Su ve Sağlık, Su Arıtma Cihazı

Alüminyum Sudan Nasıl Arıtılır?

Alüminyum Sudan Nasıl Arıtılır?

Alüminyum, su kaynaklarında doğal olarak düşük konsantrasyonlarda bulunan bir metaldir. Ayrıca su arıtma tesislerinde alüminyum bazlı pıhtılaştırıcıların kullanılması nedeniyle suya sıklıkla eklenir. Bu rehberde, alüminyuma hızlı bir genel bakış sunduk ve sudan alüminyumu uzaklaştırmanın en iyi 5 yöntemini ele aldık.

Önemli Çıkarımlar:

  • Alüminyum, çevrede doğal olarak bulunan ve insan faaliyetleri nedeniyle de suya karışabilen ağır bir metaldir.
  • Alüminyumu sudan uzaklaştırmanın en iyi yöntemleri ters ozmoz ve anyon değişimidir.
  • Alüminyumu azaltabilen diğer yöntemler KDF-55 filtrasyonu, su damıtma ve seramik filtrasyondur.

Alüminyum Nedir?

Alüminyum, kayaçlarda, topraklarda, yüzey sularında ve yeraltı suyu kaynaklarında bulunan doğal olarak oluşan bir metaldir. Suda doğal olarak düşük konsantrasyonlarda bulunur (kesin konsantrasyon jeolojik faktörlere ve insan faaliyetlerine bağlıdır). Ayrıca gıda katkı maddelerinde ve ilaçlarda da bulunur.

Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı (EPA), sudaki alüminyum miktarını düzenlemekte ve bu kirletici için 0,05-0,2 mg/L arasında bir İkincil Maksimum Kirletici Seviyesi (SMCL) önermektedir.

Sudaki Alüminyum Zararlı mıdır?

Genel olarak, sudaki düşük seviyelerde alüminyum insan sağlığına zararlı olarak kabul edilmez. Birçok yiyecek ve içecek aslında az miktarda alüminyum içerir ve vücudumuz bunları büyük bir sorun olmadan işleyebilir.

Ancak, aşırı alüminyum alımı – örneğin yüksek konsantrasyonda alüminyum içeren su içmek – sağlığa zararlı olabilir. Esasen, içme suyundaki alüminyumla ilişkili riskler, mevcut konsantrasyonlara bağlıdır.

Alüminyum İçme Suyuna Nasıl Karışır?

Alüminyum, kayaçlarda ve topraklarda doğal olarak bulunur, bu da yüzey suyu ve yeraltı suyu kaynaklarının genellikle düşük alüminyum içeriğine sahip olduğu anlamına gelir. Su, alüminyum içeren kayaların üzerinden akarken veya içinden sızarken, alüminyum iyonları suya sızarak alüminyum içeriğini arttırır.

Alüminyum, endüstriyel süreçler ve insan faaliyetleri nedeniyle de suya karışabilir. Örneğin, alüminyum suya şu yollarla girebilir:

  • Su arıtma tesislerinde alüminyum bazlı pıhtılaştırıcıların (alüminyum sülfat veya şap gibi) kullanımı, suda kalıntı alüminyum bırakır.
  • Hava kirliliğinden kaynaklanan ve alüminyumun topraktan ve kayalardan sızmasına neden olabilen asit yağmuru.
  • Madencilik ve endüstriyel faaliyetler.
  • Alüminyum borularla (genellikle eski tesisat sistemlerinde kullanılır) ve kaplarla (alüminyum bazlı pişirme kapları veya alüminyum su şişeleri gibi) temas.
Alüminyum Sudan Nasıl Arıtılır?
Alüminyum Sudan Nasıl Arıtılır?

Alüminyumun Olası Sağlık Etkileri

Sudaki alüminyumun çeşitli olası sağlık etkileri vardır, ancak CDC dahil olmak üzere çoğu kaynak, içme suyunda bu metalin düşük seviyelerde alınmasının zararlı etkileri olmaması gerektiğini söylüyor.

Musluk suyundaki alüminyumun en çok araştırılan olası etkilerinden biri Alzheimer hastalığıdır. 8 yıllık bir takip çalışmasında, 0,1 mg/l’den fazla alüminyum konsantrasyonuna maruz kalan deneklerin demans riski altında olduğu ve içme suyundaki alüminyumun Alzheimer hastalığı için bir risk faktörü olduğu sonucuna varılmıştır.

Musluk Suyundan Alüminyum Nasıl Giderilir?

Evde kullanmayı düşünebileceğiniz en etkili alüminyum giderme yöntemleri şunlardır:

1-    Ters Ozmoz Sistemleri

Ters ozmoz, çözünmüş alüminyumu (suyunuz hafif asidik veya hafif alkali ise muhtemelen bu tür alüminyum içerir) gidermenin en etkili yoludur. Mutfak lavabonuzun altına veya tezgahınıza kurmak için bir ters ozmoz sistemi satın alabilirsiniz.

RO, içme suyu kaynaklarını arıtmak için kullanılan popüler bir su arıtma yöntemidir. Ters ozmoz membranları, ağır metaller, kimyasallar ve bazı mikroorganizmalar gibi bir dizi başka kirletici maddenin yanı sıra alüminyumun %98’ine kadarını giderebilir.

Birçok RO sistemi üreticisi, sistemin hangi kirleticileri giderdiği ve hangi oranda giderdiği konusunda test sonuçları paylaşır. Bu, bir RO sisteminin alüminyum bileşiklerini azaltma yeteneğini kolayca belirlemenize ve sistemin performansını diğer sistemlerle karşılaştırmanıza yardımcı olacaktır.

Ters ozmoz su filtreleri, suyu arıttıkları ve diğer su arıtma işlemlerinden daha fazla kirleticiyi giderdikleri için popülerdir. Ancak, bu sistemler sağlıklı mineralleri de giderir ve membran ayırma işlemi sırasında su israfına neden olurlar.

Yenilenmiş Murica 75 Su Arıtma Cihazı - En İyi Su Arıtma Cihazı
Yenilenmiş Murica 75 Su Arıtma Cihazı – En İyi Su Arıtma Cihazı

2-    Anyon Değişimi

Anyon değişimi, içme suyundaki alüminyumu azaltabilen bir iyon değişimidir. Bu işlemde, anyon adı verilen negatif yüklü iyonlar, sudaki diğer anyonlarla değiştirilir.

Negatif yüklü alüminyum iyonları, anyon değişim reçinesine çekilir ve bağlanır ve suyun yükünü dengelemek için aynı yüke sahip diğer anyonlar (başlangıçta reçineye bağlı olan) salınır. Anyon değişim sisteminden çıkan arıtılmış su artık alüminyum içermez.

Su filtresi sürahilerinde kullanılanlar gibi bazı karbon bazlı su filtreleri, sudaki alüminyumu azaltabilen karbon ve iyon değişim reçinelerinin bir karışımını kullanır. Reçine tükendiğinde, filtre değiştirilmelidir.

Anyon değişim reçinesi, genellikle güçlü bir asit çözeltisi (hidroklorik asit gibi) ile reçinedeki kullanılan iyonları yenileyen rejenerasyon sistemlerinde de kullanılabilir, ancak bu sistemler evsel uygulamalarda kullanılmaz.

Su Arıtma Filtreleri

3-    KDF-55 Filtreler

KDF-55 filtre ortamı, genellikle su filtrelerinde ve arıtıcılarında kullanılır ve içme suyundaki ağır metalleri hedeflemek üzere özel olarak tasarlanmıştır.

Bu ortam, alüminyum dahil olmak üzere belirli kirleticileri sudan etkili bir şekilde uzaklaştırabilen bir oksidasyon-redüksiyon (redoks) reaksiyonunu başlatan bakır ve çinko granüllerinin bir kombinasyonudur.

Bu redoks reaksiyonu sırasında, alüminyum kirleticileri ile KDF-55 ortamı arasında elektronlar aktarılır. Ortamda katalizör görevi gören bakır ve çinko oksidasyona uğrar ve elektron kaybeder. Bu arada, sudaki alüminyum iyonları KDF-55 ortamına çekilir ve bu da onları su kaynağından çeker.

KDF-55 filtreler ayrıca fiziksel filtrasyon sağlayarak büyük parçacıkları yakalar ve filtre gözeneklerinden geçmelerini önler.

KDF-55 filtreleri, hat içi buzdolabı filtreleri, lavabo altı sistemleri, duş filtreleri, tezgah üstü filtreler ve tüm ev tank ve kartuş bazlı sistemler dahil olmak üzere çeşitli filtre uygulamalarında bulabilirsiniz.

KDF-55 Karbonu
KDF-55 Karbonu

4-    Su Damıtma

Su damıtma, alüminyum ve tüm musluk suyu kirleticilerinin %99,99’una kadarını giderebilen başka bir su arıtma yöntemidir.

Suyu damıtma işlemi, buharlaşana kadar kaynatmayı, ardından su buharını ayrı bir kaba taşıyarak tekrar sıvı forma yoğunlaştırmayı içerir. Alüminyum dahil olmak üzere safsızlıklar kaynatma haznesinde kalır ve sistemi temizlediğinizde çıkarılabilir.

Çoğu su damıtıcısının 1-2 galon kapasitesi vardır ve mutfak tezgahınızın üzerine oturması için tasarlanmıştır.

Su damıtıcılarının en iyi yanı, çok çeşitli zararlı içme suyu kirleticilerini gidermeleridir. Ancak, ters ozmoz gibi, sağlıklı, lezzet arttırıcı mineralleri de giderirler ve suyun tadı biraz yavan kalır. Damıtma işlemi de çok uzun sürer, 1 galonluk bir damıtılmış su partisini üretmek 5 saate kadar sürebilir.

5-    Seramik Filtreler

Son olarak, partikül formundaki alüminyumu gidermek için bir çözüm arıyorsanız, seramik filtreler değerlendirilmeye değerdir. Bu filtreler en yaygın olarak tezgâh üstü yerçekimi beslemeli su filtrasyon sistemlerinde bulunur.

Seramik filtreler, küçük kanallar ve gözeneklerden oluşan gözenekli bir yapıya sahiptir. Su bir seramik filtreden geçtiğinde, fiziksel filtrasyon gerçekleşir ve küçük gözenekler, daha büyük parçacıkların geçmesini önleyen bariyerler görevi görür.

Bazı alüminyum partikül formları filtre ortamında hapsolurken, su molekülleri geçebilir.

Bazı seramik filtreler aktif karbon çekirdeği içerir. Aktif karbon genellikle alüminyumun çoğunu gidermek için tek başına kullanılabilecek kadar etkili olmasa da diğer filtre ortamlarının alüminyum azaltma yeteneklerini geliştirmek için kullanılabilir.

Seramik Filtreler
Seramik Filtreler

*Seramik filtrelerin, filtrenin gözeneklerinden geçebilecek kadar küçük olan çözünmüş alüminyumu gidermek için kullanılamayacağını unutmayın.

SSS

Bir su filtresinin alüminyumu giderebileceğini nasıl anlarım?

Bir su filtresinin alüminyumu giderebildiğini anlamanın en iyi yolu, üreticinin test verilerini kontrol etmektir. Bu veriler, filtrenin ne kadar alüminyum giderdiği konusunda test edilip onaylandığını göstermelidir. Test verileri çevrimiçi olarak mevcut değilse, üreticiyle iletişime geçin ve bu bilgilerin size e-posta yoluyla gönderilmesini isteyin.

Alüminyum için bir NSF sertifikası var mı?

Hayır, su filtrelerinin alüminyumu başarıyla gidermeleri durumunda alabilecekleri özel bir NSF sertifikası yoktur. Ancak, bir su arıtma sistemi, alüminyumun azaltılmasını da içeren performansı için sertifikalandırılabilir. Örneğin, bir ters ozmoz sistemi, RO membranının alüminyum da dahil olmak üzere çeşitli kirleticileri giderme yeteneği için NSF 58 performansına sahip olabilir.

Brita filtresi alüminyumu giderir mi?

Hayır, Brita filtrelerinin alüminyum giderdiği reklamı yapılmamaktadır. Filtreler alüminyumu bir miktar azaltabilir, ancak özel olarak alüminyum giderme amacıyla tasarlanmamıştır.

Karbon filtreler alüminyumu giderir mi?

Karbon filtrasyonunun içme suyundaki alüminyumu azaltmak için iyi bir yol olduğunu söyleyen bazı kaynaklar gördük, ancak bu amaçla sadece karbon filtreleri önermiyoruz. Ortalama olarak, bir karbon su filtresi sudaki alüminyumun yaklaşık %30’unu giderir. Bu kirletici maddenin daha büyük bir yüzdesini gidermek için karbonu diğer ortamlarla harmanlayan daha kapsamlı bir filtreye ihtiyacınız olacaktır.

Suyu kaynatmak alüminyumdan kurtarır mı?

Hayır. Suyu kaynatarak alüminyum konsantrasyonunu azaltamazsınız. Suyu kaynatmak, suyun bir kısmının buharlaşmasına neden olur, yani musluk suyunuzdaki alüminyum içeriği galon su başına daha yüksektir. Alüminyuma maruziyetinizi azaltmak istiyorsanız, uygun bir su filtresi sistemine yatırım yapmanız gerekecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir