Su ve Sağlık

Sudaki TDS Nedir ve Ne Anlama Gelir?

Sudaki TDS Nedir ve Ne Anlama Gelir?

Sudaki TDS, sudaki toplam çözünmüş katıların bir ölçüsüdür. TDS’yi anlamak önemlidir çünkü su kalitesi ve güvenliği hakkında bilgi verir.

Bu makalede, su arıtma uzmanlarımız TDS ve içme suyundaki rolü hakkında bilmeniz gereken her şeyi paylaştılar.

Sudaki TDS Nedir?

TDS veya toplam çözünmüş katılar, sudaki çözünmüş maddelerin toplam konsantrasyonunun bir ölçüsüdür.

TDS, milyonda bir kısım (PPM) veya litre başına miligram (mg/L) olarak ifade edilir ve suyun kalitesi hakkında genel bir gösterge sağlar.

Sudaki TDS Türleri

İçme suyundaki TDS’ye katkıda bulunan yaygın maddelerden bazıları şunlardır:

 • Alüminyum
 • Bikarbonatlar
 • Kalsiyum
 • Klorürler
 • Klor
 • Bakır
 • Florür
 • Herbisitler
 • Demir
 • Magnezyum
 • Pestisitler
 • Potasyum
 • Sodyum
 • Sülfatlar
 • Çinko

TDS Suya Nasıl Girer?

Su, evrensel çözücü olarak kabul edilir, çünkü çevresindeki ve toplam çözünmüş katılara (TDS) katkıda bulunan yabancı maddeleri toplar ve emer.

Toplam çözünmüş katılar suya doğal kaynaklardan, topraklar ve bitkiler gibi veya insan etkisi veya faaliyetinin bir sonucu olarak, tarımsal akış, aşınan borular, su arıtma tesislerinin yaptığı değişiklikler ve kentsel akış gibi yollarla girebilir.

Bir su kaynağındaki TDS konsantrasyonu birkaç faktöre bağlıdır, bunlar arasında:

 • Jeoloji ve toprak bileşimi: Bir bölgenin kaya ve toprak türü de dahil olmak üzere jeolojik özellikleri, sudaki TDS içeriğini etkileyebilir.
 • Su kaynağı: Su kaynağının, ister yüzey suyu (nehirler, göller vb.) ister yeraltı suyu olsun, kökeni TDS’yi etkileyebilir.
 • Su akışı: Hızlı akan nehirlerin daha fazla tortuya (ve dolayısıyla daha fazla TDS’ye) sahip olması muhtemeldir, çünkü aktıkları kaya ve topraklarda daha fazla bozulmaya neden olurlar.
 • Suyun arıtılıp arıtılmadığı/nasıl arıtıldığı: Dezenfeksiyon için kimyasal eklemek gibi bazı su arıtma işlemleri TDS seviyelerini etkileyebilirken, filtrasyon TDS’ye katkıda bulunan kirleticileri azaltır veya ortadan kaldırır.
 • Balık varlığı: Sazan gibi bazı dip beslenen balıkların varlığı da su kaynaklarındaki katıları, bitki örtüsünü ve tortuları rahatsız ederek su TDS seviyesini artırabilir.

İçme Suyunda Toplam Çözünmüş Katı (TDS) Nasıl Ölçülür?

Toplam çözünmüş katılar (TDS), litre başına miligram (mg/L) veya milyonda bir kısım (PPM) olarak ölçülür. Her iki ölçüm de tamamen aynıdır ve birbirinin yerine kullanılabilir. TDS seviyenizi belirlemenin en iyi yolu dijital bir TDS metre kullanmaktır. Şu adımları izleyin:

 1. Musluğunuzdan bir bardak su doldurun.
 2. TDS metrenizi açın ve cihazı kalibre etmek için talimatları izleyin.
 3. TDS metreyi su bardağına yerleştirin. Ekranda dijital bir okuma görünecektir.
 4. Suyunuzun TDS seviyelerinin düşük, kabul edilebilir veya yüksek olup olmadığını belirlemek için okumanızı aşağıdaki Musluk Suyunda TDS İçin Kılavuzlar Nelerdir? Başlığı altındaki değerler ile karşıkaştırın.

Bir TDS metre, suyunuzda tam olarak hangi askıda kalan yabancı maddelerin bulunduğunu söylemez. Bölgeniz için en son yıllık Su Kalitesi Raporunu kontrol ederek veya bir su kalitesi testi yaparak içme suyunuzun kalitesini etkileyen kirleticileri görebilirsiniz.

TDS Hesaplama Formülü

İçme suyunuzu arıtmak için bir ters ozmoz cihazı kullanıyorsanız, TDS reddetme yüzdesini hesaplayabilir ve sistemin performansının etkinliğini ölçebilirsiniz.

Şu adımları izleyin:

Sudaki TDS Nedir ve Ne Anlama Gelir?
 1. Bir bardak musluk suyu doldurun ve TDS’yi TDS metre ile ölçün.
 2. Bir bardak ters ozmoz suyu doldurun ve suyu tekrar test edin, ardından sonuçları not alın.
 3. Aşağıdaki formülle TDS reddetme yüzdesini hesaplayın:

Örneğin, musluk suyunuzun TDS’si 260 ve ters ozmoz suyunuzun TDS’si 20 ise, şu toplamı yaparsınız:

Musluk Suyunda TDS İçin Kılavuzlar Nelerdir?

Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından üretilen ikincil içme suyu yönetmelikleri, mineral birikintileri, renklenme, lekelenme ve tuzlu tat gibi estetik etkileri önlemek için kamu içme suyundaki maksimum TDS seviyelerinin 500 PPM’in altında olması gerektiğini tavsiye eder.

Bilinmesi Gerekenler: Dünya Sağlık Örgütü 2003 yılında insanların en çok hangi TDS seviyelerini tercih ettiğini bulmak için bir çalışma yaptı. Çözünmüş katıların 0 ila 300 mg/l/ppm‘si çoğu insanın en iyi tat olarak bulduğu aralıktır. Belirli maddelerin tehlikeli konsantrasyonlarda bulunma olasılığı nedeniyle 1000 PPM’nin üzerindeki bir TDS seviyesi güvensiz kabul edilir.

TDS seviyeleriniz 2.000 PPM/litre miligramdan yüksekse, suyunuzdaki TDS’yi azaltmak veya gidermek için özel bir su arıtma sistemi kurmanız gerekecektir. EPA sadece belediye sularını düzenler, bu nedenle özel bir kuyunuz varsa TDS’yi güvenli bir konsantrasyona düşürmek sizin sorumluluğunuzdadır.

TDS Su Kalitesini Nasıl Etkiler?

Bir su kaynağının TDS okuması – yani organik ve inorganik maddelerin toplam konsantrasyonu – onun kalitesini ve özelliklerini belirler.

TDS su kalitesini birkaç farklı şekilde etkileyebilir:

 • Estetik etkiler: Yüksek toplam çözünmüş katı konsantrasyonuna sahip su, büyük olasılıkla suyu sertleştiren ve tesisatta kireç oluşumundan sorumlu olan kalsiyum ve magnezyum gibi yüksek konsantrasyonlarda mineral iyonları içerir. Ayrıca yüzeyleri lekeleyebilen ve renk bozulmasına neden olabilen yüksek düzeyde demir, tanen ve diğer maddeler içerebilir.
 • Kötü tatlar: Ayrıca, yüksek TDS, belirli minerallerin yüksek konsantrasyonu nedeniyle suya hafif tuzlu veya acı bir tat verebilir. Diğer yandan, düşük TDS seviyesine sahip suyun “düz” veya sade bir tadı vardır ve aşındırıcı olabilir.
 • Sağlık etkileri: Yüksek TDS her zaman zararlı maddelerin bulunduğu anlamına gelmese de bazı sağlığa zararlı kirleticilerin (toksik metaller ve kimyasallar gibi) tehlikeli konsantrasyonlarda bulunma olasılığı daha yüksektir.

Suyumdaki TDS’yi Nasıl Azaltabilirim?

İçme suyumuzdaki TDS’yi azaltmak için kullandığımız en iyi yöntemler şunlardır.

Ters Ozmoz Sistemi Kurun

Ters ozmoz, %92-99’luk bir TDS reddetme oranına sahiptir, bu nedenle içme suyunuzun TDS seviyelerini düşürmek için harika bir seçenektir.

Nasıl Çalışır?

RO işlemi, suyu birkaç filtreden ve küçük gözeneklere sahip olan ve sudaki TDS’nin çoğunu reddeden bir RO membranından geçirerek çalışır. Reddedilen yabancı maddeler, bazı atık sularla birlikte kanalizasyona atılır.

Bu su arıtma işlemi, neredeyse tüm yabancı maddeleri giderebilir ve bakır, nitrat, kurşun ve arsenik gibi toksik metaller ve yarı metaller, kimyasallar, klorürler, tuz molekülleri, magnezyum ve kalsiyum karbonat ve bakteri gibi mikroorganizmalar dahil olmak üzere TDS seviyelerini yüksek miktarda azaltır.

Tezgâh altı sistemleri ve tezgâh üstü üniteler gibi kullanım noktası RO sistemleri, evde içme suyu arıtımı için en yaygın kullanılanlardır.

Kanıt

EPA, ters ozmozu, kirletici karışımları içeren suyu arıtmak için “kanıtlanmış bir teknoloji” olarak önermektedir.

Çok sayıda RO sistemi test ettik ve çoğu suyumuzun TDS’sini en az %90-99 oranında azaltır, hemen hemen 0’a yakın BİR SU DEĞERİ VERİR.

RO sistemleri, sudaki yüksek TDS seviyelerini arıtmada etkilidir, ancak aşırı magnezyum ve kalsiyum mineralleri RO membranına zarar verebilir.

Tezgâh Üstü Su Damıtma Cihazı Alın

Damıtma, RO gibi, içme suyundan kalsiyum karbonat ve magnezyum, inorganik tuzlar, klorür molekülleri, nitrat, kurşun ve diğer istenmeyen çözünmüş katılar dahil olmak üzere neredeyse tüm toplam çözünmüş katıları giderebilir.

Evde içme suyunuzu damıtmak için bir tezgâh üstü su damıtma sistemi kullanabilirsiniz.

Nasıl Çalışır?

Su damıtma işlemi sırasında suya ısı uygulanarak buharlaşana kadar kaynatılır. Su buharı daha sonra ayrı bir kapta sıvı haline geri yoğunlaşır.

Suyun kaynama noktası, çoğu askıda kalan yabancı maddeden daha düşüktür, bu nedenle su buharlaştığında çoğu toplam çözünmüş katı geride kalır. Su ile buharlaşmayı ve yoğunlaşmayı başaran birkaç TDS, damıtıcı musluğundaki bir karbon filtrede tutulur.

Kanıt

Güneş enerjisiyle damıtma ile üretilen su kalitesi üzerine yapılan 2019 tarihli bir çalışmada, bu yöntemin içme suyundaki TDS’yi 13 PPM’ye kadar düşürdüğü ve test edilen tüm numuneler arasında “en iyi sonuçları” verdiği belirtildi.

EPA, su damıtıcılarını “klorür, toplam çözünmüş katılar ve diğer inorganik maddeleri” gidermek için etkili bir çözüm olarak listeler.

Su damıtıcıları suya anında erişim sağlamaz- genellikle yaklaşık 4-6 saat süren bir işlemde 3-4 litre kadar su üretirler.

Diğer Su Arıtma İşlemleri

Mineral sudaki TDS’yi azaltmak için kullanılabilecek birkaç işlem daha vardır: deiyonizasyon ve elektrodiyaliz.

Ancak, bu işlemler evsel su arıtma sistemlerinde daha az yaygın olarak kullanılmaktadır, bu nedenle genellikle evde yüksek TDS’li suyu arıtma yöntemi olarak bunları önermiyoruz.

Son Söz

Umarız içme suyundaki toplam çözünmüş katılar TDS hakkında bilmek istediğiniz her şeyi ele almışızdır.

Unutmayın, su yüksek TDS konsantrasyonuna sahipse kesinlikle insan tüketimi için güvensiz değildir. Ancak TDS su kalitesinin bir yansıması olduğundan, daha yüksek TDS seviyeleri sağlık etkileri olan belirli kirleticilerin yüksek seviyelerde olduğunu gösterebilir.

Kesin olarak bilmenin tek yolu, suyunuzu test ederek hangi spesifik kirleticileri içerdiğini bulmaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

Düşük TDS suyu zararlı mıdır?

Hayır, düşük TDS suyu sağlığınız için zararlı değildir. Düşük TDS suyu, basitçe toplam çözünmüş katılardan yoksun saf sudur. Su Kalitesi Birliği (WQA), düşük TDS’li su içmenin olası sağlık etkilerine özel olarak bakan hiçbir çalışma olmadığını bildirmiştir.

Düşük TDS suyunun tadını hoş bulmayabilirsiniz çünkü alkaliliğe katkıda bulunan hiçbir sağlıklı mineral içermez. Ayrıca, düşük TDS suyuna geçerseniz diyetinizde bol miktarda eser mineral almaya dikkat edin.

Sağlıklı TDS miktarı nedir?

Sağlıklı bir çözünmüş katı konsantrasyonu, EPA’nın 500 PPM ikincil tavsiye seviyesi dahilindeki herhangi bir değerdir. 50-150 PPM aralığındaki bir TDS seviyesi idealdir, belirli istenmeyen yabancı maddelerin tehlikeli konsantrasyonlarda bulunma riskini azaltarak çözünmüş minerallerin tat faydalarını sağlar.

TDS, su kalitesinin iyi bir ölçüsü müdür?

Evet, TDS su kalitesinin iyi bir ölçüsüdür çünkü suda toplu olarak bulunan yabancı maddelerin konsantrasyonu hakkında bilgi verir. Yüksek TDS, daha kötü su kalitesini düşündürür çünkü sağlıksız derecede yüksek konsantrasyonlarda bulunan belirli çözünmüş katılar olabilir. Ancak su kalitenizi doğru bir şekilde anlamanın tek yolu, suyunuzu belirli kirleticiler için test etmektir.

Hangi TDS seviyesi sert sudur?

Sert su TDS ile ölçülmez; PPM (milyonda bir kısım) veya GPG (galon başına tane) cinsinden ölçülür. TDS’yi su sertliğinin belirleyicisi olarak kullanamazsınız çünkü TDS’ye sadece kalsiyum ve magnezyum mineralleri değil, yüzlerce kirletici katkıda bulunur. 7-10+ GPG veya 120+ PPM sertliğe sahip su genellikle sert kabul edilir.

Kaynatmak sudaki TDS’yi giderir mi?

Hayır, kaynatma suyun TDS’sini gidermez – ya da TDS’yi biraz azaltabilir, ancak yapmaya değecek kadar değil. Suda bulunan çözünmüş katıların çoğu su ısıtıldığında buharlaşamaz, bu nedenle olacak tek şey suyun bir kısmının buharlaşmasıdır, bu yüzden daha küçük bir su konsantrasyonu yani hemen hemen aynı TDS konsantrasyonu elde edersiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir