Su Arıtma Cihazı Filtreleri

Ters Ozmoz Membran Çeşitleri

Ters Ozmoz Membran Çeşitleri.. Su, hayatın temel bir unsuru olup, onun temiz ve güvenilir bir kaynak olarak sağlanması, günümüz dünyasında artan bir öneme sahip. Bu bağlamda, ters ozmoz (RO) teknolojisi, su arıtımının en etkili ve yaygın yöntemlerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Ters ozmoz, farklı su kaynaklarının özelliklerine uygun şekilde tasarlanmış özel membranlar kullanarak, suyun içerdiği istenmeyen maddeleri etkin bir şekilde gidermektedir. Bu yazıda, musluk suyu (TW), acı su (BW) ve tuzlu su (SW) için kullanılan özelleştirilmiş RO membranlarının özellikleri, çalışma basınçları ve su arıtma süreçlerindeki rolleri detaylı bir şekilde incelenecektir. Bu membranların her biri, suyun kalitesini iyileştirmek ve çeşitli uygulamalarda kullanım için uygun hale getirmek amacıyla belirli su tipleri için optimize edilmiştir. Günümüzde, evsel kullanımdan endüstriyel tesislere kadar geniş bir yelpazede su arıtma ihtiyaçlarına cevap veren bu membranlar, suyun sürdürülebilir ve verimli bir şekilde kullanılmasının anahtarıdır.

Musluk Suyu Membranları (TW – Tap Water Membranes)

Bu tür membranlar, genellikle düşük TDS seviyelerine sahip tatlı su kaynakları için tasarlanmıştır. Evsel ve hafif ticari uygulamalarda sıklıkla kullanılırlar. TW membranları, klor gibi kimyasallardan etkilenmemek için genellikle klor direncine sahiptirler ve daha büyük gözenek boyutlarına sahip olabilirler, bu da onları düşük TDS’li su kaynakları için ideal kılar.

TW serisi membranı minimum, maksimum ve ideal çalışma basınçları

 • Minimum Çalışma Basıncı: Yaklaşık 100 psi (pound per square inch) veya yaklaşık 6.9 bar
 • Maksimum Çalışma Basıncı: Genellikle 150-200 psi veya 10.3-13.8 bar arasında değişir.
 • İdeal Çalışma Basıncı: Bu membranlar genellikle 125-150 psi veya 8.6-10.3 bar civarında en iyi performansı gösterir.

Acı Su Membranları (BW – Brackish Water Membranes)

Acı su, deniz suyundan daha az tuzlu ancak musluk suyundan daha tuzlu olan su türüdür. BW membranları, genellikle endüstriyel ve ticari su arıtma sistemlerinde kullanılır ve orta düzeyde TDS içeren suları arıtmak için tasarlanmıştır. Bu membranlar, daha yüksek tuz giderim verimliliği sağlamak için daha ince gözeneklere sahiptirler.

BW serisi membranı minimum, maksimum ve ideal çalışma basınçları

 • Minimum Çalışma Basıncı: Genellikle 100-225 psi veya 6.9-15.5 bar arasında değişir.
 • Maksimum Çalışma Basıncı: 300-450 psi veya 20.7-31.0 bar civarında olabilir.
 • İdeal Çalışma Basıncı: Bu membranlar için ideal basınç genellikle 225-300 psi veya 15.5-20.7 bar arasındadır.

Tuzlu Su Membranları (SW – Seawater Membranes)

Deniz suyu gibi yüksek TDS seviyelerine sahip suları arıtmak için kullanılan SW membranları, en sıkı gözenek boyutlarına sahiptir. Bu membranlar, deniz suyundaki yüksek tuz konsantrasyonunu etkili bir şekilde azaltmak için tasarlanmıştır. SW membranları genellikle deniz suyunu tatlı suya dönüştürmek için kullanılan tuzdan arındırma tesislerinde bulunur.

SW serisi membranı minimum, maksimum ve ideal çalışma basınçları

 • Minimum Çalışma Basıncı: Yaklaşık 300-350 psi veya 20.7-24.1 bar
 • Maksimum Çalışma Basıncı: 800 psi’ye kadar (veya yaklaşık 55.2 bara kadar) çıkabilir.
 • İdeal Çalışma Basıncı: SW membranları genellikle 600-800 psi veya 41.4-55.2 bar arasında en iyi performansı gösterir.

Bu değerler genelleştirilmiş olup, farklı üreticilerin ve modellerin farklı özelliklere sahip olabileceğini unutmayın. Ayrıca, suyun TDS seviyesi, sıcaklığı ve diğer kalite parametreleri de çalışma basıncını etkileyebilir. Her zaman belirli bir membran modeli için üretici tarafından sağlanan teknik özelliklere ve kullanım talimatlarına başvurmak önemlidir.

Hangi TDS Seviyesinde Hangi Membran Türünü Tercih Edilmelidir?

Ters Ozmoz Membran Çeşitleri

TDS (Toplam Çözünmüş Katılar) seviyesi, şebeke suyunun içerdiği çözünmüş mineral ve tuz miktarını gösterir ve bu, suyun arıtılması için hangi tip ters ozmoz (RO) membranının kullanılacağını belirlemede kritik bir faktördür. Ayrıca, her membran tipinin ideal çalışma basıncı da önemlidir. İşte TDS seviyelerine göre membran seçimi ve bu membranların ideal çalışma basınçları:

 1. 200-500 ppm TDS: Musluk Suyu Membranları (TW)
  • Bu TDS aralığı genellikle düşük mineral içeriğine sahip suyu gösterir. TW membranları, bu düşük TDS seviyeleri için tasarlanmıştır ve etkili bir şekilde arıtabilir.
  • İdeal Çalışma Basıncı: Yaklaşık 125-150 psi (8.6-10.3 bar).
 2. 500-1000 ppm TDS: Acı Su Membranları (BW)
  • Bu TDS seviyesi, suyun daha yüksek mineral içeriğini gösterir ve genellikle acı su kaynakları için tipiktir. BW membranları, bu orta seviye TDS için uygun gözenek boyutlarına ve tuz tutma kapasitelerine sahiptir.
  • İdeal Çalışma Basıncı: Yaklaşık 225-300 psi (15.5-20.7 bar).
 3. 1000-2000 ppm TDS: Acı Su Membranları (BW)
  • Bu aralıktaki yüksek TDS seviyesi, suyun daha fazla tuz ve mineral içerdiğini gösterir. BW membranları, bu yüksek TDS seviyelerini etkili bir şekilde gidermek için kullanılabilir.
  • İdeal Çalışma Basıncı: Yaklaşık 225-300 psi (15.5-20.7 bar), ancak bu aralığın üst sınırında, daha yüksek basınç gerekebilir.
 4. 2000-3000 ppm TDS: Acı Su Membranları (BW) veya Yüksek Tuz Giderimli Membranlar
  • Bu TDS seviyesi, suyun oldukça yüksek tuz içeriği olduğunu gösterir. BW membranları veya özel tasarlanmış yüksek tuz giderimli membranlar bu durum için tercih edilir.
  • İdeal Çalışma Basıncı: Bu durumda, 300-450 psi (20.7-31.0 bar) aralığı ideal olabilir.
 5. 3000 ppm ve üzeri TDS: Tuzlu Su Membranları (SW)
  • Bu seviye, genellikle deniz suyu gibi yüksek tuz içeriğine sahip sular için karakteristiktir. SW membranları, bu yüksek TDS seviyelerini etkili bir şekilde gidermek için tasarlanmıştır.
  • İdeal Çalışma Basıncı: Genellikle 600-800 psi (41.4-55.2 bar).

Bu değerler genel bir rehberdir ve farklı üreticilerin ve modellerin farklı özelliklere sahip olabileceğini unutmayın. Membran seçimi ve basınç ayarları yapılırken her zaman belirli bir sistem için üretici tarafından sağlanan teknik özelliklere ve kullanım talimatlarına başvurulmalıdır.

Membran Verim Hesaplaması Nasıl Yapılıyor?

Ters ozmoz (RO) membranlarının genel verimliliği, genellikle “tuz giderme oranı” veya “tuz reddetme yüzdesi” olarak ifade edilir. Bu oran, membranın ne kadar etkili bir şekilde tuz ve diğer çözünmüş katıları suyun içinden ayırabildiğini gösterir. RO membranlarının tuz giderme verimliliği genellikle %90 ile %99 arasında değişir, ancak bu oran membranın tipine, suyun özelliklerine ve çalışma koşullarına bağlı olarak değişebilir.

Tuz giderme verimliliği şu formülle hesaplanabilir:

Tuz Giderme Yüzdesi = (1−Permeat TDS/Besleme Suyu TDS) × 100

Burada:

 • Permeat TDS: Ters ozmoz işleminden sonra elde edilen arıtılmış suyun TDS seviyesi.
 • Besleme Suyu TDS: Ters ozmoz işlemine girmeden önceki ham suyun TDS seviyesi.

Örneğin, besleme suyunun TDS seviyesi 500 ppm ve RO işleminden sonra elde edilen permeatın TDS seviyesi 10 ppm ise, tuz giderme verimliliği şu şekilde hesaplanır:

Tuz Giderme Yüzdesi = (1−10/500) × 100 = 98%

Bu yüksek verimlilik oranı, RO membranlarının su arıtma uygulamalarında neden bu kadar yaygın olarak kullanıldığını gösterir. Ancak, membranın tuz reddetme kapasitesini maksimize etmek için uygun ön arıtma, düzenli bakım ve doğru sistem tasarımı gereklidir.

Şebeke Suyu TDS Değerinden Arıtılmış Su Kalitesini Tahmin Etmek

Ters ozmoz (RO) sistemlerinin suyu ne kadar arıtacağını tahmin etmek için kullanılabilecek kesin bir formül yoktur, çünkü suyun arıtılması birçok farklı faktöre bağlıdır. Bunlar arasında besleme suyunun orijinal TDS değeri, membranın tuz giderme oranı, sistemin çalışma basıncı ve su sıcaklığı gibi faktörler bulunur. Ancak, bazı genel tahminler yapmak mümkündür.

 1. Membranın Tuz Giderme Oranını Bilmek:
  • Öncelikle, RO membranının tuz giderme oranının yüzdesini bilmek önemlidir. Bu oran genellikle %90 ile %99 arasında değişir ve üretici tarafından sağlanan teknik özelliklerde belirtilir.
 2. Tahmini Permeat TDS Değerini Hesaplama:
  • Basit bir tahmin için, membranın tuz giderme oranını ve besleme suyunun TDS değerini kullanabiliriz. Örneğin, bir RO membranının tuz giderme oranı %95 ve besleme suyunun TDS değeri 500 ppm ise, permeatın (arıtılmış su) tahmini TDS değeri aşağıdaki gibi hesaplanabilir:

Tahmini Permeat TDS = Besleme Suyu TDS × (1−Tuz Giderme Oranı)

Tahmini Permeat TDS = 500 × (1−0.95) = 500 × 0.05 = 25 ppm

Bu hesaplama, ideal koşullarda yapılmış bir tahmindir. Gerçek dünya uygulamalarında, RO sistemlerinin performansı suyun kimyasal bileşimi, membranın yaşlanması, sistemdeki basınç değişiklikleri ve diğer operasyonel faktörler gibi birçok değişkene bağlıdır. Bu nedenle, gerçek sonuçlar bu hesaplamadan farklı olabilir. En doğru bilgi için, belirli bir RO sistemi ve su kaynağı için yapılan detaylı testler veya üretici verileri gereklidir.

Ters Ozmoz Membran Değişimi: Performans Göstergeleri ve Değişim Zamanı

Ters ozmoz (RO) membranlarının değiştirilmesi gerektiğini belirlemek için birkaç kritik gösterge bulunmaktadır. Membranın verimliliğindeki düşüş genellikle TDS (Toplam Çözünmüş Katılar) ölçümleri, suyun akış hızı ve basınç değişiklikleri ile tespit edilir. Membranın değiştirilmesi gerektiğinin belirtileri şunlardır:

 1. TDS Değerinde Artış:
  • Membranın tuz reddetme kapasitesinde bir düşüş olduğunda, permeat (arıtılmış su) suyunun TDS değerinde bir artış görülür. Bu, membranın verimliliğinin azaldığının bir işaretidir. Örneğin, önceden arıtılmış suyun TDS değeri sürekli olarak düşükken (örneğin 20 ppm) ve zamanla bu değer artmaya başlarsa (örneğin 50 ppm veya daha yüksek), bu durum membranın değiştirilmesi gerektiğine işaret edebilir.
 2. Tuz Reddetme Oranında Düşüş:
  • Membranın tuz reddetme oranı belirli bir seviyenin altına düştüğünde (örneğin %90’ın altına düşerse), membranın değiştirilmesi gerekebilir. Bu oran, membranın başlangıç verimliliği ve suyun kalitesine bağlı olarak değişir.
 3. Akış Hızında Azalma:
  • Membran tıkanmaya başladığında veya zarar gördüğünde, suyun akış hızında azalma görülebilir. Bu, membran yüzeyinde birikintilerin veya hasarın bir göstergesi olabilir.
 4. Basınç Farkı:
  • Besleme suyu ve permeat arasındaki basınç farkında belirgin bir değişiklik, membranın değiştirilmesi gerektiğinin bir işareti olabilir. (Endüstriyel Tipler)
 5. Sürekli Bakım ve Temizlik İhtiyacı:
  • Membran sık sık temizlenmesine rağmen performansında iyileşme göstermiyorsa, bu durum membranın ömrünün sonuna geldiğini gösterir. (Endüstriyel Tipler)

Genel olarak, bir RO membranının ortalama ömrü 2 ila 5 yıl arasındadır, ancak bu süre suyun kalitesi, kullanım sıklığı ve sistem bakımına bağlı olarak değişir. Membranın ne zaman değiştirilmesi gerektiğini anlamak için düzenli olarak TDS ölçümleri yapmak ve sistem performansını izlemek önemlidir. Membran değişimi, genel su kalitesini korumak ve sistem verimliliğini en üst düzeyde tutmak için kritik bir adımdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir