Su ve Çevre Sağlığı, Su ve Sağlık

İçme Suyu Kirleticileri ve Çeşitleri

İçme Suyu Kirleticileri ve Çeşitleri

İçme Suyu Kirleticileri, İçme suyu kirliliği, su kaynaklarının içerisinde bulunan zararlı maddelerin neden olduğu bir durumdur. İçme suyu kirliliğine sebep olan çeşitli kirleticiler şunlardır:

 1. Endüstriyel atıklar: Fabrikalar, tesisler ve üretim tesisleri gibi endüstriyel faaliyetler, sulara zehirli kimyasallar, ağır metaller ve diğer zararlı maddeler bırakabilir.
 2. Tarım ilaçları: Tarımsal faaliyetler sırasında kullanılan kimyasallar, tarımsal ilaçlar ve gübreler, su kaynaklarına sızabilir ve su kirliliğine neden olabilir.
 3. Petrol ürünleri: Petrol arama, çıkarma ve taşıma işlemleri sırasında sulara petrol ve petrol ürünleri sızabilir, bu da su kaynaklarını kirletir.
 4. Evsel atıklar: Kanalizasyon ve çöp atıkları, insan faaliyetlerinin bir sonucu olarak su kaynaklarında kirlilik yaratabilir.
 5. Radyoaktif maddeler: Radyoaktif atıklar, nükleer santraller ve radyasyon tedavisi yapılan hastaneler gibi yerlerden su kaynaklarına sızabilir.
 6. Doğal kirleticiler: Toprak erozyonu, volkanik aktiviteler ve çevresel faktörler gibi doğal olaylar da su kaynaklarının kirlenmesine neden olabilir.

Bu kirleticiler su kaynaklarını kirlendirerek, içme suyu kaynaklarını sağlıksız hale getirerek ciddi sağlık sorunlarına yol açabilirler. Bu nedenle, su kaynaklarının korunması ve suların kirlenmesinin önlenmesi büyük önem taşır.

İçme Suyu Fiziksel Kirleticiler

İçme Suyu Fiziksel Kirleticiler

İçme Suyu Fiziksel Kirleticiler

İçme Suyu Kirleticileri, Fiziksel kirleticiler, su kaynaklarına atılan doğrudan fiziksel maddelerdir ve genellikle suyun kalitesini ve görünümünü etkilerler. Bazı yaygın fiziksel kirleticiler şunlardır:

 1. Toprak, çamur ve kum: Toprak erozyonu, inşaat faaliyetleri, madencilik ve tarım gibi etkinlikler sırasında su kaynaklarına toprak, çamur ve kum karışabilir. Bu maddeler suyu bulandırabilir ve içme suyu kaynaklarını kirletebilir.
 2. Atık ve çöp: Atık ve çöpler su kaynaklarına atıldığında, suyun rengini, kokusunu ve tadını etkileyebilir. Bunlar ayrıca çevre kirliliği sorunlarına da neden olabilirler.
 3. Yapı malzemeleri: İnşaat malzemeleri, beton, çimento, tuğla, demir, tahta ve diğerleri su kaynaklarına atıldığında suyu kirletebilir. Bu maddelerin bazıları suda çözünebilir, bazıları ise çözülmeyebilir.
 4. Endüstriyel atıklar: Bazı endüstriler, su kaynaklarına atık atarak suyu kirletebilirler. Bu atıkların içeriği, endüstriyel faaliyet türüne bağlı olarak farklılık gösterebilir.
 5. Plastik: Plastikler su kaynaklarına atıldığında, suya zarar verebilir ve hayvanların beslenme zincirine girmesiyle ekolojik sorunlara neden olabilir.

Fiziksel kirleticiler, suyun görünümünü, kokusunu, tadını ve kalitesini etkileyerek insan ve çevre sağlığına zarar verebilirler. Bu nedenle, su kaynaklarının korunması ve suların kirlenmesinin önlenmesi için fiziksel kirleticilerin kontrol altına alınması gereklidir.

Tarım kimyasalları

Tarım kimyasalları

İçme Suyu Kimyasal Kirleticiler

Kimyasal kirleticiler, su kaynaklarına atılan kimyasal maddelerdir ve genellikle suyun kalitesini ve sağlıklı tüketimini etkileyebilirler. Bazı yaygın kimyasal kirleticiler şunlardır:

 1. Tarım kimyasalları: Tarım ilaçları, gübreler ve diğer kimyasallar, tarım faaliyetleri sırasında su kaynaklarına sızabilir ve içme suyu kaynaklarını kirletebilir.
 2. Endüstriyel atıklar: Sanayi tesislerinde üretilen kimyasal maddeler, atık su kanallarına sızabilir ve su kaynaklarını kirletebilir.
 3. Klorlu hidrokarbonlar: Klorlu hidrokarbonlar, su kaynaklarına atıldığında, insan sağlığı için ciddi riskler oluşturabilen karsinojenik maddelerdir. Bu maddeler genellikle endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanmaktadır.
 4. Pestisitler: Pestisitler, böcekleri, bitkileri ve diğer zararlı organizmaları yok etmek için kullanılan kimyasallardır. Bunlar, tarım alanlarında, bahçelerde ve evlerde kullanılırlar ve su kaynaklarına sızarak içme suyu kaynaklarını kirletebilirler.
 5. Radyoaktif maddeler: Radyoaktif atıklar, nükleer santraller ve radyasyon tedavisi yapılan hastaneler gibi yerlerden su kaynaklarına sızabilir ve su kaynaklarını kirletebilir.

Kimyasal kirleticiler, su kaynaklarının kalitesini etkileyerek insan sağlığına zarar verebilirler. Bu nedenle, su kaynaklarının korunması ve suların kirlenmesinin önlenmesi için kimyasal kirleticilerin kontrol altına alınması gereklidir.

İçme Suyu Biyolojik Kirleticiler

Biyolojik kirleticiler, su kaynaklarına bulaşan mikroorganizmalar ve canlı organizmalardır ve insan sağlığına ciddi zararlar verebilirler. Bazı yaygın biyolojik kirleticiler şunlardır:

 1. Bakteri: Bakteriler, su kaynaklarındaki en yaygın biyolojik kirleticilerden biridir ve genellikle atık su ve kanalizasyon gibi insan faaliyetleriyle ilişkilendirilirler.
 2. Virüsler: Virüsler, suların içinde uzun süre hayatta kalabilen zararlı mikroorganizmalardır. Bu nedenle, virüsler içeren suların tüketimi insan sağlığı için ciddi riskler oluşturabilir.
 3. Parazitler: Parazitler, sulara karışan dışkı ile bulaşabilen mikroskobik organizmalardır. Parazitler, ishal, kusma, karın ağrısı ve diğer ciddi sağlık sorunlarına neden olabilirler.
 4. Algler: Algler, sulara doğal olarak bulaşabilen canlı organizmalardır. Ancak, aşırı alg büyümesi, suların oksijen miktarını azaltabilir ve su kaynaklarındaki diğer organizmaların yaşamını tehdit edebilir.
 5. Mantarlar: Mantarlar, su kaynaklarındaki diğer biyolojik kirleticiler kadar yaygın olmamakla birlikte, bazı türleri insanlar için ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Biyolojik kirleticiler, içme suyu kaynaklarının kalitesini etkileyerek insan sağlığına ciddi zararlar verebilirler. Bu nedenle, su kaynaklarının korunması ve suların kirlenmesinin önlenmesi için biyolojik kirleticilerin kontrol altına alınması gereklidir.

Radyoaktif maddeler

Radyoaktif maddeler

İçme Suyu Radyolojik Kirleticiler

İçme Suyu Kirleticilerinde Radyolojik kirleticiler, su kaynaklarına bulaşan radyasyon yayınlayan maddelerdir ve insan sağlığı için ciddi riskler oluşturabilirler. Bazı yaygın radyolojik kirleticiler şunlardır:

 1. Radyoaktif maddeler: Radyoaktif maddeler, nükleer santraller, nükleer silah üretimi, tıbbi radyasyon tedavisi ve diğer radyoaktif faaliyetler gibi kaynaklardan su kaynaklarına sızabilir ve suyu kirletebilir.
 2. Radon: Radon, toprakta doğal olarak bulunan bir radyoaktif gazdır ve sulara sızabilir. Suda yüksek radon seviyeleri, insanların kanser riskini artırabilir.
 3. Nükleer kirlilik: Nükleer kazalar, sızıntılar ve diğer nükleer olaylar, su kaynaklarına radyasyon yayabilen radyoaktif maddeler bırakabilirler.

Radyolojik kirleticiler, insanlar için ciddi sağlık riskleri oluşturabilen radyasyon yayabilirler. Bu nedenle, su kaynaklarının korunması ve suların kirlenmesinin önlenmesi için radyolojik kirleticilerin kontrol altına alınması gereklidir.

İçme suyu standartları nelerdir?

İçme suyu standartları, insanların güvenli ve sağlıklı bir şekilde tüketebileceği su kalitesini belirlemek için kullanılan kriterlerdir. Bu standartlar, farklı ülkeler ve uluslararası kuruluşlar tarafından düzenlenir ve zaman zaman güncellenir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) gibi kuruluşlar, içme suyu standartlarını belirleyen öncü kuruluşlardandır.

İçme suyu standartları, genellikle aşağıdaki bileşenleri ele alır İçme Suyu Kirleticileri Parametreleri

 1. Mikrobiyolojik parametreler: İçme suyunda bulunabilecek bakteri, virüs, parazit ve diğer mikroorganizmaların sınır değerleri belirlenir. Escherichia coli (E. coli) ve Enterokoklar gibi mikroorganizmalar sıklıkla kontrol edilir.
 2. Kimyasal parametreler: İçme suyunda bulunabilecek doğal ve yapay kimyasal maddelerin sınır değerleri belirlenir. Bunlar arasında pestisitler, ağır metaller (kurşun, cıva, kadmium, arsenik vb.), nitrat, nitrit, amonyak ve florür gibi maddeler yer alır.
 3. Radyolojik parametreler: Radyoaktif maddelerin içme suyunda bulunabilecek düzeyleri belirlenir. Radyum, uranyum ve diğer radyoaktif maddelerin sınır değerleri belirlenir.
 4. Fiziksel parametreler: İçme suyunun görünümü, koku, tat ve renkle ilgili parametreler belirlenir. Bu değerler suyun estetik özelliklerini ve tüketicilerin kabul edebilirliğini etkiler.
 5. Diğer parametreler: İçme suyunda bulunabilecek toplam çözünmüş katı maddeler (TDS), pH, sertlik ve alkalinlik gibi parametrelerin sınır değerleri belirlenir.

Ülkeler, içme suyu standartlarını kendi ihtiyaçlarına göre düzenleyebilir ve belirleyebilir. Bu nedenle, standartlar ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir. Önemli olan, su kaynaklarının sürekli olarak denetlenmesi ve bu standartlara uygunluğun sağlanmasıdır.

İçme Suyuna Kurşun Nasıl Karışır?

İçme Suyuna Kurşun Nasıl Karışır?

İçme Suyuna Kurşun Nasıl Karışır? İçme Suyu Kirleticileri

Kurşun yüksek asitliğe veya düşük mineral içeriğine sahip olduğu yerlerde içme suyuna girebilir. İçme suyundaki en yaygın kurşun kaynakları kurşun borular, musluklar ve armatürlerdir. İçme suyuna kurşun karışması, genellikle eski su altyapısı ve tesisat sistemlerinden kaynaklanır.

İşte içme suyuna kurşun karışmasının başlıca nedenleri

 1. Kurşun borular: Eski altyapı sistemlerinde kullanılan kurşun borular, suyun içindeki asidik bileşenlerle veya yüksek sıcaklıklarla temas ettiğinde zamanla aşındı. Bu aşınma, içme suyunda kurşunun çözünmesine ve seviyelerin yükselmesine neden oldu.
 2. Kurşun lehim: Boruların bağlantı noktalarında, eski tesisat sistemlerinde kullanılan kurşun bazlı lehim maddeleri, suyun kurşunla temas etmesine ve içme suyuna karışmasına yol açabilir.
 3. Kurşun içeren armatürler ve vana bileşenleri: Bazı musluk ve vana bileşenlerinde kullanılan malzemelerde kurşun bulunabilir. Bu bileşenler zamanla aşındığında veya korozyona uğradığında, içme suyuna kurşun bulaşabilir.
 4. Endüstriyel kirlilik: Sanayi bölgelerinde, kurşun içeren atıkların su kaynaklarına sızması veya yanlışlıkla karışması sonucu içme suyunda kurşun seviyeleri yükselebilir.

İçme suyundaki kurşun seviyelerini azaltmak için alınabilecek önlemler şunlardır

 1. Kurşun boruların ve tesisatın değiştirilmesi: Eski kurşun boruların ve lehimlerin modern malzemelerle değiştirilmesi, içme suyundaki kurşun seviyelerini azaltmaya yardımcı olacaktır.
 2. Su arıtma sistemleri kullanma: İçme suyunu tüketmeden önce, etkili bir su arıtma sistemi kullanarak kurşun ve diğer zararlı maddelerin seviyelerini düşürmek mümkündür.
 3. Düzenli su testleri ve izleme: İçme suyundaki kurşun seviyelerini düzenli olarak test ederek ve izleyerek, gerekli önlemlerin alınması sağlanabilir.
 4. Yeni yapı malzemeleri ve düzenlemeler: Yeni yapılar ve tesisat sistemleri için kurşunsuz malzemeler kullanarak ve kurşun kullanımını sınırlandıran düzenlemeler getirerek, içme suyundaki kurşun seviyeleri üzerinde kontrol sağlanabilir.

İçme Suyunda Kurşuna Maruz Kalmanın Sağlık Üzerindeki Etkileri Nelerdir?

EPA, içme suyundaki kurşun için maksimum kirletici seviye hedefini sıfırda belirlemiştir, çünkü kurşun, düşük maruz kalma seviyelerinde bile insan sağlığına zararlı olabilecek toksik bir metaldir. Kurşun kalıcıdır ve zamanla vücutta biyolojik olarak birikebilir. İçme suyunda bulunan kurşun, insan sağlığı üzerinde ciddi etkiler yapabilir. Kurşun, vücutta birikme eğilimi gösteren ve uzun vadeli maruz kalma durumunda toksik etkiler oluşturan ağır bir metaldir. Kurşuna maruz kalmanın sağlık üzerindeki etkileri şunlardır:

 1. Nörolojik etkiler: Özellikle çocuklar ve bebeklerde, beyin ve sinir sistemi gelişimi üzerinde zararlı etkiler yapabilir. Öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite ve davranış sorunlarına yol açabilir.
 2. Böbrek fonksiyonları: Kronik kurşun maruziyeti, böbrek fonksiyonlarında bozulmaya ve böbrek hastalıklarına yol açabilir.
 3. Kardiyovasküler etkiler: Yüksek kurşun seviyeleri, kardiyovasküler hastalıkların riskini artırabilir. Kan basıncının yükselmesi, hipertansiyon ve kalp hastalıkları ile ilişkilendirilmiştir.
 4. Üreme sistemi: Kurşun maruziyeti, erkeklerde sperm sayısının azalması ve anormal sperm morfolojisine yol açabilir. Kadınlarda ise düşük doğurganlık, düşük ve prematüre doğum riski ile ilişkilendirilmiştir.
 5. Hematolojik etkiler: Kurşun, kırmızı kan hücrelerinin oluşumunu etkileyerek anemiye neden olabilir.
 6. Gelişim ve büyüme: Çocuklar ve fetüsler için büyüme ve gelişim sorunlarına yol açabilir.
 7. İskelet ve kas sistemi: Kemiklerde ve dişlerde yapısal değişikliklere neden olabilir ve kas güçsüzlüğüne yol açabilir.
 8. Bağışıklık sistemi: Kurşun maruziyeti, bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve hastalıklara daha duyarlı hale gelmeye yol açabilir.

Kurşun maruziyetinin etkilerini azaltmak için, içme suyundaki kurşun seviyelerini düşürmek ve eski tesisat ve altyapı sistemlerini güncellemek önemlidir. Ayrıca, düzenli su testleri ve izleme ile kurşun seviyeleri kontrol altında tutulabilir.

Kurşunla kirlenmiş suda duş alabilir miyim?

Evet insan derisi sudaki kurşunu emmez. Kurşunla kirlenmiş suyla duş almanın sağlık üzerinde doğrudan önemli bir etkisi genellikle düşük olsa da, dikkatli olmak önemlidir. Cilt, kurşunun vücuda girişini büyük ölçüde engelleyebilir, ancak bu engelleme mükemmel değildir ve uzun süreli maruz kalma durumunda ciltten emilim artabilir.

Kurşunlu suyla yapılan duşların daha büyük riski, su buharı ve partiküllerin solunmasıdır. Duş sırasında, buharlaşma ve partiküller hava yoluyla solunabilir ve vücuda girebilir. Bu şekilde kurşuna maruz kalmanın sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir.

Eğer kurşunla kirlenmiş içme suyu olduğunu biliyorsanız, aşağıdaki önlemleri alarak riskleri en aza indirebilirsiniz:

 1. Kısa süreli duşlar: Mümkün olduğunca kısa süreli duşlar alarak, buharlaşma ve solunan hava yoluyla kurşuna maruz kalma süresini azaltın.
 2. Sıcaklığı düşürün: Daha düşük sıcaklıklarda duş alarak, buharlaşma miktarını azaltın ve potansiyel kurşun maruziyetini düşürün.
 3. Su filtresi kullanma: Kurşunu ve diğer kirleticileri azaltmak için duş başlığına uygun su filtresi kullanabilirsiniz.
 4. Çocuklara banyo yaptırırken dikkatli olun: Çocukların cilde ve solunan havaya daha duyarlı olduğunu göz önünde bulundurarak, özellikle çocuklar ve bebekler için suyun temizliğine dikkat edin.

Son olarak, yaşadığınız bölgede su kalitesi sorunları varsa ve içme suyunda yüksek kurşun seviyeleri olduğunu düşünüyorsanız, yerel su sağlayıcınız veya belediyenizle iletişime geçerek durumu raporlayın ve daha fazla bilgi alın. İçme suyundaki kurşun seviyelerini düşürmek için gerekli adımları atarak sağlıklı ve güvenli bir su temini sağlayabilirsiniz.

İçme suyundaki en yaygın kurşun kaynakları kurşun borular, musluklar ve sıhhi tesisat armatürleridir. İçme suyunu su kaynağından eve taşıyan bazı borular kurşun içerebilir. 1986’dan önce yapılmış ev sıhhi tesisat armatürleri, kaynak lehimi ve boru bağlantı parçaları da kurşun içerebilir.

İçme Suyundaki Kurşunu Azaltmak İçin Atabileceğiniz Önemli Adımlar

İçme Suyu Kirleticilerindeki, İçme suyundaki kurşun seviyelerini azaltmak için atabileceğiniz önemli adımlar şunlardır:

 1. Kurşun tesisatını ve boruları değiştirin: Eski kurşun boruları ve lehimleri, içme suyunda kurşun seviyelerinin yükselmesine neden olabilir. Bu tür boruları ve tesisatı, modern ve güvenli malzemelerle değiştirmeyi düşünün.
 2. Kurşun filtreli su arıtma sistemleri kullanın: İçme suyunda bulunan kurşun ve diğer kirleticileri azaltmak için sertifikalı su filtreleri veya arıtma sistemleri kullanın. Bu sistemler, NSF/ANSI Standard 53 veya 58 ile uyumlu olmalıdır.
 3. Musluk suyunu bir süre akıtın: Uzun süre kullanılmayan muslukları açarak, özellikle ilk bardak suyu için, tesisattan geçen suyu bir süre akıtmak kurşun seviyelerini azaltabilir. Soğuk su kullanarak, sıcak suyun kurşun çözünürlüğünü azaltın.
 4. Düzenli su testleri yaptırın: İçme suyunuzun kurşun ve diğer kirleticiler açısından düzenli olarak test edilmesini sağlayın. Yerel su sağlayıcınızdan veya sertifikalı bir laboratuvardan test hizmeti alabilirsiniz.
 5. Su tesisatınızın bakımını yapın: Korozyon ve aşınmayı önlemek için su tesisatınızın düzenli olarak bakımını ve kontrolünü yapın. Asidik su seviyelerini düşürmek için pH düzenleyiciler kullanarak korozyonu azaltabilirsiniz.
 6. Yeni yapılar için kurşunsuz malzemeler kullanın: Yeni yapılar ve tesisat sistemleri için kurşunsuz boru, lehim ve armatür malzemeleri kullanarak içme suyundaki kurşun seviyelerini kontrol altında tutun.
 7. Belediye ve yerel otoritelerle işbirliği yapın: İçme suyunda yüksek kurşun seviyeleri olduğunu düşünüyorsanız, belediyeniz ve yerel su sağlayıcınızla iletişime geçin. Sorunun çözülmesi için gerekli adımları atarak, sağlıklı ve güvenli bir su temini sağlamalarına yardımcı olun.

İçme suyunuzdaki kurşun seviyelerini azaltarak, siz ve aileniz için daha sağlıklı ve güvenli bir yaşam ortamı sağlayabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir