Su ve Sağlık, Su Arıtma Cihazı

Kloroform Sudan Nasıl Arıtılır (4 Etkili Yöntem)

Kloroform Sudan Nasıl Arıtılır (4 Etkili Yöntem)

Dezenfekte edilmiş belediye suyu alıyorsanız, suyunuzun kloroform içermesi yüksek bir ihtimaldir. Bu dezenfeksiyon yan ürünü, klor ile muamele edilmiş içme sularında yaygın olarak bulunur ve araştırmalar yetersiz olsa da, çeşitli tehlikeli sağlık etkileri olduğunu biliyoruz.

Burada, evde kloroformu sudan nasıl çıkarabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi ve en iyi su arıtma yöntemlerini paylaştık.

Öne Çıkan Noktalar:

 • Kloroform, trihalometanlar grubunda bir dezenfeksiyon yan ürünüdür ve klorlanmış sularda yaygın olarak bulunur.
 • Uzun süreli kloroform maruziyetinin olası sağlık etkileri arasında kanser, karaciğer ve böbrek hasarı ve üreme sorunları bulunmaktadır.
 • Suyunuzdan kloroformu çıkarmak için ters ozmoz sistemi, granüler aktif karbon (GAC) filtresi veya su damıtıcı kullanabilirsiniz. Ayrıca, suyunuzu en az bir dakika kaynatabilirsiniz.

Kloroform Nedir?

Kloroform, su dezenfeksiyonunda klor kullanıldığında oluşabilen bir dezenfeksiyon yan ürünü (DBP) olup, trihalometanlar (THM) grubuna aittir. Klor, su arıtma tesislerinde yaygın olarak kullanılan bir dezenfeksiyon kimyasalıdır çünkü büyük ölçekli uygulamalarda uygun maliyetli ve etkili bir yöntemdir. Ancak, klorun kullanımı çeşitli dezenfeksiyon yan ürünlerinin, özellikle de kloroformun oluşumu ile ilişkilidir.

Kloroform oluşumu, klorun su kaynağında doğal olarak bulunan organik maddelerle (örneğin, humik maddelerden ve çürüyen bitki materyallerinden gelen bileşiklerle) reaksiyona girmesi sonucu meydana gelir.

Kloroform, klorlanmış içme suyu kaynaklarını yaygın olarak kirleten trihalometanlardan biridir. THM’ler endişe vericidir çünkü bazı çalışmalar, bu kimyasallara uzun süre maruz kalan kişilerde çeşitli potansiyel sağlık riskleri olduğunu öne sürmüştür.

Suda Kloroform Zararlı mıdır?

Evet, suda bulunan kloroform ve diğer trihalometanlar potansiyel olarak zararlı olabilir, özellikle yüksek seviyelerde bulunduklarında ve bu dezenfeksiyon yan ürünlerine uzun süre maruz kalındığında.

Kloroformun çeşitli olası sağlık etkileri, birçok çalışmada vurgulanmıştır. Kloroform kirliliğinin sudaki potansiyel etkilerini daha sonra tartışacağız.

Suda bulunan kloroformun risk seviyesi, kloroformun ve diğer dezenfeksiyon yan ürünlerinin konsantrasyonuna ve bu kimyasallara ne sıklıkta maruz kaldığınıza bağlıdır. Su arıtma tesisleri ve düzenleyici otoriteler, kloroformun tehlikelerinin farkındadır ve yerel su arıtma tesisiniz, arıtılmış suyunuzdaki kloroform seviyelerini en aza indirmeye çalışmalıdır.

Kloroform İçme Suyuna Nasıl Girer?

Kloroform İçme Suyuna Nasıl Girer?
Kloroform İçme Suyuna Nasıl Girer?

Kloroform, suyun klor ile dezenfekte edilmesi sonucunda musluk suyu kaynağına girer.

Klorlanmış musluk suyunda kloroform kirliliğinin üç aşamalı sürecine bakalım.

Aşama 1: Dezenfeksiyon Sorun, suyun arıtma tesisinde dezenfekte edilmesiyle başlar. Klor, uygun maliyetli ve yaygın olarak bulunabilen en yaygın içme suyu dezenfektanıdır.

Klor dezenfeksiyonda önemli bir rol oynar ve musluk suyumuz bu işlem olmadan güvenli olmazdı. Ancak, klor veya diğer kimyasal dezenfektanların kullanılmasının olumsuz yan etkileri, yani kloroform gibi dezenfeksiyon yan ürünlerinin oluşumu göz ardı edilemez.

Aşama 2: Organik Madde ile Reaksiyon Su klor ile dezenfekte edildikten sonra, kalan klor su evinize ulaşana kadar suda kalır ve suyu virüsler, protozoan kistleri ve bakteriyel kirlilikten korumaya yardımcı olur.

Dezenfeksiyon sırasında ve suyun evinize yolculuğunda, klor suda doğal olarak bulunan organik maddelerle reaksiyona girer. Gerçekleşen reaksiyonların hızı ve sayısı, dezenfeksiyon için kullanılan klor miktarı ve sudaki organik bileşiklerin konsantrasyonu gibi faktörlere bağlıdır.

Aşama 3: Kloroformun Oluşumu Klor ve organik madde arasındaki reaksiyon, kloroform dahil olmak üzere dezenfeksiyon yan ürünlerinin oluşumuna neden olur. Bu yan ürünler, klorun organik maddelerle reaksiyona girmesinin bir sonucudur.

Kloroform, aynı zamanda bromoform, bromodiklorometan ve dibromoklorometan içeren belirli bir dezenfeksiyon yan ürünleri sınıfı olan THM’dir.

Bu kimyasal su kaynağınızda kalır ve musluğunuzdan akan suda bulunur.

Kloroformun Olası Sağlık Etkileri

Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından belirlenen kloroformun çeşitli olası sağlık etkileri vardır.

Bunlar şunları içerir:

 • Kanser – Kloroform muhtemelen kanserojendir ve bazı çalışmalar, klorlanmış sudaki dezenfeksiyon yan ürünlerine (kloroform dahil) maruz kalma ile büyük bağırsak, rektum ve/veya mesane kanseri arasında bir ilişki bulmuştur.
 • Üreme ve gelişimsel etkiler – Yüksek seviyelerde kloroform ve THM’lere uzun süre maruz kalma, fetüslerde gelişimsel sorunlar ve düşükler dahil olmak üzere olumsuz üreme sonuçlarıyla ilişkilendirilmiştir.
 • Böbrek ve karaciğer sorunları – Çalışmalar, içme suyunda yüksek seviyelerde kloroform ve THM’lere maruz kalmanın karaciğer ve böbrek hasarıyla, ayrıca karaciğer ve böbrek tümörleri riskinin artmasıyla bağlantılı olabileceğini göstermektedir.
 • Sinir sistemi etkileri – Bazı kanıtlar, kloroform ve THM’lere uzun süre maruz kalmanın merkezi sinir sistemi depresyonu ile bağlantılı olabileceğini öne sürmektedir.

Özellikle kloroformun olası sağlık etkilerini veya THM’ler ya da dezenfeksiyon yan ürünlerine odaklanan çok az sayıda çalışma olduğunu belirtmek önemlidir.

Bu kanıtların çoğu yeni ortaya çıkan çalışmalara dayanmaktadır ve dezenfeksiyon yan ürünlerinin tehlikeleri hakkındaki farkındalığımızın, daha fazla araştırma yapıldıkça artmaya devam etmesi muhtemeldir.

Musluk Suyundan Kloroform Nasıl Çıkarılır?

Musluk Suyundan Kloroform Nasıl Çıkarılır?

Aşağıda, içme suyunuzdan kloroformu çıkarmak için en iyi yöntemleri özetledik.

 1. Kaynatma Kloroform çıkarmak için özel bir su sistemi için para harcamak istemiyorsanız, evde suyu kaynatmak bu dezenfeksiyon yan ürününü azaltmanın etkili bir yoludur.

Suyunuzu en az bir dakika süreyle kaynayan bir şekilde kaynatmanız gerektiğinden emin olun; 2004’te yapılan bir bilimsel incelemeye göre bu, kloroform konsantrasyonunu %75 oranında azaltmada etkili olmalıdır.

Bu nedenle, suyunuzu kaynatmak kloroformu tamamen ortadan kaldırmasa da bu yan ürünü önemli ölçüde azaltacak ve bu hiç yoktan iyidir.

 1. Granüler Aktif Karbon Filtrasyonu Granüler aktif karbon (GAC) filtresi kullanarak yapılan filtrasyon, içme suyunuzdan kloroformu çıkarmanın etkili bir yoludur.

GAC medyası kullanan çeşitli filtreler bulabilirsiniz, bunlar arasında tezgâh altı sistemler, tüm ev filtreleri ve su sürahi filtreleri bulunur.

University College London tarafından yapılan bir rapora göre, GAC dezenfeksiyon sonrası bir arıtma olarak kullanıldığında içme suyundaki kloroformu %76.4 oranında azaltabilmiştir. Bu arıtma yöntemi, bromat, bromoform, bromodiklorometan ve dibromoklorometan dahil olmak üzere diğer dezenfeksiyon yan ürünlerini de azaltabilir.

GAC filtrelerinin büyük bir avantajı ucuz olmalarıdır. GAC medyası kullanarak kloroformu etkili bir şekilde azaltan bir tek filtreli tezgâh altı su filtresi sistemi, başlangıçta 100 dolardan daha az ve yıllık benzer bir harcama ile satın alınabilir.

 1. Ters Ozmoz Arıtma Ters ozmoz arıtma, musluk suyundaki kloroformu azaltmanın diğer bir son derece etkili yöntemidir.

Ters ozmoz filtresi, tortu ve karbon filtreleri dahil olmak üzere birkaç aşamalı filtrasyonu, yarı geçirgen bir membranla birleştirir. Bu membran, dezenfeksiyon yan ürünleri gibi tüm çözünmüş katıların %99’una kadarını azaltma kapasitesine sahiptir.

İran Çevre Sağlığı Bilim ve Mühendisliği Dergisi’nde 2009 yılında yayımlanan bir çalışma, ters ozmoz arıtmanın THM’lerin, kloroform dahil, %80’ini çıkarabildiğini bildirmiştir. Daha yüksek konsantrasyonları çıkarmak üzere test edilmiş ve sertifikalandırılmış ters ozmoz sistemlerini inceledik – %99’dan fazla.

Mutfak lavabonuzun altına veya mutfak tezgahınıza kurmak için bir ters ozmoz sistemi satın alabilirsiniz. Ayrıca, çok pahalı olan tüm ev ters ozmoz sistemleri de mevcuttur.

 1. Su Damıtma Sistemleri İçme suyunuzdaki kloroformu büyük ölçüde azaltmak için su damıtma sistemi kullanmayı da öneririz.

Bir su damıtıcı, suyun eklendiği bir kaynatma haznesine sahiptir. Bu su, buharlaşana kadar ısıtılır ve safsızlıklarını – kloroform ve diğer dezenfeksiyon yan ürünleri dahil – geride bırakır.

Buharlaşan su, saf haliyle yoğunlaştığı ayrı bir kaba geçer. Bir su damıtıcı, kloroform dahil olmak üzere sudaki tüm safsızlıkların %99.5’ine kadarını çıkarabilir.

Su damıtıcılar nispeten ucuzdur ve filtre değiştirme gerektirmeden çalıştırma maliyeti neredeyse yoktur. Ancak, bu sistemler bir parti saflaştırılmış su üretmek için inanılmaz derecede yavaştır, bu nedenle anlık su arıtma çözümü değildir.

Sıkça Sorulan Sorular

Kloroform sudan filtrelenebilir mi?

Evet, kloroform sudan filtrelenebilir. Kloroformun azaltılması veya çıkarılması için en iyi filtreleme yöntemleri granüler aktif karbon (GAC) ve ters ozmozdur, bu yöntemler suyun içindeki kloroformun %75’inden fazlasını çıkarır.

Kloroform yok olur mu?

Evet, kloroform zamanla suda parçalanır. Ancak, parçalanma süreci çok yavaştır, bu nedenle suyu içmeden önce birkaç gün saklasanız bile suyunuzdaki kloroform seviyelerinin hiç düşmesi olası değildir.

Kloroformu sudan kaynatarak çıkarabilir misiniz?

Evet, suyunuzdaki kloroformu kaynatarak çıkarabilirsiniz. Suyunuzu en az bir dakika kaynatmanız, kloroformun yaklaşık %75’ini çıkaracaktır. Suyunuzu bir dakikadan daha az kaynatmak, kloroformun sadece yaklaşık %30’unu azaltacaktır.

Kloroform içeren suyla duş alabilir misiniz?

Evet, düşük seviyelerde kloroform ve diğer dezenfeksiyon yan ürünleri içeren suyla banyo yapmak ve duş almak genellikle güvenlidir. Ancak, araştırmalar, duş alırken havadaki su buharından kloroform solumanın başka bir kloroform maruziyeti kaynağı olduğunu göstermektedir. Kloroform maruziyetinin tüm olası kaynaklarını ortadan kaldırmak için, tüm evinizin su kaynağından kloroformu çıkarmak için bir POE su filtresi kullanmayı tercih edebilirsiniz.

Su arıtma tesisleri kloroform oluşumunu nasıl önleyebilir?

Su arıtma tesislerinin kloroform gibi dezenfeksiyon yan ürünlerinin oluşumunu önlemek veya en azından azaltmak için birkaç farklı yolu vardır. İlk olarak, UV arıtımı gibi kimyasal olmayan bir dezenfeksiyon yöntemi kullanabilirler. Ancak, bu yöntemin sorunu, sürekli dezenfeksiyon sağlamaması ve uygulanmasının pahalı olmasıdır. Daha uygun maliyetli bir alternatif, sudaki organik bileşiklerin miktarını azaltmak için bir dezenfeksiyon ön arıtması kullanmak olabilir, böylece klor ile bu bileşikler arasındaki reaksiyonları azaltarak dezenfeksiyon yan ürünü üretimini sınırlayabilirler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir