zarar verebilirken, aşırı bakır maruziyeti mide bulantısına neden olabilir.

Üretici, ağır metallerin ters osmoz sistemi veya su damıtıcı ile süzülmesi gerektiğini belirtmektedir.

 1. Filtrelerin İyi Durumda Tutulması

Su filtrasyon sistemleri toplam çözünmüş katıları azaltmada mükemmel bir yöntem olmasına rağmen, düzenli aşınma ve yıpranmaya duyarlıdırlar.

Düzenli olarak TDS testi yapmak, filtre sisteminizin doğru çalışıp çalışmadığını ve bakım gerekip gerekmediğini belirlemenize yardımcı olacaktır.

 1. Tesisat ve Mekanik Ekipman

Yüksek miktarda çözünmüş kalsiyum ve magnezyum konsantrasyonuna sahip suya “sert su” denir ve bu, yüksek toplam çözünmüş katı (TDS) seviyelerine neden olabilir.

Kalsiyum ve magnezyum tuzları çözündüğünde, borularda toplanır ve kireç birikimine neden olur, bu da pahalı boru tamirleri ve aletlerinizin ömründe %30 veya daha fazla bir azalmaya yol açar.

Suyunuzdan kalsiyum ve magnezyumu çıkarmak için su yumuşatıcısının kullanılması önerilir, bu da kireç oluşumunun önlenmesine yardımcı olabilir.

 1. Yemek Hazırlığı

TDS seviyeleri 1000 parça başına milyon (ppm) altındaysa, sağlığınıza zararlı değildir. Ancak, yüksek TDS’li suyla pişirme, yemeğinizin lezzetini değiştirebilir.

Şöyle bir senaryoyu düşünün: eğer suyunuzda yüksek miktarda klor bulunuyorsa, kaynar su nedeniyle makarnanızın hoş olmayan bir tat aldığını fark edebilirsiniz. Su içerisinden kloru çıkarmak söz konusu olduğunda, karbon filtresi mükemmel bir çözümdür.

TDS’yi Nasıl Azaltabilirsiniz?

Özellikle TDS seviyesi 500 ppm veya daha fazla olduğunda, belirli su arıtma sistemleri sudaki TDS’yi azaltmak veya kaldırmak için etkili yöntemlerdir.

Suyunuzdaki TDS türüne bağlı olarak kullanılabilecek birçok farklı filtrasyon sistemi vardır, ancak ters osmoz sistemleri, su damıtma cihazları ve deiyonizasyon su içindeki çoğu total çözünmüş katıyı azaltabilecek kapsamlı sistemlerdir.

 1. Ters Osmoz (RO) Sistemleri: TDS’yi etkili bir şekilde azaltan en popüler yöntemlerden biridir. Bu sistemler, sadece su moleküllerinin geçebileceği çok ince gözeneklere sahip bir membran kullanarak çalışır.
 2. Su Damıtıcıları: Suyu ısıtarak buharlaşmasını ve ardından tekrar yoğunlaşmasını sağlayarak çalışır. Bu işlem sırasında, TDS olarak adlandırılan çözünmüş katılar geride kalır.
 3. Deiyonizasyon: Bu süreç, iyon değişim reçinelerini kullanarak sudaki tuzları kaldırır. Bu, özellikle yüksek TDS seviyelerini azaltmak için etkili bir yöntemdir.

Evinizdeki su kalitesine ve TDS türlerine bağlı olarak en uygun filtrasyon sistemini seçmek için profesyonel bir su testi yapmanız önerilir. Bu, su kalitenizi optimize etmek için en iyi ekipmanı seçmenize yardımcı olacaktır.

Sudaki İyi Toplam Çözünmüş Katılar (TDS) Nedir?

Sudaki iyi bir toplam çözünmüş katılar seviyesi, 50 ppm (parça başına milyon) ile 1.000 ppm arasındadır. TDS genellikle ppm (parça başına milyon) veya su litre başına miligram (mg/L) cinsinden ölçülür, burada eski birim daha yaygındır.

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki içme suyu standartlarından sorumlu olan Çevre Koruma Ajansı (EPA), toplam çözünmüş katıları (TDS) ikincil bir standart olarak belirlemiştir, bu da bunun gönüllü olarak kabul edilen bir kılavuz olduğu anlamına gelir.

Birçok tehlikeli bileşiğe kıyasla, Amerika Birleşik Devletleri’nde yasal kriterlerin belirlendiği TDS, estetik, kozmetik ve teknik yönleri etkileyen diğer kirleticilerle birlikte sadece iyi düzenlenmiş bir kılavuza sahiptir.

Sudaki Toplam Çözünmüş Katılar Ne Anlama Gelir?

“Toplam çözünmüş katılar” terimi, bir su miktarında çözünmüş olan mineral, metal, organik madde ve tuz miktarını, mg/L cinsinden ifade eder. Bu, özellikle su arıtma sistemlerinde suyun kalitesi ve saflığıyla çok ilgilidir.

Toplam çözünmüş katılar çeşitli şekillerde asılı kalabilir, bunlar:

 • Mikrogranüler
 • Moleküler
 • İyonize (koloidal çözelti)

Toplam çözünmüş katılar seviyeleri, içinde yaşayan, içen veya su kullanan her şeyi etkiler. Bu nedenle, içme suyunun saflığını ve boru hatlarının, vanaların ve diğer endüstriyel ekipmanların işleyişini sağlamak için izlenmelidir.

Sudaki Yüksek TDS’nin Nedenleri Nedir?

Yüksek TDS seviyeleri genellikle insan sağlığı üzerinde kısa vadede çok az veya hiç etkisi olmayan tuz, kloridler ve potasyum tarafından oluşturulur. Ancak kurşun, arsenik ve nitrat gibi diğer zararlı maddeler de TDS seviyelerinde bir artışa neden olabilir.

Bir su sisteminin TDS değerleri 1.000 ppm’den fazla ise, suyun içilmesi güvenli değildir.

EPA, içme suyu için maksimum TDS içeriğinin 500 ppm olmasını önermektedir. Ancak, birçok su kaynağı bu sınıra göre daha yüksek TDS seviyelerine sahiptir. Su, faydalı mineraller içerse bile, aşırı TDS seviyeleri onun acı, metalik veya tuzlu bir tat almasına neden olabilir, ayrıca kötü görünmesine ve kötü kokmasına neden olabilir.

Sudaki TDS Nereden Gelir?

İçme suyundaki TDS, doğal kaynaklar, kanalizasyon, kentsel akış, endüstriyel atık, su arıtma sürecinde kullanılan kimyasallar ve suyu taşımak için kullanılan boru veya donanım türü, yani tesisat dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan gelir.

Amerika’da yüksek TDS seviyeleri mineral kaynaklarına, karbonat yataklarına, tuz yataklarına ve deniz suyu sızmasına bağlanmıştır.

Yol buz çözücüleri için kullanılan tuzlar, kaymaz bileşikler, içme suyu tedavi kimyasalları, yağış ve tarım akıntısı ile nokta ve noktasız atık su deşarjları da yüksek TDS seviyeleri ile bağlantılıdır.

Sudaki Yüksek TDS Zararlı mıdır?

Evet, 1000 parts per million (ppm) üzerindeki total çözünmüş katı (TDS) seviyelerine sahip su, insan sağlığı için zararlı olan belirli kimyasalları, örneğin kurşun veya bakırı, içerebildiği için insan tüketimi için uygun değildir.

Yüksek TDS seviyeleri, potasyum, klorür ve sodyum gibi zehirli iyonların yüksek miktarlarda bulunmasından kaynaklanır. Ayrıca, tuzlu, metalik veya acı bir tada sahip olabilir, bu da onu tüketmek için hoş olmayan bir hale getirir.

Düşük TDS miktarları, örneğin 100 parts per million (ppm), onları tatsız hale getiren düz veya sulandırılmış bir tada sahip olabilir.

Yüksek TDS’li Su İçersek Ne Olur?

TDS seviyesi ne kadar yüksekse, suyu içmek o kadar tehlikelidir. Bu, mide bulantısına, akciğer tahrişine, döküntülere, kusmaya, baş dönmesine ve daha birçok şeye neden olabilir.

Yüksek bulanıklıkta suya uzun süre maruz kalmanın birçok sağlık sorunu vardır, örneğin kanser, karaciğer yetmezliği, Alzheimer gibi nörolojik hastalıklar, düşük bağışıklık ve anormallikle doğmuş veya nasıl doğdukları konusunda anormalliklerle doğmuş bebeklerde doğum kusurları.

Birkaç araştırma, düşük total çözünmüş katı (TDS) içeren su içmenin, vücuttaki sağlıklı dokulardan minerallerin çıkmasına neden olabileceğini belirtmiştir.

Sıfır TDS’li Su İçebilir misiniz?

Evet, sıfır (%0) TDS’li suyu içebilirsiniz. Şu an bildiğimiz kadarıyla, düşük TDS seviyesindeki suyu içmenin insan sağlığına zararlı veya zararsız etkileri olup olmadığına dair bilimsel bir kanıt bulunmamaktadır.

Böyle bir suyun içilmesinin herhangi bir olumsuz sonuca yol açmadığını destekleyen çok sayıda saha deneyimi olmasına rağmen, bu iddiayı destekleyen bir kanıt da bulunmamaktadır.

Düşük TDS’li su tüketiminin herhangi bir uzun vadeli sağlık yararı veya etkisi olduğuna dair bilinen yayınlanmış bir deneyim bulunmamaktadır.

Suyumdaki TDS’yi Nasıl Azaltabilirim?

İçme suyunuzdaki TDS’yi azaltmanın basit bir yolu, Ters Ozmoz sistemini kurmaktır. İçme suyundaki TDS miktarını azaltmak için RO su arıtma cihazını kullanmak en etkili yöntem olabilir.

Yenilenmiş Murica 75 Su Arıtma Cihazı

Minik deliklere sahip küçük bir membran kullanarak, RO suyunu membranın üzerinden iterek en minik parçacıkları bile kaldırarak TDS’yi azaltır. Sadece 0.0001 mikrondan daha küçük boyuttaki atomlar geçebilir. Bu, suyun en saf formunda arıtılmasını sağlar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir