Su ve Sağlık

Su Kalitesi ve Testi İçin Nihai Rehber

Su Kalitesi ve Testi İçin Nihai Rehber

Bu kapsamlı rehberde Türkiye ve diğer ülkelerde su kalitesi ve testi hakkında bilmeniz gereken her şeyi bulabilirsiniz.

Önemli Noktalar:

 • Su kalitesi, suyun fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin belirli bir uygulama ile ilişkili olarak ölçülmesidir.
 • Su kalitesini etkileyen kirlilik kaynakları arasında yerel üretim süreçlerinden kaynaklanan kirlilik, kanalizasyon deşarjları ve doğal olarak oluşan elementler bulunur.
 • Su kalitesi, biyosensörler, Tüketici Güven Raporları, gerçek zamanlı izleme ve daha fazlası kullanılarak numune alma ve test yoluyla izlenir.

Su Kalitesi Nedir?

Su kalitesi, suyun belirli bir amacı (uygulama) için belirlenen standartlarla ilişkili olarak fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin bir göstergesidir.

Su kalitesini değerlendirerek, suyun belirli standartlara ulaşmak için arıtılıp arıtılmadığını ve bu standartlara uyulduğunu belirleyebiliriz. Su kalitesi ayrıca aşağıdakileri iletmek için değerlendirilebilir ve izlenebilir:

 • İçme suyu durumu
 • Su kirliliğinin boyutu
 • Ekosistemlerin sağlığı
 • İnsan temasının güvenliği

Bir su kaynağının kalitesi, kullanım alanlarını ve gerekli arıtma derecesini belirler.

Su Kalitesini Ne Etkiler?

Su kalitesi hem doğal hem de doğal olmayan kirleticiler tarafından etkilenir.

Yerel jeoloji ve ekosistem bölgeden bölgeye farklılık gösterir, bu da yerel su kaynaklarının içeriğini etkiler.

Ayrıca, su kaynağının kalitesini etkileyen yaygın kirlenme kaynakları şunlardır:

 • İnsan kanalizasyonu deşarjları
 • Doğal olarak oluşan mineraller ve kimyasallar (demir, florür ve uranyum gibi)
 • Yerel üretim süreçlerinden kaynaklanan kirlilik
 • Tarımsal arazi kullanımı (hayvancılık ve pestisit kullanımı gibi)
 • Arızalı septik sistemler ve diğer atık su arıtma sistemleri
 • Kötü bakım yapılmış, korozyona uğramış veya hasar görmüş dağıtım sistemleri

Kaliteli Su Nedir?

Artık su kalitesi ve onu etkileyen faktörler hakkında biraz bilgi sahibi olduğumuza göre, “kaliteli su” tanımına bakalım. Tüm kullanım alanları için geçerli olan belirli bir “kaliteli su” standardı yoktur – yani iyi kaliteli olarak kabul edilen suyun belirli bir standardı yoktur.

En büyük odak noktası, insan tüketimi için arıtılmış su, evsel veya endüstriyel kullanım için su ve çevresel su kalitesidir.

Bu üç su kullanımını daha detaylı olarak inceleyelim.

İnsan Tüketimi İçin Su

İnsan tüketimi için su, bize zarar verebilecek veya hasta edebilecek kirleticilerden arındırılmış olmalıdır.

Arıtılmadan önce halka açık içme suyunda potansiyel olarak bulunabilecek bazı kirleticiler şunlardır:

 • Virüsler
 • Bakteriler
 • Protozoalar
 • Herbisitler ve pestisitler
 • Metaller ve tuzlar gibi inorganik maddeler
 • Petrol kullanımı ve endüstriyel süreçlerden kaynaklanan organik maddeler
 • Radyoaktif safsızlıklar

Bu su türü, bu zararlı safsızlıkların yalnızca iz miktarlarını içeriyorsa “kaliteli su” olarak kabul edilir.

Not: Su tamamen saf olması beklenmez. İnsan tüketimi için suyun belirli kirleticilerin küçük miktarlarını içermesi makul bir beklentidir ancak insan sağlığı riski oluşturacak kadar fazla olmamalıdır.

Kaliteli suyun korunmasını sağlamak için, ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), Güvenli İçme Suyu Yasası (SDWA) tarafından yetkilendirilmiş olup, su arıtma tesislerinin uyması gereken standartları belirler.

Halka açık içme suyu kalitesi için iki tür standart vardır:

Su ürünleri (şişelenmiş su ve su içeren diğer içecekler) için ise ayrı bir düzenleyici organ olan ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından belirlenen düzenlemeler vardır.

Peki, kaliteli içme suyu nasıl korunur?

Kentsel alanlarda, belediye su sağlayıcıları, suyu arıtmak ve su kalitesini bozan kirleticileri gidermek için su arıtma teknolojisini kullanır. ABD’deki tüm halka açık içme suyu kaynakları, evlere, iş yerlerine ve diğer yerel sakinlere dağıtılmadan önce arıtılır.

Ne yazık ki, dünyada hala temiz ve arıtılmış su kaynağına erişimi olmayan milyonlarca insan var. Bu insanlar, kirleticiler ve su yoluyla bulaşan patojenlerden ciddi hastalık riski altındadır. Polio, tifo, dizanteri, kolera ve hepatit A, arıtılmamış su kaynağından içme yoluyla bulaşabilir.

Evsel veya Endüstriyel Kullanım İçin Su

Evsel veya endüstriyel kullanım için suyun içilebilir standartta olması gerekmez ve bu durumda “kaliteli su” suyun amaçlanan kullanımına bağlıdır.

Su kalitesi, çeşitli evsel ve endüstriyel kullanımlar için uygunluğunu çözünmüş iyon içerikleri etkileyebilir. Kalsiyum ve magnezyum (sertlik mineralleri), kireç taşı oluşturarak ve sabunun temizleme özelliklerini azaltarak endüstriyel ve evsel uygulamalarda en fazla soruna neden olan iki ana mineraldir.

Evsel veya endüstriyel kullanım için uygun kaliteli su elde etmek amacıyla suyun arıtılması, belirli kirleticilerin uzaklaştırıldığı saflaştırmayı ve kalsiyum ve magnezyum minerallerinin zararsız iyonlarla (genellikle sodyum) değiştirildiği yumuşatmayı içerebilir. Yine, suyun arıtılması suyun amaçlanan kullanımına bağlıdır.

Çevrede Su Kalitesi

Okyanuslar, göller, nehirler ve rezervuarlar, yerel ekosistemlere ve çevresel koşullara bağlı olarak farklı su kalitesine sahiptir, ayrıca yerel kirlenme ve kirlilik de bu durumu etkiler.

Doğal bir su kaynağı için belirlenmiş bir “kaliteli su” standardı yoktur. Bu büyük ölçüde suyun amaçlanan kullanımına bağlıdır.

Belirli maddeler ve patojenler, çevredeki su kalitesini etkileyerek yüzme, sulama, endüstriyel kullanım, balıkçılık ve diğer içme dışı amaçlar için güvensiz hale getirebilir.

Bu doğal su kaynaklarının kirliliğinden yaban hayatını koruyan yerel su kalitesi yasaları mevcut olabilir. Bazı yasalar, sağlıklı ekosistemlerin geri kazandırılması ve/veya korunması şartıyla çevredeki suyun hafif kirlenmesine izin verir. Diğer yasalar ise insan sağlığını korumaya (su insan tüketimi için kullanılıyorsa) veya kaliteli bir su kaynağına bağımlı olan tehlike altındaki bir türü korumaya daha fazla odaklanmıştır.

Su Kalitesi Nasıl Test Edilir ve İzlenir?

Artık çeşitli su kaynaklarındaki su kalitesini biliyoruz, ancak su kalitesi nasıl ölçülür?

Su Kalitesi Nasıl Test Edilir ve İzlenir?
Su Kalitesi Nasıl Test Edilir ve İzlenir?

Su Örneklemesi

Su kalitesini uzun vadede izlemek için en etkili yöntemlerden biri su örnekleme cihazı kullanmaktır.

Su örneklemesi ile kaydedilebilecek bazı su koşulları şunlardır:

 • Çözünmüş oksijen seviyeleri
 • pH
 • İletkenlik
 • Bulanıklık
 • Sıcaklık
 • Oksijen indirgeme potansiyeli
 • Secchi diski derinliği

Test edilmesi gereken parametrelere ve gerekli test doğruluğuna bağlı olarak kullanılabilecek çeşitli örnekleme yöntemleri vardır.

Kullanılabilecek birkaç örnekleme yöntemi arasında küme örnekleme, rastgele örnekleme, pasif örnekleme ve uzaktan gözetim bulunmaktadır.

Bazı eyaletler, çeşitli zamanlarda otomatik olarak örnekler toplayan ve su koşullarını kaydeden otomatik örnekleyiciler kullanır.

Karmaşık ölçümlerin yapılması gerektiğinde laboratuvar örneklemesi en iyi seçenektir ve su örneklerinin toplanıp laboratuvarda analiz edilmesini gerektirir.

Su Örneklemesinde Herhangi Bir Sorun Var mı?

Evet. İlk olarak, bir su örneği, su kaynağının kalitesi sürekli değiştiği için yalnızca örneğin alındığı zamandaki durumu doğru bir şekilde yansıtır. Bu nedenle, su kalitesi hakkında genel bir anlayış elde etmek için düzenli örnekler gereklidir.

İkinci olarak, su örnekleri toplandıkları kap tarafından değiştirilebilir. Kap, suya sızabilecek veya sudaki maddelerle reaksiyona girebilecek malzemelerden arındırılmış ve temiz olmalıdır.

Bu ikinci sorun kolayca önlenebilir. Çoğu sorun, suyu mümkün olan en kısa sürede analiz ederek ve örnekleri faz değişimini ve kimyasal reaksiyonları önlemek için yeterince soğuk bir sıcaklıkta tutarak en aza indirilebilir.

Tüketici Güven Raporları

Tüketici Güven Raporları (CCRs), yerel içme suyu kalitesi hakkında bilgi sağlamak amacıyla halka açık su sağlayıcıları tarafından üretilir ve su müşterilerine sunulur.

Bir CCR, su sağlayıcısının yerinde arıtılmış içme suyunu test etmesine dayanarak üretilir. Raporda yer alan bazı bilgiler şunlardır:

 • Su kaynağı (suyun nereden alındığı)
 • Suda bulunan kirleticiler ve hangi seviyede tespit edildikleri
 • Bu kirletici seviyelerinin ulusal standartlarla nasıl karşılaştırıldığı
 • Herhangi bir kirleticinin sağlık bazlı standartları ihlal edip etmediği
 • Kirlenmiş su içmenin potansiyel sağlık etkileri
 • Tüketicilerin içme sularını nasıl koruyabilecekleri

Tüketici Güven Raporları, kendi su faturasını ödeyen tüm sakinlerle yıllık olarak paylaşılır. Bu raporlar sadece yılda bir kez üretildiği için bazı sınırlamaları vardır.

Daha önce de belirttiğimiz gibi, su kalitesi gerçek zamanlı olarak dalgalanır, bu nedenle bir CCR’de listelenen kirleticiler yalnızca test zamanında doğru olacaktır. CCR raporları ayrıca, kurşun su hattından kaynaklanan kurşun gibi, arıtma sonrası su kaynağına girebilecek kirleticileri hesaba katmaz.

Bununla birlikte, Tüketici Güven Raporları, su müşterilerinin su kaliteleri hakkında genel bir anlayış elde etmeleri için iyi bir yol sunar ve yıllık raporların karşılaştırılması, su kalitesinin yıl bazında nasıl değişebileceğine dair bir gösterge verebilir.

Doğal Afetlerden Sonra Testler

Bir doğal afet (tsunami veya deprem gibi) veya başka bir acil durum, su kalitesi üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir ve bu tür bir olaya yanıt olarak yapılan testler, su kaynaklarının nasıl etkilendiğini belirleyebilir.

Testler, temel hayatta kalma için gerekli olan temel kaynakları yeniden sağlama yönünde atılan ilk adımdır. Doğal afetlerden sonra genellikle hijyenik olmayan yaşam koşulları nedeniyle hastalık tehdidinin arttığını unutmamak önemlidir.

Acil bir durumdan sonra ele alınan birkaç su kalitesi parametresi şunlardır:

 • pH
 • Koliform bakteriler
 • Bulanıklık
 • Klor kalıntısı
 • Toplam çözünmüş katı maddeler

Su kalitesi, suyun yavaş yavaş afet öncesi kalitesine dönmesiyle birlikte genellikle uzun bir süre boyunca izlenmelidir. Bu arada, yerel yetkililerin suyu tüketim için güvenli hale getirmek amacıyla kapsamlı bir şekilde arıtması veya şişelenmiş su gibi alternatif kısa vadeli çözümler düzenlemesi gerekebilir.

Evde Su Test Kitleri

Çok temel evsel su testleri, Kendin Yap su kalitesi test kiti kullanılarak evde yapılabilir.

Bir DIY içme suyu test kiti, toplam alkalinite, pH, sertlik, çözünmüş mineraller, kurşun, bakır, klor, cıva, florür ve nitrat/nitrit gibi yaygın su parametreleri ve kirleticilerinin bir kısmını tespit eder.

Bu tür testler genellikle bir kerelik olarak (su kalitesi hakkında meraklı olan, belirli bir kirletici hakkında endişe duyan veya su arıtma sürecinin etkinliğini test etmek isteyen sakinler tarafından) veya periyodik olarak (örneğin yılda bir kez) genel bir su kalitesi görünümü sağlamak için kullanılır.

Bir evde su test kiti, test şeritleri ve bir renk çizelgesi içerir. Bir test şeridi su numunesine daldırıldığında, renk değiştirir. Renk, hangi kirleticilerin mevcut olduğunu ve hangi seviyede olduğunu göstermek için renk çizelgesiyle karşılaştırılabilir.

DIY su testleri, temel su kalitesi bilgilerini toplamak için iyi bir yol olsa da konut dışı amaçlar için kapsamlı bir şekilde kullanılacak kadar doğru veya ayrıntılı değildir.

Kimyasal Analiz

Kimyasal analiz, bir su kaynağındaki kimyasal elementleri ölçmek için kullanılır. Örneğin, suyun çözünmüş oksijen seviyelerini tespit etmek için bir element analizi yapılabilir.

Kimyasal analiz ayrıca ağır metalleri tespit etmenin hızlı ve basit bir yoludur. Analizi gerçekleştiren kişi, suda askıda bulunan toprak parçacıklarını da dikkate almalıdır, çünkü toprak, suda çözünmemiş olsa bile suyu içen bir kişi tarafından tüketilecek ağır metallerin izlerini içerebilir.

Bu yöntemle su testi ve izleme genellikle karmaşık ve pahalıdır. Ancak, ev kullanımı için birkaç kimyasal analiz aracı mevcuttur, örneğin balık tankı test kitleri gibi.

Çevresel Göstergeler

Su kalitesini izlemek ve test etmek için kullanılabilecek çeşitli çevresel göstergeler vardır. Bu göstergeler biyolojik göstergeler, fiziksel göstergeler ve kimyasal göstergeler olarak sınıflandırılabilir.

Biyolojik Göstergeler

Biyolojik göstergeler şunları içerir:

 • Americamysis bahia (Mysid karidesi)
 • Koliform bakteriler
 • Escherichia coli (E. coli)
 • Ephemeroptera (mayıs sinekleri)
 • Pimephales promelas (yağ başlı minnow balığı)
 • Mollusca (yumuşakçalar)
 • Plecoptera (taş sinekleri)
 • Trichoptera (kandis sinekleri)
 • Deniz kestaneleri

Fiziksel Göstergeler

Fiziksel göstergeler şunları içerir:

 • Toplam çözünmüş katı maddeler (TDS)
 • Toplam askıda katı maddeler (TSS)
 • Toplam sertlik
 • Su sıcaklığı
 • Su kokusu
 • Su rengi
 • Su tadı
 • Su bulanıklığı/şeffaflığı
 • Su iletkenliği

Kimyasal Göstergeler

Kimyasal göstergeler şunları içerir:

 • pH
 • Çözünmüş oksijen
 • Kimyasal oksijen ihtiyacı
 • Biyokimyasal oksijen ihtiyacı
 • Nitrat
 • Pestisitler
 • Ağır metaller
 • Yüzey aktif maddeler
 • Ortofosfat

Belirli kimyasal, fiziksel veya biyolojik göstergelerin varlığı, su kalitesinin iyi veya kötü olduğunu gösterebilir. Örneğin, çoğu kimyasal gösterge (ağır metaller, pestisitler, nitrat vb.) su kaynağının kalitesini olumsuz etkilerken, bazı biyolojik göstergeler (mayıs sinekleri ve taş sinekleri gibi) genellikle iyi kaliteli su bulunan bölgelerde bulunur.

Çevresel göstergeleri değerlendirmek, büyük ölçekli laboratuvar analizini karşılayamayan veya yönetemeyen kişiler için genel bir su kalitesi okuması almak için iyi bir seçenektir.

Konut Kuyu Suyu Testi

Özel kuyu sahipleri, suyu belediye sağlayıcısından ziyade yeraltı kuyusundan alır. Kuyu sahipleri için düzenli su testi ve izleme çok önemlidir, çünkü yerel yetkililer özel kuyu suyu kaynaklarını insan tüketimi için güvenli hale getirmez.

Kuyular için çeşitli su testi yöntemleri vardır, ancak laboratuvar testi – su numunesini gönderip bir su test raporu almak – en güvenilir ve yaygın olanıdır. Yeni kuyular veya evler aşağıdaki su parametreleri ve kirleticiler için test edilmelidir:

 • Bakteriler
 • Toplam sertlik
 • Kalsiyum
 • Magnezyum
 • pH
 • Sodyum absorpsiyon oranı
 • Nitratlar
 • İletkenlik
 • Demir
 • Toplam çözünmüş katı maddeler (TDS)

Su kalitesindeki değişiklikleri dikkate almak için, CDC, kuyu sahiplerinin su kaynaklarını yılda bir kez aşağıdaki kirleticiler için test etmelerini önermektedir:

 • Toplam koliform bakteriler
 • Toplam çözünmüş katı maddeler (TDS)
 • Nitratlar
 • pH seviyeleri
 • Endişe verici herhangi bir kirletici

Ayrıca, kuyu sahipleri her 5 yılda bir sularını aşağıdaki maddeler için test etmelidir:

 • Bakteriler
 • Toplam sertlik
 • Kalsiyum
 • Magnezyum
 • pH
 • Sodyum absorpsiyon oranı
 • Nitratlar
 • İletkenlik
 • Demir
 • Toplam çözünmüş katı maddeler (TDS)
 • Alkalinite
 • Potasyum
 • Klorür
 • Florür
 • Sülfat

Su kalitesini doğru bir şekilde anlamak için, kuyu sahiplerinin, suyun herhangi bir evde su arıtma ünitesi tarafından arıtılmadığı veya etkilenmediği hammadde su numunesi almaları önerilir. İki numune alınabilir – biri arıtılmamış yüzey suyu veya yeraltı suyu ve biri arıtılmış su – bu şekilde bir su arıtma sisteminin performansının etkinliği belirlenebilir.

Özel kuyular Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından düzenlenmez. Ancak kuyu sahipleri, su kalitesini test ederken ve olası arıtma seçeneklerini belirlerken yine de EPA standartlarına ve yönergelerine başvurmalıdır.

Yerel endişe verici kirleticilere veya geçmişte yüksek miktarlarda bulunan kirleticilere özel dikkat gösterilmelidir.

Gerçek Zamanlı İzleme

Daha önce, kamu su sağlayıcılarının belirli bir zamandaki su testi sonuçlarını içeren Tüketici Güven Raporları ürettiklerinden bahsetmiştik. Bu raporlar yılda sadece bir kez üretilip dağıtılmasına rağmen, su hizmetlerinin çoğunluğu, kaynak sularının kalitesi hakkında gerçek zamanlı bilgi toplamak için kendi sistemlerine sahiptir.

Bu sistemler, çözünmüş oksijen, toplam çözünmüş katı maddeler (TDS), pH, bulanıklık ve daha fazlasını ölçebilen izleme cihazları ve sensörleri içerir.

Gerçek zamanlı izleme sistemlerinin faydaları şunlardır:

 • Anında Veri Toplama: Su kalitesindeki ani değişikliklerin hızlı bir şekilde tespit edilmesine olanak tanır.
 • Geniş Kapsamlı İzleme: Sürekli olarak su kalitesi parametrelerinin izlenmesi, uzun vadeli eğilimlerin belirlenmesine yardımcı olur.
 • Hızlı Müdahale: Kirleticilerin veya su kalitesini olumsuz etkileyen unsurların tespiti durumunda hızlı bir müdahale imkânı sağlar.
 • Kaynak Yönetimi: Su kaynaklarının daha verimli yönetilmesini destekler, böylece kamu sağlığı ve çevre koruması sağlanır.

Bu teknolojiler, kamu su sağlayıcılarının su kalitesini sürekli olarak izlemelerine ve gerektiğinde anında müdahalede bulunmalarına yardımcı olur, bu da tüketicilerin güvenli ve temiz suya erişimini garanti eder.

İklim Değişikliğinin Su Kalitesine Etkisi

Peki, iklim değişikliği su kalitemizi nasıl etkileyebilir?

İklim değişikliğinin neden olduğu hava etkileri, su kalitesini çeşitli şekillerde etkileyebilir ve bu, sorunun bağlamına bağlıdır.

Örneğin, aşırı sıcaklıklar, su kıtlıkları ve yoğun yağışlar sel veya kuraklıklara neden olabilir, su altyapısına zarar verebilir ve su kalitesini bozabilir.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2015 yılında Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri listesi oluşturmuştur. Bu hedeflerden altıncısı – güvenli içme suyuna evrensel erişimi sağlamak – iklim değişikliğinin hava etkileri tarafından tehdit edilmektedir.

İklim değişikliği su kalitesini tam olarak nasıl düşürür?

 • Sel: Sel suyu, atık suyla karışır ve yüzey akışı nedeniyle kirleticileri yeniden dağıtır.
 • Yoğun yağış: Yüzey akışını artırır ve nehirlerde, rezervuarlarda ve sığ yeraltı su kaynaklarında artan kirlilik ve kontaminasyona neden olur. Özellikle kuraklık dönemlerinden sonra mikrobiyolojik kontaminasyon olasılığını artırır.
 • Buzulların artan erime suyu: Tarihsel olarak biriken kirleticileri serbest bırakma riski taşır. Ayrıca küçülen buzullar nedeniyle aşağı akış su kalitesinde mevsimsel erime suyunun seyreltilmesinin kaybına neden olur.
 • Kuraklıklar: Nehirlerin su seviyelerini ve seyreltilme kapasitelerini azaltır, yeraltı suyu kirlenme olasılığını artırır.
 • Yüksek sıcaklıklar: Zararlı alg patlamalarının olasılığını artırır ve suyun oksijen içeriğini azaltır.
 • Yükselen deniz seviyeleri ve şiddetli fırtınalar: Su kaynaklarındaki, özellikle yeraltı suyu kaynaklarındaki tuz miktarını artırır.

İklim değişikliği, su kaynaklarının kalitesini etkileyerek, güvenli içme suyu sağlama çabalarını tehdit eder ve sürdürülebilir su yönetimini zorlaştırır.

Su Kalitesi Standartları

Çeşitli su kaynakları için yürürlükte olan bir dizi su kalitesi standardı bulunmaktadır. Bu standartlar, suyun kullanım noktası ve amacına uygun olarak üretilmiş ve uygulanmıştır.

İçme Suyu
İçme Suyu

Dünyada Su Kalitesi Standartları

İçme suyu kalitesi için birkaç uluslararası yönerge bulunmaktadır:

 • Dünya Sağlık Örgütü (WHO): 2017 yılında içme suyu kalitesi için yönergelerini güncelleyerek, şimdi 4. baskı dokümanını yayınladı.
 • Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO): Su kalitesi düzenlemesi, toksisite ve kirliliğe karşı koruma konularını içeren ICS 13.060 standardını yayınladı.

Bu standartlar, dünya genelinde içme suyu kalitesini koruma ve iyileştirme amacıyla oluşturulmuş olup, su kaynaklarının güvenliğini sağlamak için belirli kriterler ve yönergeler sunar.

Ulusal Su Kalitesi Standartları

Birçok bölgenin kendi ulusal su kalitesi standartları vardır:

Amerika Birleşik Devletleri

Amerika Birleşik Devletleri’nde farklı su kütleleri için su kalitesi standartlarını tanımlayan çeşitli eyalet ajansları bulunmaktadır, bunlar arasında:

Avrupa

Avrupa’da su kalitesini izlemek ve korumak için kullanılan üç ana direktif vardır:

Birleşik Krallık

Birleşik Krallık, İngiltere ve Galler’deki içme suyu kaynakları için kendi su kalitesi düzenlemelerine sahiptir. Bu düzenlemeler, 2000 Su Temini (Su Kalitesi) Yönetmelikleri belgesinde listelenmiştir.

Hindistan

Hindistan’ın içme suyu düzenlemeleri, Hint Tıbbi Araştırma Konseyi (ICMR) İçme Suyu Standartları tarafından belirlenmiştir.

Avustralya

Avustralya hükümeti, su tedarikçileri ve düzenleyicilerine içme suyu kalitesinin yönetimi ve izlenmesi konusunda rehberlik sağlayan Avustralya İçme Suyu Yönergeleri adlı bir belge yayınlamıştır.

Güney Afrika

Güney Afrika’da su kaynakları, kullanıcı tiplerine göre gruplandırılmıştır ve her bir potansiyel kullanıcı tipi için kendi su kalitesi yönergeleri bulunmaktadır. Bu yönergeler, 1996 Su Kalitesi Yönergeleri belgesinde özetlenmiştir.

Bu ulusal standartlar, su kaynaklarının korunmasını ve halk sağlığının güvenliğini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

Yerel Su Kalitesi Standartları

Bazı bölgeler, örneğin ABD’deki çeşitli eyaletler, yerel su hizmetlerinin uyması gereken ulusal düzenlemelerin yanı sıra kendi su kalitesi standartlarına ve düzenlemelerine sahiptir.

Bu, belirli bir kirleticinin bölgede özellikle belirgin veya tehlikeli olduğunun tespit edilmesi durumunda yaygındır.

Bazı eyaletler, su kaynaklarını kirlettiği bilinen kirleticilerle ilgili kendi yasalarına da sahip olabilir. Örneğin, Washington eyaleti, yangın söndürme köpüğünde PFAS (bir grup üretilmiş kimyasal) kullanımını kısıtlamakta ve tüketici ürünlerinde PFAS’ı yasaklamaktadır.

Yerel su kalitesi standartları, bölgenin spesifik ihtiyaçlarına ve tehlikelerine göre şekillenir, bu da halk sağlığının korunmasına ve su kaynaklarının yönetimine daha odaklı bir yaklaşım sağlar. Yerel su hizmetleri, bu standartlara uyarak, bölgedeki suyun güvenliğini ve kalitesini daha etkin bir şekilde yönetebilir.

Su Kalitesi ve Testi: SSS

Su kalitesi için en büyük tehditler nelerdir?

Su kalitesi için en büyük tehditler, belirli bir kaynağa dayanan kirlilik (örneğin, bir endüstriyel tesis veya fabrika), belirli bir kaynağa izlenemeyen kirlilik, kentsel yüzey akışı, tarımsal yüzey akışı ve septik kanalizasyon gibi noktasal olmayan kirlenmelerdir. Doğru yönetim uygulamaları ile bu tehditlerin birçoğu azaltılabilir veya önlenebilir.

Su kalitesinin 3 türü nedir?

Su kalitesi parametreleri fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak üçe ayrılır. Su kalitesinin fiziksel göstergeleri arasında su sıcaklığı, su kokusu ve toplam çözünmüş katı maddeler bulunur. Su kalitesinin kimyasal göstergeleri arasında nitrat, çözünmüş oksijen ve pestisitler bulunur. Su kalitesinin biyolojik göstergeleri arasında koliform bakterilerin ve mayıs sineklerinin varlığı yer alır.

Su kalitesi için hangi testler yapılır?

Su kalitesini test ederken, çeşitli parametreler ve kirleticiler özel olarak test edilebilir. Konut içme suyu kaynakları için en iyi test, genellikle 2 hafta içinde ayrıntılı ve doğru test sonuçları sağlayan laboratuvar testidir.

Su kalitesi neden önemlidir?

Su kalitesi, doğrudan insan sağlığını ve çevreyi etkilediği için önemlidir. Düşük kaliteli su, bizi hasta edebilir veya üreme hasarı ve nörolojik bozukluklar gibi sağlık sorunlarına neden olabilir. Düşük veya değişen su kalitesi, yerel ekosistemleri de etkileyebilir, bölgedeki bitki ve hayvanlara zarar verebilir veya öldürebilir. Yüksek kaliteli bir su kaynağı olmadan, insanlar ve hayvanlar hayatta kalamaz.

ABD’de Su Kalitesi İyi mi?

Evet, ABD genel olarak iyi su kalitesine sahiptir. İçme suyuna kamu gerekliliği olarak erişme şansına sahibiz. ABD’deki su kaynakları genellikle güvenlidir. Ancak, ABD de kirlilik (büyük ölçüde insan faaliyetleri nedeniyle), afetler (sel ve depremler gibi) ve doğal kirlenme gibi faktörlerden etkilenmektedir ve bunlar doğal su kaynaklarının kalitesine tehdit oluşturmaktadır.

Su Kalitesini İzlemek Neden Önemlidir?

Su kalitesini izlemek önemlidir çünkü su parametrelerinin ve kirletici seviyelerinin zamanla değişmesi yaygındır ve bu durum suyun kalitesini etkiler. Düzenli su testi ve izleme olmadan, içme suyumuzun bileşimindeki potansiyel tehlikeli değişikliklerin farkında olmazdık ve bu sorunları uygun arıtma seçenekleriyle çözemeyiz.

ABD’de Musluk Suyu Kalitesi Nasıl İzlenir?

ABD’deki içme suyu kalitesi Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından izlenir. Çevre Koruma Ajansı, birincil ve ikincil kirleticiler (sağlık etkileri olan kirleticiler ve estetik etkileri olan kirleticiler) için yönergeler oluşturmuştur ve su hizmetleri, içme suyu arıtırken bu yönergelere uymak zorundadır.

ABD’deki En İyi Su Kalitesi Nerede?

ABD’deki en iyi su kalitesine sahip bazı eyaletler Minnesota, Kansas, Rhode Island, Missouri ve Güney Dakota’dır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir