Su ve Sağlık

İçme Suyunda Mikroplastikler Var mı?

Plastik asla tam olarak bozulmaz, bunun yerine çevreye yayılan küçük Mikroplastikler parçacıklara azar azar bozunur, içme suyu kaynakları da dahil olmak üzere. Bu durum, içme suyundaki mikroplastiklerin ortaya çıkan bir kirletici olarak hızla dikkat çekmesine neden olmuştur.

Bu makalede, mikro ve nano plastiklerin kökenleri, potansiyel sağlık etkileri, yaygın yanılgılar, düzenleme ve arıtma seçeneklerinin durumu gibi konuları ele alarak konuya derinlemesine bir bakış sunacağız ve sıkça sorulan bazı soruları yanıtlayacağız.

Mikroplastik Nedir?

Mikroplastikler, teknik olarak 1 mikrondan (1 μm) büyük ve çapı beş milimetreden (5 mm) küçük olarak tanımlanan küçük plastik parçacıklardır. Beş milimetre, bir susam tohumu büyüklüğündedir, ancak microplastikler, bu cümlenin sonundaki noktadan daha küçük olabilir. 1 mm (milimetre), 1.000 μm (mikron, mikrometre olarak da bilinir) eder.

Nanoplastik Nedir?

Nanoplastikler, 1 μm’den daha küçük, yani bakteri aleminden (~2 μm) ve ortalama bir kırmızı kan hücresinden (~6-7 μm) daha küçük olan, daha az bozunmuş plastik parçacıklardır. Bu boyut farkı, çevre ile etkileşimlerini ve potansiyel toksisiteyi etkiler. Çevredeki nanoplastikler muhtemelen daha da küçük olan “nano” boyut kategorisine ayrılan mikrop lastiklerden türemiştir.

Ölçeğe göre mikroplastikler

PFAS Mikroplastik midir?

PFAS (Per- ve Polifluoroalkil Maddeler), mikroplastik değildir. PFAS, bir alkil zincirine bağlı birden fazla flor atomuna sahip yapılarıyla tanımlanan binlerce farklı bileşik içerir. Genellikle yapışmaz veya suya dayanıklı ürünlerde kullanılırlar.

Mikroplastikler ise polimerlerden oluşan ve çevresel kirliliğe neden olan küçük plastik parçacıklarıdır. Hem PFAS hem de mikroplastikler, çevresel endişelerin arttığı insan yapımı kirleticilerdir.

Mikroplastikler Nereden Geliyor?

Mikroplastikler, ürettiğimiz ve kullandığımız birçok şeyin plastik içermesi nedeniyle, atıklarımızın büyük bir kısmıyla birlikte çeşitli kaynaklardan gelir. Dünya çapında deniz suyu, yüzey suları ve içme suyunda (musluk suyu ve şişelenmiş su dahil) yaygın olarak tespit edilmişlerdir.

Birincil ve İkincil Mikroplastikler

Birincil mikro plastikler, kozmetik gibi ticari ürünlerde kasıtlı olarak kullanılan mikro plastiklerdir. Bunlar arasında mikro boncuklar ve yüz yıkamalarında ve diş macununda bulunan küçük boncuklar ile plastik üretiminde kullanılan küçük plastik topaklar olan nurdles bulunur.

İkincil mikro plastikler ise, daha büyük plastiklerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik süreçlerle parçalandıkça dolaylı olarak oluşur. Bu küçük plastik parçaları, yıkanmış giysilerden ve parçacıklardan, filmlerden, köpüklerden ve plastik atıkların parçalanmasından kaynaklanan parçalardan başıboş sentetik elyaf parçalarını içerir.

Mikroplastikler şişelenmiş suda var mı?

Büyük olasılıkla öyledir. Her şişelenmiş su markası test edilmemiş olsa da, yapılan araştırmalar plastikten yapılmış su şişelerindeki mikroplastik konsantrasyonlarının musluk suyundan daha yüksek olduğunu göstermektedir.

Mikroplastikler İnsan Sağlığını Nasıl Etkiliyor?

Mikroplastiklerin insan sağlığı üzerindeki etkileri hakkında daha fazla bilgi edinilmelidir çünkü konu hala araştırma aşamasındadır. Şu anda, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), mikroplastiklerin sağlık üzerinde somut bir etkisi olduğuna dair yeterli kanıt olmadığını belirtmektedir.

Ancak, mikroplastiklerin potansiyel sağlık etkileri arasında yutulmalarının fiziksel tehlikeleri, toksik kimyasalları emme ve serbest bırakma yetenekleri (plastikler genel olarak toksik kimyasalları emme ve onları serbest bırakma eğilimindedir) ve mikroplastiklerin kendi dağıtım sistemlerinde biyofilm oluşumunu veya büyümesini teşvik etme olasılığı bulunmaktadır (bu biyofilmler zararlı patojenleri içerebilir).

Mikroplastiklerle ilgili araştırmalar devam etmektedir ve maruziyetin boyutlarına ve malzemelerine bağlı olarak etkilerini daha iyi anlamak için daha fazla çalışma gerekmektedir. Sonuç olarak, şu anda mikroplastiklerin sağlık üzerindeki etkilerinin ne olduğu konusunda kesin bir bilgi bulunmamaktadır, ancak bu alanda yapılan araştırmalar devam etmektedir.

Mikroplastikler Düzenleniyor mu?

Amerika Birleşik Devletleri’nde mikro plastikler büyük ölçüde düzenlenmemiştir. Mikroplastiklerle ilgili tek mevzuat, 2015’te kabul edilen Mikroboncuksuz Sular Yasası’dır. Bu yasa, Federal Gıda, İlaç ve Kozmetik Yasası’nı değiştirerek plastik mikro boncuklar içeren durulanan kozmetik ürünlerin üretimini, paketlenmesini ve dağıtımını yasaklamıştır. Bu yasak, kozmetikler ve diş macunları gibi reçetesiz ilaçları da kapsamaktadır.

Bireysel eyaletler kendi yasalarını çıkarmakta özgürdürler, ancak genel olarak, mikro plastiklerle ilgili düzenleme, araştırmaların gerisinde kalmış ve mikro plastiklerin yeni bir araştırma alanı olması nedeniyle yetersiz kalmıştır.

İçme suyunuzda mikroplastik olup olmadığını nasıl anlarsınız?

İçme suyundaki mikroplastikleri belirlemek için suyunuzu test ettirmeniz gerekecektir. Su sistemine giren ve arıtma tesislerinden musluğunuza ulaşan mikroplastikler genellikle görülemez, koklanamaz veya tatlanamazlar. Bu nedenle, suyunuzdaki mikroplastik seviyelerini belirlemek için laboratuvar testlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Mikroplastikler İçme Suyu Sistemlerine Nasıl Girer?

Mikroplastikler, içme suyumuza birkaç farklı şekilde girebilir. Örneğin, kullanılmış ürünlerden veya diğer çöplerden plastik içeren su, sonunda nehirler, göller ve rezervuarlar gibi su kaynaklarına ulaşabilir. Plastiğin doğrudan çevreye karışması, kanalizasyondan sızması, havadaki parçacıklar ve fabrikalardan ve ağır sanayiden gelen sıvı atıklar gibi diğer yollar da mikro plastiklerin içme suyu sistemlerine girmesine neden olabilir.

Su Sisteminiz Bir Fark Yaratıyor mu?

Mikroplastikler hem kamu su sistemlerini hem de özel kuyuları etkileyen bir sorundur. Mikroplastik kirliliği hem kuyuları hem de kamu hizmetlerini etkileyen yeraltı sularına ve yüzey su kaynaklarına ulaşmıştır.

Su arıtma tesisleri çeşitli arıtma teknolojileri kullanır ve geleneksel arıtma mikroplastikleri bir dereceye kadar ortadan kaldırır. Ancak, uzaklaştırma verimlilikleri önemli ölçüde değişir ve genel olarak geleneksel içme suyu arıtımının daha küçük mikro plastiklerin giderilmesinde çok etkili olmadığı anlaşılmaktadır.

Mikroplastikleri Test Edebilir misiniz?

Evet, mikro plastikleri test ettirebilirsiniz, ancak bu testler sertifikalı bir laboratuvar tarafından yapılmalıdır. Evde kullanabileceğiniz su örneğinde mikro plastikleri tespit edebilecek şeritler gibi test seçenekleri mevcut değildir.

Mikroplastikler için Test Nasıl Yapılır?

Mikroplastikleri test etmek için, musluğunuzdan bir su örneği almanız ve analiz için göndermeniz gerekmektedir. Hangi numune alma yönteminin gerektiğini belirleyen testiniz, genellikle su kaynağınızın kalitesini değerlendirmek için suyunuzu birkaç dakika çalıştırdığınız tamamen yıkanmış bir numune almanızı isteyecektir. Bu işlem, borulardaki kirletici birikintileri temizlemeye yardımcı olur.

Mikroplastikler Nasıl Test Edilir?

Mikroplastikleri test etmek için mikroplastik su test kitlerini kullanabilirsiniz. Bu kitler, sertifikalı laboratuvar ortakları tarafından 1 μm kadar küçük mikroplastikleri tespit etmek için optik mikroskopi, polarize ışık mikroskobu ve Raman spektroskopisinin bir kombinasyonunu kullanır. Raman spektroskopisi, bir örnekle etkileşime girerken monokromatik (lazer) ışığın değişimlerini içeren spektroskopik bir tekniktir. Bu teknik, numunedeki belirli plastik türlerini doğru bir şekilde tanımlamanıza olanak tanır.

Mikroplastik analizi hala gelişmekte olan bir alandır ve standartlaştırılmış laboratuvar protokolleri bulunmamaktadır. Bu nedenle, tüm laboratuvarlar için tek bir standart yöntem veya teknik yoktur. Mikroplastik test yöntemleri hakkında daha fazla bilgi için sertifikalı laboratuvarınızla iletişime geçebilirsiniz.

Nanoplastikleri Test Edebilir misiniz?

Nanoplastikleri (<1 μm boyutunda) doğru bir şekilde tanımlama yöntemleri henüz genel kullanıma hazır değildir. Nanoplastiklerin tespiti için gereken yöntemler ve araçlar son derece uzmanlaşmıştır ve genellikle akademik laboratuvarlarda geliştirilmektedir. Bu nedenle, genelde halka açık veya ev kullanımı için nanoplastik test kitleri bulunmamaktadır. Nanoplastiklerle ilgili detaylı analizler için sertifikalı laboratuvarlarla iletişime geçmeniz önerilir.

Mikroplastikler ve Nanoplastikler Hakkında Endişelenmeli miyim?

Mikro plastikler ve nanoplastikler konusundaki endişeniz, sağlıkınız ve çevreniz üzerindeki potansiyel etkilerine dikkat etmek için geçerli bir nedendir. Ancak endişe duymak tam olarak gereksizdir.

Sağlık açısından endişe vermek için yeterli kanıt olmamasına rağmen, en son bilimsel gelişmeleri takip etmek akıllıca olabilir. Genel su kalitenizi anlamak, başlamak için iyi bir adım olabilir.

Suyunuzu bütünsel olarak anlamak, bilinen sağlık etkileri olan çeşitli kirleticiler hakkında bilgi edinmek anlamına gelir. Hangi kirleticilerin kontrol edilebileceğine odaklanmak, suyunuzun genel toksisite riskini azaltmanıza yardımcı olabilir. Ağır metaller, dezenfeksiyon yan ürünleri, PFAS ve uçucu organik bileşikler (VOC’ler) gibi kirleticiler hakkında uzun süreli araştırmalar ve kanıtlanmış çalışmalar mevcuttur.

Mikroplastikleri İçme Suyunuzdan Nasıl Temizlersiniz?

Mevcut çalışmalar, mikroplastiklerin membran filtrasyonu yoluyla içme suyunuzdan uzaklaştırılabileceğini göstermektedir. NSF / ANSI sertifikası 401, mikro plastikleri yaklaşık olarak azaltmak için bir filtre gerektirir. Çalıştırıldığında 0,5 μm ila < 1 μm boyutunda en az %85 ≥.

Bununla birlikte, birçok filtre aslında daha verimlidir. Bu, mikro plastiklere karşı yeterli koruma sağlayabilen ev musluk suyu arıtımı için kullanıma hazır sistemler olduğu anlamına gelir. Bir su filtreleme teknolojisi seçerken, filtrenin ambalajında mikro plastiklerin giderilmesi için NSF/ANSI standardı 401 kapsamında sertifikalandırıldığından emin olmalısınız. NSF/ANSI mührünü veya WQA veya IAPMO’dan bir mührü arayın.

Filtre gözenek boyutunu da kontrol edebilirsiniz. 2,5 μm veya daha küçük gözenek boyutları, musluk suyunuzdaki mikro plastikleri etkili bir şekilde filtrelemelidir, ancak mikroplastikler için herkese uyan tek bir su filtresi olmadığını belirtmekte fayda var.

Ters Ozmoz (RO) Mikroplastikleri Yok Eder mi?

Evet, ters ozmoz (RO) mikro plastikleri tamamen veya neredeyse tamamen uzaklaştırmalıdır. RO, suyu çok küçük gözenekli bir yarı geçirgen membrandan yüksek basınç altında geçirerek çalışır; Bu gözenekler suyun geçmesine izin verir, ancak birçok kirleticinin geçmesini engeller.

Ancak, RO sistemleri diğer arıtma yöntemlerine göre daha fazla enerji ve su tüketir ve atık su üretir. Bu nedenle, RO’nun çevresel etkilerini göz önünde bulundurarak kullanılması önemlidir.

Nanofiltrasyon (NF) Mikroplastikleri Yok Eder mi?

Evet, nanofiltrasyon (NF) mikroplastiklerin çoğunu ortadan kaldırmalıdır. Mikro, ultra ve nanofiltrasyon işlemleri belirli boyuttaki partikülleri geçirmez. Mikrofiltrasyon >1 μm, ultrafiltrasyon >0.01 μm ve nanofiltrasyon >0.001 μm boyutundaki partikülleri reddeder. Bu nedenle, NF mikro plastiklerin çoğunu etkili bir şekilde tutacaktır.

Aktif Karbon Mikroplastikleri Filtreler mi?

Evet, bazı aktif karbon filtreler mikro plastikleri temizleyebilir. Ancak, mikro plastikleri azalttığı onaylanmış filtreleri seçmek önemlidir. Bu nedenle, aktif karbon filtre seçerken, mikro plastikleri giderme kapasitesine sahip olduğundan emin olmak için filtrelerin sertifikasyonunu ve özelliklerini kontrol etmek önemlidir.

Suyu Kaynatmak Mikroplastikleri Temizler mi?

Hayır, kaynar su mikroplastikleri temizlemez. Kaynar su sadece patojenlere ve bakterilere karşı etkilidir. Mikroplastik olan küçük plastik parçacıkları / polimerleri ortadan kaldırmaz.

Yakın zamanda yapılan bir araştırma, sert suyun (kalsiyum karbonat bakımından yüksek su), kalsiyum karbonat “kabukluları” içinde sıkışan nano ve mikro plastiklerin çökelmesine neden olabileceğini ve daha sonra tamamen filtrelenebileceğini buldu. Umut verici olsa da bu çalışma doğrulanmamıştır ve etkinliğini etkileyen birçok faktör olduğu için bunu bir tedavi stratejisi olarak önermiyoruz.

Kaynatıldığında konsantre olan ve farklı sağlık riskleri oluşturan bir dizi kirletici madde olduğunu da unutmamak önemlidir. Suyunuzu bir mikroplastik önleme stratejisi olarak kaynatmayı düşünüyorsanız, suyunuzun kirletici profilini önceden net bir şekilde görmeniz çok önemlidir. Plastik su ısıtıcısı veya plastik şişe gibi plastik bir kabın içinde su kaynatıyorsanız, bunun mikro plastikleri kaptan suyunuza salması mümkündür.

Mikroplastikler ve Saklama Kapları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Mikroplastikler

Mikroplastikler

Plastik Gövdeli Su Filtreleri (Sürahi Filtreler dahil) Mikroplastikleri İçme Suyuna Sızdırabilir mi?

Plastik gövdeli su filtrelerinin (sürahi filtreler dahil) mikro plastikleri içme suyuna sızdırıp sızdırmadığı konusunda çok fazla araştırma bulunmamaktadır. Ancak, dayanıklı bir plastik muhafazadan mikroplastik sızıntısının önemsiz olacağı muhtemeldir.

Plastikten yapılan sürahi filtreler genellikle uzun yıllar kullanıldığından ve zamanla bozulabileceğinden, plastik sızıntısının uzun vadede meydana gelebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Ancak, bu konuda tam olarak ne kadar sızıntı olabileceği ve bu sızıntının ne kadarının mikroplastik içerdiği konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Plastikten Yapılmış Yeniden Kullanılabilir Su Şişelerini Kullanmak Güvenli midir? Camdan mı?

Plastikten yapılmış yeniden kullanılabilir su şişeleri genellikle güvenlidir, ancak düzenli ve tekrarlayan kullanıma maruz kaldıklarında mikro plastikleri sızdırma riski vardır. Şişenin plastik kalitesi ve türü bu riski etkileyebilir. Ayrıca, çevresel faktörlerin (örneğin, sıcaklık, güneş ışığı) plastik şişelerin fiziksel, kimyasal veya biyolojik olarak bozulmasına neden olabileceğini unutmamak önemlidir.

Cam veya diğer plastik olmayan kaplar mikroplastik sızıntısına katkıda bulunmaz. Ancak, suyunuzun kaynağında mikroplastik olabileceğini ve bu nedenle suyunuzun içinde mikroplastik olma olasılığının olduğunu unutmamak önemlidir.

Plastikte saklanan diğer yiyecek ve içecekler ne olacak? Mikroplastik İçerebilirler mi?

Evet, plastik kaplarda saklanan yiyecekler ve içecekler mikro plastiklerle kontamine olabilir. Bu özellikle düşük kaliteli plastik kaplar (örneğin, tek kullanımlık plastikler), tekrar tekrar kullanılan plastik kaplar ve yiyeceklerin ısıtılması gibi faktörlere maruz kalan plastik kaplar için geçerlidir. Örneğin, yiyecekleri plastik kaplarda tekrar ısıtmak, mikroplastik sızıntısını artırabilir, çünkü mikro plastikler sıcaklığa oldukça hassastır.

Bununla birlikte, daha yüksek kaliteli plastik kaplar (örneğin, gıda sınıfı plastikler) genellikle daha az mikroplastik sızıntısına neden olur. Ancak, en sağlıklı seçenek cam veya diğer plastik olmayan kaplardır, çünkü bunlar mikroplastik sızıntısına katkıda bulunmaz.

Mikroplastikler kötüyse, filtreler neden plastikten yapılmıştır?

Plastik, yaygın olarak kullanılan bir malzeme olduğundan ve düşük maliyeti ve esnekliği nedeniyle birçok ürün plastikten yapılır. Ancak, mikro plastiklerin zararlı etkileri hakkında artan endişelerle birlikte, plastik filtrelerin mikroplastik sızıntısına katkıda bulunma potansiyeli de dikkate alınmaktadır.

Özel filtreleme sistemlerinizin içme suyunuza mikroplastik eklemesi olasılığı düşüktür, çünkü bu filtreler genellikle mikro plastikleri gidermeye yönelik olarak tasarlanmıştır. Ancak, plastik filtrelerinizi güneş ışığından uzakta saklamak ve aşırı aşınma veya yıpranma belirtileri gösterdiğinde değiştirmeyi düşünmek iyi bir fikirdir.

Makalenin Çıkarımları

  1. Mikroplastikler, çapları 1 μm ile 5 mm arasında değişen küçük plastik parçacıklardır. Nanoplastikler ise 1 μm’den daha küçüktür.
  2. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), mikro plastiklerin insan sağlığı üzerindeki somut etkilerine dair yeterli kanıt olmadığını, ancak potansiyel risklerin araştırıldığını belirtmektedir.
  3. Mikroplastikler, su sistemlerine girdikten sonra musluğunuza ulaşır ve suyunuzda var olup olmadığını gözlemlemek, koklamak veya tatmak mümkün değildir. Mikroplastik varlığını öğrenmek için suyunuzu sertifikalı bir laboratuvara test ettirmeniz gerekmektedir.
  4. Mikroplastikler, ev tipi içme suyu arıtma teknolojileri ve sertifikalı aktif karbon filtreleri gibi yöntemlerle giderilebilir. NSF/ANSI 401 sertifikasına sahip filtreler, mikro plastikleri etkili bir şekilde filtrelemelidir.

Mikroplastik filtre tavsiyesi 

Kaynaklar: Visual Feature | Beat Plastic Pollution (unep.org)

 

Sağlıklı ve lezzetli su için Bioetix pH filtrelerine güvenin!

Bioetix, size ve ailenize en iyi su deneyimini sunmak için tasarlanmıştır. Gelişmiş teknolojisi sayesinde, Bioetix pH filtresi musluk suyunuzdaki zararlı kimyasalları ve kirleticileri arındırır, pH seviyesini ideal hale getirerek size sağlıklı ve lezzetli su sağlar.

İçme Suyunda Mikroplastikler Var mı?” ile ilgili yorum;

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir