Su ve Çevre Sağlığı, Su ve Sağlık

Su ve Elektrik: Birbiriyle Karışabilir mi?

Su ve Elektrik

Su ve elektrik… Bir araya geldiğinde tehlikeli bir ikili olarak bilinir. Çocukluğumuzdan beri suyla elektrikli cihazların yakınında olmamamız gerektiği söylenir. Peki, bu her zaman doğru mu? Bu yazıda, suyun elektriksel iletkenliği konusunu derinlemesine inceleyecek, saf suyun neden elektrik iletmediğini, sudaki iyonların rolünü ve farklı su türlerinin iletkenlik seviyelerini keşfedeceğiz.

Saf Su ve Elektriksel İletkenlik

Saf su, H2O moleküllerinden oluşur ve mükemmel bir yalıtkandır. Elektrik akımı, elektronların bir ortamdan diğerine aktarılmasıyla oluşur. Saf suda, elektronları taşıyabilecek serbest iyonlar bulunmaz. Bu nedenle, elektrik akımı geçemez.

Ancak, doğada tamamen saf su bulmak imkansızdır. Su, etrafındaki mineralleri ve diğer çözünmüş maddeleri kolayca çözer. Bu maddeler sudaki iyon konsantrasyonunu artırır ve elektriksel iletkenliği sağlar.

Sudaki İyonların Rolü

Tuzlar, asitler ve bazlar gibi çözünmüş maddeler sudaki iyon konsantrasyonunu artırır. Katyonlar (pozitif yüklü iyonlar) ve anyonlar (negatif yüklü iyonlar) elektrik akımı taşır. Çözeltideki iyon konsantrasyonu arttıkça, elektriksel iletkenlik de artar.

Farklı Su Türlerinin İletkenlik Seviyeleri

Suyun türü, içindeki çözünmüş madde miktarına ve dolayısıyla iletkenlik seviyesine doğrudan etki eder.

 • Saf su: Mükemmel bir yalıtkandır ve elektrik iletmez.
 • Damıtılmış su: Saf suya yakın bir iletkenliğe sahiptir.
 • Musluk suyu: Çözünmüş mineraller ve diğer maddeler içerir ve saf sudan daha fazla elektrik iletir.
 • Deniz suyu: Yüksek miktarda tuz ve diğer çözünmüş maddeler içerir ve en yüksek iletkenliğe sahiptir.

Elektrik Çarpması Tehlikesi

Su ve Elektrik
Su ve Elektrik

Sudaki iyonlar elektrik akımı taşıyabildiğinden, suyla elektrikli cihazların yakınında olmak tehlikelidir. Elektrik çarpması, elektrik akımının vücuttan geçmesi sonucu oluşan bir yaralanmadır. Elektrik çarpması, kas kasılması, yanık ve hatta ölüm gibi ciddi sonuçlara yol açabilir.

Güvenlik Önlemleri

Elektrik çarpması riskini azaltmak için aşağıdaki önlemleri almanız önemlidir:

 • Islak ellerle elektrikli cihazları asla kullanmayın.
 • Elektrikli cihazları suya batırmayın veya suyun yakınında kullanmayın.
 • Banyo yaparken veya duş alırken elektrikli cihazları kullanmayın.
 • Elektrikli cihazların fişini prize takmadan önce daima kuru olduğundan emin olun.
 • Elektrik kablolarının ve prizlerin hasarlı olup olmadığını kontrol edin.

Suyun elektriksel iletkenliği, içindeki çözünmüş madde miktarına bağlıdır. Saf su elektrik iletmezken, çözünmüş madde içeren su elektrik akımı taşıyabilir. Elektrik çarpması riskini önlemek için suyla elektrikli cihazların yakınında dikkatli olmak önemlidir.

İçme Suyunda İletkenlik Neden Önemlidir?

İçme suyunda iletkenlik, sudaki iyon konsantrasyonunun bir ölçüsüdür. İyonlar, elektrik akımı taşıyabilen yüklü atomlardır. İçme suyundaki iletkenlik seviyesi, suyun tadını, kokusunu ve korozyon potansiyelini etkileyebilir. Ayrıca, suyun ne kadar mineral içerdiğinin de bir göstergesidir.

İletkenlik Neden Önemlidir?

 • Sağlık: Yüksek iletkenliğe sahip su, fazla mineral içerebilir ve bu da bazı sağlık problemlerine yol açabilir. Örneğin, yüksek sodyum içeriği olan su, yüksek tansiyon riskini artırabilir.
 • Lezzet: Yüksek iletkenliğe sahip su, tuzlu veya metalik bir tada sahip olabilir.
 • Korozyon: Yüksek iletkenliğe sahip su, borularda ve diğer su tesisatlarında korozyona neden olabilir.
 • Mineral içeriği: İletkenlik, suyun ne kadar mineral içerdiğinin bir göstergesidir. Düşük iletkenliğe sahip su, çok az mineral içerirken, yüksek iletkenliğe sahip su, daha fazla mineral içerir.

İçme Suyunda İletkenlik Seviyeleri

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), içme suyunda iletkenlik için maksimum bir değer onermemektedir ama TS266 ve EU yönetmeliklerine göre içme suyu iletkenlik maksimum değer olarak 2500 µS/cm (mikrosiemens/santimetre) maksimum değer önermektedir.

Düşük iletkenliğe sahip su, tatmin edici bir lezzete sahip olmayabilir ve bazı kişilerde mineral eksikliğine yol açabilir. Yüksek iletkenliğe sahip su ise yukarıda bahsedilen sağlık problemlerine yol açabilir.

İletkenliği Etkileyen Faktörler:

 • Sudaki çözünmüş minerallerin konsantrasyonu
 • Suyun sıcaklığı
 • Suyun pH değeri

İçme suyunda iletkenlik önemli bir parametredir ve Yönetmelik tarafından belirlenen maksimum değerin aşılmaması gerekir. İletkenlik seviyesinin yüksek olması, suyun tadını, kokusunu ve korozyon potansiyelini etkileyebilir. Ayrıca, suyun ne kadar mineral içerdiğinin de bir göstergesidir.

Not: İletkenlik, suyun kalitesini belirleyen tek parametre değildir. Suyun kalitesini değerlendirmek için diğer parametreler de göz önünde bulundurulmalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir