Su ve Çevre Sağlığı

PFAS nedir?

PFAS nedir? Çevre Kirliliği Su

PFAS, Per- ve Polifluoroalkil Maddeler (Per- and Polyfluoroalkyl Substances) anlamına gelir ve genellikle ısıya, suya ve yağa dirençli kimyasal maddeler grubunu ifade eder. 1940’lardan beri kullanılan bu sentetik kimyasallar, çok sayıda tüketici ürününde ve endüstriyel uygulamalarda yer almaktadır.

PFAS’lar arasında iki ana grup bulunur: perflorooktan sülfonatlar (PFOS) ve perflorooktanik asitler (PFOA). Bu kimyasalların özellikleri ve kullanım alanları farklı olsa da, her iki grup da yüksek derecede kararlıdır ve çevrede uzun süre kalabilirler.

PFAS’ların kullanıldığı yaygın ürünler ve uygulamalar şunları içerir:

 • Non-stick tencere ve tava kaplamaları (ör. Teflon)
 • Su geçirmez ve leke tutmaz kumaşlar
 • Gıda ambalajları, özellikle yağlı gıdalar için hızlı servis ambalajları
 • İtfaiyecilerin ve endüstrilerin kullandığı köpüklü söndürme maddeleri (AFFF)

PFAS’ların kalıcı ve biyolojik olarak birikme eğilimi olduğu için, hem insan sağlığı hem de çevre üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Uzun süreli maruz kalma, hormon düzeylerinde değişiklikler, bağışıklık sistemi üzerinde etkiler, kanser riskinin artması ve doğum kusurlarına yol açabilecek potansiyel etkiler arasında yer almaktadır.

Son yıllarda, PFAS’ların insan sağlığı ve çevre üzerindeki potansiyel etkileri konusundaki endişeler nedeniyle, dünya çapında bazı düzenlemeler getirilmiş ve bu kimyasalların kullanımı sınırlandırılmıştır.

PFAS nedir? Çevre Kirliliği Su

PFAS Nasıl Maruz Kalabilirim

Her gün kullandığımız yüzlerce ürün, PFAS adı verilen yüksek derecede toksik florlu kimyasallarla üretilmektedir. Bunlar vücudumuzda birikir ve çevrede asla parçalanmazlar. Bu nedenle bu maddelere forever chemicals yani ölümsüz ya da sonsuz kimyasallar da denir. Bugüne kadar 4.700’ün üzerinde farklı tür PFAS tespit edilmiştir.

PFAS’lara maruz kalma, günlük yaşamda birçok yol ile gerçekleşebilir. İşte bazı yaygın maruz kalma yolları:

 1. İçme suyu: PFAS kirlenmiş su kaynaklarından içme suyuna geçebilir. Endüstriyel tesisler ve yangın söndürme köpüğü kullanılan alanlar gibi belirli bölgelerde bu kimyasalların yoğunluğu daha yüksek olabilir.
 2. Gıda: PFAS’lar yiyeceklerde bulunabilir, özellikle de gıda ambalajlarına temas eden yağlı gıdalarda. Ayrıca, PFAS’larla kirlenmiş su veya toprakta yetiştirilen bitkiler ve hayvanlar aracılığıyla da gıdaya geçebilirler.
 3. Hava: PFAS’lar hava yoluyla da yayılabilir ve solunum ile insan vücuduna alınabilir. Bu, özellikle PFAS üreten veya işleyen tesislerin yakınında yaşayan insanlar için geçerlidir.
 4. Ev ürünleri: PFAS içeren ürünler (non-stick kaplamalı tencere ve tavalarda, su geçirmez ve leke tutmaz kumaşlarda vb.) kullanırken bu kimyasallara maruz kalabilirsiniz.
 5. Toprak: Kirlenmiş toprakta oynayan çocuklar veya toprakla temas eden yetişkinler, PFAS’lara maruz kalabilirler.
 6. Anne sütü ve göbek kordonu kanı: PFAS’lar anne sütü ve göbek kordonu kanı aracılığıyla yeni doğan bebeklere geçebilir.

PFAS’ların biyolojik olarak birikme eğilimi olduğu için, maruz kalma düzeyleri zamanla birikerek sağlık etkilerine neden olabilir. Bu nedenle, PFAS’lara maruz kalma riskini azaltmak için bilinçli seçimler yapmak önemlidir. Örneğin, PFAS içermeyen ürünler tercih edebilir, gıda ambalajı ile temasını azaltabilir ve yaşadığınız bölgedeki içme suyu kaynaklarını kontrol edebilirsiniz.

PFAS nedir? Çevre Kirliliği Su

ÖNEMLİ MESAJLAR

 • 4.700’den fazla kimyasal maddeden oluşan ve poliflorlu alkil maddeler (PFAS), insanlarda ve çevrede zamanla biriken yaygın olarak kullanılan, insan yapımı kimyasallardan oluşan bir gruptur.
 • Ulusal izleme faaliyetleri, Avrupa genelinde çevrede PFAS tespit etmiştir. PFAS’ın ürünlerde üretilmesi ve kullanılması, birçok Avrupa ülkesinde içme suyu kaynaklarının kirlenmesine neden olmuştur. Bazı yüksek derecede kirli bölgelerde, içme suyundaki perflorooktanoik asit (PFOA) ve perflorosülfonik asit (PFOS) konsantrasyonları, AB İçme Suyu Direktifi’nin (EC, 2018) 2017 yılında yeniden düzenlenmesinde önerilen bireysel PFAS için sınır değerin üzerindeydi.
 • İnsan biyomonitörizasyonu, Avrupa vatandaşlarının kanında bir dizi PFAS tespit etmiştir. En yaygın, çalışılmış ve düzenlenmiş PFAS, PFOA ve PFOS seviyeleri azalsa da, daha ‘yeni’ PFAS seviyeleri artmaktadır. Bazı bölgelerde, en çok maruz kalan vatandaşlarda PFOA ve PFOS konsantrasyonları, insanlarda olumsuz etkiler için önerilen kıyaslama seviyelerinin üzerindeydi.
 • Çok sayıda PFAS kimyasalı nedeniyle, madde madde risk değerlendirmesi ve yönetimi yaklaşımı, tek bir PFAS veya bunların karışımlarından çevre ve insan sağlığına yönelik riski etkili bir şekilde önlemek için yeterli değildir.
 • Kimyasal grupları için ihtiyati risk yönetimi eylemleri almak ve ‘tasarım gereği güvenli ve dairesel’ kimyasalların kullanımını teşvik etmek, gelecekteki kirliliğin sınırlandırılmasına yardımcı olabilir.

PFAS nedir? Çevre Kirliliği Su

PFAS nedir ve ne için kullanılır?

PFAS, en iyi bilinen ikisi perflorooktanoik asit (PFOA) ve perflorooktan sülfonik asit (PFOS) (Kutu 4) olan 700.2018’den fazla insan yapımı kimyasaldan oluşan bir gruptur (OECD, 1). PFAS, yağ ve su iticilik, sıcaklık ve kimyasal direnç ve yüzey aktif madde özellikleri dahil olmak üzere benzersiz kimyasal ve fiziksel özellikleri nedeniyle çok çeşitli tüketici ürünlerinde ve endüstriyel uygulamalarda kullanılmaktadır.

PFAS, yangın söndürme köpüklerinde, kızartma tavaları için yapışmaz metal kaplamalarda, kağıt gıda ambalajlarında, kremlerde ve kozmetiklerde, mobilya ve dış mekan giysileri için tekstillerde, boya ve fotoğrafçılıkta, krom kaplamada, böcek ilaçlarında ve ilaçlarda kullanılmıştır. Avrupa’da hangi PFAS’ın hangi uygulamalarda ve hangi seviyelerde kullanıldığına dair çok sınırlı bilgi mevcuttur.

PFAS, kararlı (reaktif olmayan) bir floro-karbon segmenti içeren bir grup organik kimyasaldır. Poliflorlu PFAS, florlanmamış kısmın parçalanabileceği ve nihayetinde PFOA ve PFOS gibi perflorlu PFAS asitleri oluşturabileceği hem floro-karbon hem de hidro-karbon segmentlerini içerir. Uzun zincirli PFAS insanlarda, hayvanlarda ve tortu / toprakta birikirken, kısa zincirli PFAS, hava ve sudaki kalıcılıkları ve yüksek hareketlilikleri nedeniyle çevrede birikir (Alman EPA, 2017, 2018). OECD, PFAS grupları hakkında daha fazla bilgi sağlar.

PFAS nedir? Çevre Kirliliği Su

PFAS neden endişe verici?

PFAS, insanlarda, hayvanlarda ve çevrede biriken kalıcı kimyasallardır veya bunlara bozunur. Bu, insanların maruz kaldığı kimyasalların toplam yüküne katkıda bulunur (Evans ve ark., 2016) ve sağlık etkileri riskini artırır. Nispeten az sayıda iyi çalışılmış PFAS’ın çoğu, özellikle çocukların gelişimi için, orta ila yüksek derecede toksik olarak kabul edilir. Şekil 1, PFAS’ın sağlığa etkileri hakkındaki mevcut bilgileri özetlemektedir.

Şekil 1. PFAS’ın insan sağlığına etkileri

PFAS'ın insan sağlığına etkileri

Kaynaklar: ABD Ulusal Toksikoloji Programı, (2016); C8 Sağlık Proje Raporları, (2012); DSÖ IARC, (2017); Barry ve ark., (2013); Fenton ve ark., (2009); ve White ve ark., (2011).

Olumsuz sağlık etkileri riski en yüksek olan insanlar, yüksek PFAS seviyelerine maruz kalanlar ve çocuklar ve yaşlılar gibi savunmasız nüfus gruplarıdır. Daha az sayıda çalışma biyota üzerindeki etkileri araştırmıştır (Land ve ark., 2018). Yaşam boyunca, insanlar ve hayvanlar vücutlarında PFAS biriktirir. 2018 yılında, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), PFOA ve PFOS toksisitelerinin çoklu kanıt satırlarını yeniden değerlendirdi ve bu da ‘tolere edilebilir haftalık alım’ (TWI) olarak bilinen önemli ölçüde daha düşük geçici ‘güvenli’ limitlerle sonuçlandı (EFSA, 2018). Değerlendirme, Avrupa nüfusunun önemli bir kısmının, gıda ve içme suyundan PFAS alımı nedeniyle TWI’yı aşması beklendiği sonucuna varmıştır.

PFAS’a maruz kalmaktan kaynaklanan topluma yönelik maliyetler yüksektir ve yakın tarihli bir çalışmada Avrupa genelinde sağlıkla ilgili yıllık maliyetlerin 52-84 milyar Euro olduğu tahmin edilmektedir (Nordic Council of Ministers, 2019). Çalışma, bu maliyetlerin muhtemelen hafife alındığını, çünkü tahminlere yalnızca birkaç spesifik PFAS’a maruz kalmaya bağlı sınırlı bir dizi sağlık etkisinin (yüksek kolesterol, azalmış bağışıklık sistemi ve kanser) dahil edildiğini belirtmektedir. Ek olarak, PFAS kirliliği ekosistemleri de etkiler ve kirli toprak ve suyun iyileştirilmesi ihtiyacı yoluyla maliyetler üretir. Avrupa’da PFAS ile kontamine olmuş sahaların sayısı ve ölçeği ve PFAS’ın ekosistemleri nasıl etkilediği hakkında bilgi eksik olduğundan, bu tür maliyetlerin değerlendirilmesi şu anda zordur.

PFAS nedir? Çevre Kirliliği Su

Çevresel PFAS kirliliğinin ana kaynakları nelerdir?

 • PFAS’ın üretimi ve kullanımı zaman içinde PFAS kontaminasyonunun ana kaynakları olmuştur (Wang ve ark., 2014a, 2014b; Hu ve ark., 2016) örneğin floropolimer üretim tesislerinden ve PFAS içeren yangın söndürme köpüklerinin kullanımından (Şekil 1). Diğer kaynaklar arasında tekstil ve kağıt ve boyama/baskı tesislerinde üretilen ve uygulanan PFAS bulunmaktadır (Danimarka EPA, 2014). PFAS’ın petrol çıkarma ve madencilik (Kissa, 2001) ve tıbbi cihazlar, ilaçlar ve böcek ilaçları üretimi (Krafft ve Riess, 2015) gibi diğer kullanımlardan potansiyel salınımları hakkında daha az şey bilinmektedir.
 • Tekstil, mobilya, parlatma ve temizleme maddeleri ve kremler gibi tüketici ürünlerindeki PFAS, toz ve havayı kirletebilirken, gıda ile temas eden malzemeler gıdaları kirletebilir (İskandinav Bakanlar Kurulu, 2019; Danimarka EPA, 2018). İlaçlar ve tıbbi cihazlar başka kaynaklar olabilir.
 • Çevreye emisyonlar, endüstriyel atık su salınımlarının yanı sıra endüstriyel üretim bölgelerinden havaya yayılan emisyonlar ve ardından toprak ve su kütlelerine birikmesi yoluyla meydana gelir. Endüstriyel ve kentsel atık su arıtma tesisleri de hava, su ve çamur yoluyla önemli bir PFAS kaynağıdır (Hamid, et al., 2016; Eriksson ve ark., 2017).
 • Kirlenmiş kanalizasyon çamurunun gübre olarak yeniden kullanılması, PFAS’ın toprağın (Ghisi ve ark., 2019) ve Avusturya, Almanya, İsviçre ve ABD’de (İskandinav Bakanlar Konseyi, 2019) su kirliliğine yol açmıştır. Gıda ile temas eden malzemeler gibi PFAS içeren malzemelerin geri dönüşümü ve atık yakma sırasında uçucu florlu gazların oluşumu (Danimarka EPA, 2019), PFAS kirliliğinin diğer olası kaynaklarıdır.

PFAS Avrupa’nın ortamında nerede bulunur?

PFAS, Avrupa’daki su ortamında ve organizmalarda (Valsecchi ve ark., 2013) her yerde bulunur ve havada, toprakta, bitkilerde ve biyotada tespit edilmiştir (Houde ve ark., 2006). Endüstriyel üretim, üretim ve uygulama alanlarının etrafındaki alanların PFAS tarafından özellikle kirletildiği bulunmuştur. Bu, Belçika, İtalya ve Hollanda’daki fabrikaların ve Almanya, İsveç ve Birleşik Krallık’taki havaalanları ve askeri üslerin çevresinde kirlenmiş içme suyuna yol açmıştır (IPEN, 2018; Hu ve ark., 2016). PFAS yayma potansiyeli olan toplam saha sayısının Avrupa’da 100.000 civarında olduğu tahmin edilmektedir (İskandinav Bakanlar Konseyi, 2019).

Genel olarak, düzenlenmiş PFAS, diğer kısa zincirli ve polimerik PFAS ile değiştirilmiştir. Ne yazık ki, bu ‘yeni’ PFAS’ın birçoğu ve kısa zincir bozunma ürünleri de kalıcıdır. Özellikle, kısa zincirli PFAS’lar çevrede birikir ve yüzey, zemin ve içme suyunu kirlettiği bulunmuştur (Eschauzier ve ark., 2012; Sun ve ark., 2016; Gebbink ve ark., 2017) ve bitkilerde birikir (Ghisi ve ark., 2019), bu da insan diyetine maruz kalmada artışlara neden olabilir.

Yeni PFAS, Avrupa yüzey sularında giderek daha fazla tespit edilmektedir (Xiao, 2017). PFAS su kirliliği, AvusturyaDanimarkaFransaAlmanyaHollanda ve İsveç dahil olmak üzere Avrupa’daki ülkelerde ve AB dışında tespit edilmiştir. Birkaç PFAS, uzun menzilli sınıraşan hava kirleticileri olarak kabul edilecek kadar uçucudur, bu da Avrupa dışındaki emisyonların Kuzey Kutbu gibi soğuk bölgelerde birikebilecekleri Avrupa’ya taşındığını ima eder (AÇA, 2017). İyi bilinen ve düzenli olarak izlenen PFAS (esas olarak perflorlu asitler), insan kanı, çevre ve vahşi yaşamda bulunan PFAS’tan kaynaklanan kimyasal yükün sadece bir kısmını oluşturmaktadır (Koch ve ark., 2019).

AB üyesi olmayan ülkelerde içme suyunda hem iyi bilinen hem de yeni PFAS tespit edilmiş olsa da (Xiao, 2017; Kaboré ve ark., 2018; Dauchy, 2019), şu anda AB’de içme suyu için çok az izleme verisi bulunmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yapılan bir vaka çalışması, İtalya’nın Veneto bölgesindeki 21 belediyenin içme suyunun PFAS kontaminasyonunun hikayesini belgeliyor. Bölgedeki endüstriyel faaliyetler hem yüzey sularını hem de yeraltı sularını ve yaklaşık 127.000 vatandaşın içme suyunu kirletmiştir (WHO, 2017). Veneto Bölgesi yetkilileri tarafından yürütülen izleme, örneklenen yerlerin %63-100’ünde PFOS’u, sahaların ise %100’ünde PFOA’yı bulmuştur.

Karşılaştırma için, Avrupa Komisyonu, AB İçme Suyu Direktifi’nin 0 yılında yeniden düzenlenmesinde her bir PFAS için 1,2018 μg / L’lik bir sınır değer önermiştir. Bu taslak sınır değeri, Veneto Bölgesi’nde alınan örneklerde PFOS için 130 ve PFOA için 66 faktörü ile aşılmıştır.

PFOS ve türevleri, AB Su Çerçeve Direktifi (AB, 2013) kapsamında, iç yüzey sularında 0,65 ng / L (0,00065 μg / L) ve deniz suyunda 0,13 ng / L’lik çok daha düşük bir Çevre Kalite Standardı (AA-EQS) sınır değeri ile öncelikli bir tehlikeli madde olarak dahil edilmiştir. Üye Devletlerin 2021 yılına kadar PFOS EQS ile uyumluluk konusunda rapor vermeleri beklenmektedir. 2013 yılında Kuzey Avrupa’da alınan örnekler, nehir alanlarının % 27’sinde ve Baltık Denizi ve Kattegat deniz suyunun% 94’ünde bu EQS’yi aşmıştır (Nguyen ve ark., 2017).

PFAS nedir? Çevre Kirliliği Su

İnsanların PFAS’a maruz kalmasının ana yolları nelerdir?

İnsan ve çevresel maruziyetler için ana maruz kalma yolları Şekil 2’de gösterilmiştir. Genel nüfus için PFAS kaynakları içme suyu, gıda, tüketici ürünleri ve tozu içerir (EFSA, 2018). Gıdalarda, besin zincirinin en üstündeki balık türleri ve kabuklu deniz hayvanları, PFAS maruziyetinin önemli kaynaklarıdır. Kirlenmiş topraklarda yetiştirilen hayvanlar, etlerinde, sütlerinde ve yumurtalarında PFAS biriktirebilir (Ingelido ve ark., 2018; Numata ve ark., 2014). Doğrudan maruz kalma cilt kremleri ve kozmetikler yoluyla da gelebilir (Danimarka EPA, 2018; Schultes ve ark., 2018) veya spreylerden gelen hava ve PFAS kaplı tekstillerden gelen toz yoluyla.

PFAS’tan ciddi şekilde etkilenebilen deri ve akciğerler yoluyla alım hakkında çok az bilgi vardır (Nørgaard ve ark., 2010; Sørli ve ark., 2020). Tüketiciye maruz kalma, zemin, ahşap, taş ve araba parlatma ve temizleme ürünleri gibi diğer yollarla da ortaya çıkabilir. Yüksek konsantrasyonlarda PFAS’a maruz kalabilecek gruplar, işçileri ve su yiyen veya içen insanları ve PFAS ile muamele edilmiş gıda temas eden malzemelerle kontamine olmuş yiyecekleri içerir (Susmann ve ark., 2019). PFAS ilaçlarda ve tıbbi ekipmanlarda kullanılmasına rağmen, bu yollarla maruz kalma hakkında çok az bilgi vardır.

Şekil 2: Tipik PFAS maruziyet yolları

Tipik PFAS maruziyet yolları

Tipik PFAS maruziyet yolları

PFAS, anne karnında anneden çocuğa aktarılır ve maruz kalma yaşla birlikte azalmadıkça, PFAS vücut yükü biyobirikim nedeniyle artar (Koponen ve ark., 2018). İnsanlarda iç PFAS maruziyetinin kanıtı, Avrupa içinde ve dışında yürütülen çeşitli ulusal insan biyoizleme çalışmalarından elde edilebilir. Erkekler genellikle daha yüksek PFAS vücut yüklerine ve serum seviyelerine sahiptir (Ingelido ve ark., 2018) çünkü daha az PFAS salgılarlar. PFOA ve PFOS gibi en çok düzenlenen PFAS için, Avrupa’da son 10-20 yılda tutarlı düşüşler gözlenmiştir (örneğin Belçika, Danimarka, Finlandiya, Almanya, İspanya ve İsveç’te). İnsanlardaki seviyelerdeki bu düşüşün, gıda ile temas eden malzemeler (Susmann ve ark., 2019) ve tekstil (Greenpeace, 2017) gibi tüketici ürünleri üzerindeki düzenleyici ve düzenleyici olmayan eylemlerin bir sonucu olarak maruziyetin azalmasından kaynaklanması muhtemeldir.

İnsan kanındaki uzun zincirli PFAS seviyelerindeki düşüşlere rağmen, insan kanında ölçülen PFOA ve PFOS konsantrasyonları hala EFSA benchmark doz seviyelerini (BMDL olarak bilinir) aşmaktadır.5). Bu özellikle çocuklar ve Avrupa nüfusunun yüksek oranda maruz kalan kesimleri için geçerlidir (Buekers ve ark., 2018). The BMDL5 kritik etkilerin meydana geldiği kandaki konsantrasyonu yansıtır (yetişkinler için kolesterol etkileri ve çocuklar için bağışıklık toksisitesi) ve PFOA ve PFOS için geçici TWI’lerin temelidir (EFSA, 2018).

Veneto Bölgesi’nde yukarıda belirtilen insan biyomonitörizasyon çalışması, 2015-2016 döneminde 257 İtalyan kontamine bölge sakini ve arka plan alanlarının 250 sakini arasında PFOA ve PFOS’a maruz kalan insanları araştırmıştır (Ingelido ve ark., 2018). Kirlenmiş alanların sakinlerinin PFOA kan konsantrasyonları, arka plan popülasyonunkinden 9-64 kat daha yüksekti. PFOS için seviyeler 1.4-1.6 kat daha yüksekti. Yüksek oranda maruz kalan popülasyonda PFOA düzeyleri, EFSA BDML’den 0.2 ila 26 kat daha fazlaydı.5PFOS için ise bu rakam 0,3-1,3 kat oldu. Avrupa için İnsan Biyomonitörizasyonu (HBM4EU) (Kutu 2) gibi AB araştırma projeleri, şu anda Avrupa nüfusu için PFAS maruziyetinin temsili bir resmini üretmek ve maruz kalma ile sağlık etkileri arasındaki bağlantıları araştırmak için çalışmaktadır.

Avrupa için İnsan Biyomonitörizasyonu (HBM4EU) girişimi, insan biyoizleme bilimini politikayla ilgili bilgilere dönüştürmek için tasarlanmış 5 yıllık bir AB Horizon 2020 araştırma programıdır. Projedeki ana görev, uyumlaştırılmış insan biyomonitörizasyonu yoluyla Avrupa nüfusu için temsili kimyasal maruziyet verileri üretmektir. PFAS, maruz kalma ve sağlık üzerindeki etkilerini daha iyi anlamak için HBM18EU tarafından araştırılan 4 HBM4EU öncelikli madde grubundan biridir.

PFAS nedir?” ile ilgili yorumlar;

 1. Yavuz Yavuz dedi ki:

  Allah kahretsin bu insanları. Bunlar hangi amaçla olursa olsun yapılamaz. Bu insan katletmek. Hem de acı çektirerek…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir