Su Analiz Cihazları

TDS Nedir? Neden Bilmemiz Gerekiyor ?

TDS Nedir? Neden Bilmemiz Gerekiyor ?

Sudaki çözünmüş maddeler suyun tadını doğrudan etkilemektedir. Toplam çözünmüş katı madde olarak Türkçe’ye çevrilen TDS (total dissolved solids), sulardaki iyon ve mineral zenginliğini gösteren parametrelerin en önemlileri arasındadır ve TDS nedir sorusunun cevabıdır.

TDS genelde birim olarak mg/lt olarak ölçülür. Bunun yanı sıra ppm (parts per million) şeklinde ifade edilen “milyonda bir” olarak da ölçüm yapılabilmektedir. Tuz, demir, kireç ve alüminyum gibi maddeler sudan çözünmesi sağlanabilen materyallerdir. Suyun doğan tadını bozan da bu materyallerin varlığıdır. Kaynağına göre doğadaki sular TDS değerleri bakımından farklılıklar gösterir.

TDS Nedir? Neden Bilmemiz Gerekiyor ?

Bazı Suların TDS Değeri

Tatlı su kaynakları için 1500 mg/lt TDS değeri üst limiti ifade eder. Acı su kaynakları ise 1000 ile 5000 mg/lt TDS değerinde bulunmaktadır. Çok acı sular ise 5000 ile 15000 mg/lt TDS değerine sahiptir. 15000 mg/lt üzeri ise tuzlu su olarak nitelendiriliyor. Sudaki iyonik maddelerin miktarı arttıkça elektrik iletkenliği de artmaktadır. Elektriksel iletkenlik ise ölçülebilen bir değerdir. Bu ölçü cihazları kısaca TDS metre olarak adlandırılır. Suyun iletkenliğini ölçen cihaz TDS değerini bildirir. Rakamlarla ifade etmek gerekirse 1 μS/cm cinsinden iletkenlik değeri 0,5 mg/lt cinsine eşittir.

TDS Nedir? Neden Bilmemiz Gerekiyor ?

TDS Kalitesi

Suyun iletkenliğini ölçmede TDS ölçüm cihazı ters osmoz cihazları sahipleri tarafından kullanılmaktadır. Çeşme suyundan numuneler almak suretiyle TDS miktarı belirlenir. Ardından su arıtma cihazından alınan su ile kıyaslama yapılır. Cihazın verimini bulmak için ise çeşme suyu TDS değerinden cihaz suyu TDS değeri çıkarılır. Çıkan sonuç çeşme suyunun TDS değerine bölünerek cihaz verimliliği de ölçülmüş olur. Verim, makinenin ilk çalışmaya başladığında %90-99 arasında çıkacaktır. Zamanla bu oranın düşmesi normaldir. %50 verim kaybına kadar dayanılabilir.

TDS Nedir? Neden Bilmemiz Gerekiyor ?

TDS Nedir?

TDS Nedir? TDS suda çözünmüş herhangi bir mineral, tuz, metal, katyon veya anyon anlamına gelir. Toplam çözünmüş katılar (TDS), inorganik tuzları (esas olarak kalsiyum, magnezyum, potasyum, sodyum, bikarbonatlar, klorürler ve sülfatlar) ve bazı küçük miktarlarda suda çözünen organik maddelerdir.

Yüksek toplam çözünmüş katılar, suyunuzun acı veya acımasına neden olmak dışında
tuzlu tat; armatürlerde kabuklanma, film veya tortulara neden olabilir; armatürlerin korozyonu ve su arıtma cihazı ve filtrelerin düşük verimliliğine neden olabilir.

Toplam çözünmüş katılar (TDS), inorganik tuzları (esas olarak kalsiyum, magnezyum, potasyum, sodyum, bikarbonatlar, klorürler ve sülfatlar) ve bazı küçük miktarlarda suda çözünen organik maddelerdir.

TDS Nedir? Neden Bilmemiz Gerekiyor ?

Su iyi bir çözücüdür ve kirleri kolayca alır. Saf su – tatsız, renksiz ve kokusuz – genellikle evrensel çözücü olarak adlandırılır. Çözünmüş katılar “suda çözünmüş herhangi bir mineral, tuz, metal, katyon veya anyon anlamına gelir. Toplam çözünmüş katılar (TDS), inorganik tuzları (esas olarak kalsiyum, magnezyum, potasyum, sodyum, bikarbonatlar, klorürler ve sülfatlar) ve bazı küçük miktarlarda suda çözünen organik madde.

İçme suyundaki TDS, doğal kaynaklardan, kanalizasyondan, kentsel akıntılardan, endüstriyel atık sulardan ve su arıtma sürecinde kullanılan kimyasallardan ve suyu taşımak için kullanılan boru veya donanımın, yani sıhhi tesisattan kaynaklanır. Amerika Birleşik Devletleri’nde yüksek TDS, mineral kaynakları, karbonat birikintileri, tuz birikintileri ve deniz suyu girişi gibi doğal çevresel özelliklerden kaynaklanmaktadır, ancak diğer kaynaklar şunları içerebilir: yol buzunu çözmek için kullanılan tuzlar, kaymayı önleyici malzemeler, içme su arıtma kimyasalları, yağmur suyu ve tarımsal yüzey akışı ve noktasal / noktasal olmayan atık su deşarjları.

Genel olarak, toplam çözünmüş katı konsantrasyonu, sudaki katyonların (pozitif yüklü) ve anyonların (negatif yüklü) iyonlarının toplamıdır. Bu nedenle, toplam çözünmüş katılar testi, çözünmüş iyonların miktarının niteliksel bir ölçümünü sağlar, ancak bize doğayı veya iyon ilişkilerini söylemez. Ek olarak, test bize Yüksek Sertlik, Tuzlu Tat veya Aşındırıcılık gibi belirli su kalitesi sorunları hakkında fikir vermez. Bu nedenle toplam çözünmüş katılar testi, suyun genel kalitesini belirlemek için bir gösterge testi olarak kullanılır. Toplam çözünmüş katıların kaynakları, çözünmüş katyonların ve anyonların tümünü içerebilir, ancak aşağıdaki tablo TDS’nin su kalitesi problemleriyle ilişkisinin bir genellemesi olarak kullanılabilir.

TDS Nedir? Neden Bilmemiz Gerekiyor ?

Karbonatlarla birleştirilmiş katyonlar

CaCO3, MgCO3 vb. Sertlik, kireç oluşumu, acı tat ile ilişkili

Klorür ile birleştirilmiş katyonlar

NaCl, KCl Tuzlu veya acı tat, aşındırıcılığı artırır

Yüksek toplam çözünmüş katı madde (TDS) konsantrasyonu sağlık açısından tehlike oluşturmaz. TDS konsantrasyonu ikincil bir içme suyu standardıdır ve bu nedenle, sağlık açısından bir tehlike olmaktan çok estetik olduğu için düzenlenir. Yüksek TDS aşağıdakileri gösterir:

1) Çözünmüş iyonların konsantrasyonu, suyun aşındırıcı, tuzlu veya acı tadı olmasına neden olabilir, kireç oluşumuna neden olabilir ve sıcak su ısıtıcılarını engelleyebilir ve verimliliğini azaltabilir; ve
2) Birçoğu, yükseltilmiş nitrat, arsenik, alüminyum, bakır, kurşun vb. Gibi Birincil veya İkincil İçme Suyu Standartlarının üzerinde yüksek seviyelerde iyon içerir.

Toplam Çözünmüş Katılar (TDS)

Bir laboratuvar ortamında, toplam çözünmüş katılar, ölçülen bir numune hacminin standart bir cam elyaf filtreden filtrelenmesiyle belirlenir. Filtrat (yani filtrelenmiş sıvı) daha sonra 103 ° C’lik bir sıcaklıkta bir kurutma fırınına yerleştirilen önceden tartılmış bir seramik tabağa eklenir. Numune kuruduktan sonra, tıkalı bir suyu çıkarmak için sıcaklık 180 ° C’ye yükseltilir, yani, mineral matrikste hapsolmuş su molekülleri. Toplam çözünmüş katılar, Federal Düzenlemeler Yasası (40 CFR) Kısım 136, Başlık 40’ta belirtilen yöntem kullanılarak belirlenen toplam çözünmüş (filtrelenebilir) katılar anlamına gelir.

Yüksek toplam çözünmüş katılar suyun estetik kalitesini etkileyebilir, çamaşır yıkamaya ve sıhhi tesisat armatürlerini aşındırabilir. Estetik nedenlerden ötürü, İkincil İçme Suyu Standartlarının bir parçası olarak 500 mg / l (litre başına miligram) limiti oluşturulmuştur.

TDS Nedir? Neden Bilmemiz Gerekiyor ?
Kısaca TDS Nedir?

Toplam Çözünmüş katılar  TDS suda çözünmüş herhangi bir mineral, tuz, metal, katyon veya anyon anlamına gelir. Toplam çözünmüş katılar (TDS), inorganik tuzları (esas olarak kalsiyum, magnezyum, potasyum, sodyum, bikarbonatlar, klorürler ve sülfatlar) ve bazı küçük miktarlarda suda çözünen organik madde.

İçme Suyu TDS Değeri Kaç Olmalıdır?

World Health Organization (Dünya Sağlık Örgütü) Raporlarına göre içme suyundaki tds metre değeri şu şekildedir;

TDS Metre Değeri                         Kalitesi

0 – 300                                           Mükemmel

300 – 600                                       İyi

600 – 900                                       Orta

900 – 1200                                     Kötü

1200 – 1200+                                 Kabul Edilemez

Su Arıtma Cihazı TDS Değeri Kaç Olmalıdır?

Ev veya İş Yeriniz de kullanmış olduğunuz su arıtma cihazları TDS Metre değerleri kullanmış olduğunuz su arıtma cihazları içerisindeki filtreler ve bulunduğunuz bölgedeki şebeke suyu kalitesine göre değişmekte olsa da ortalama olarak;

TDS Metre Değeri                         Kalitesi

0 – 50                                           Mükemmel

50 – 150                                       İyi

150 – 300                                       Orta

300 – 500                                     Kötü

500 – 500+                                 Kabul Edilemez

TDS Nedir? Neden Bilmemiz Gerekiyor ?” ile ilgili yorumlar;

 1. Ferdinant dedi ki:

  şebeke suyunun tds değeri 160 ile 300 arasında zaman zaman değişiyor, her zaman aynı tds değerini vermediğini biliyorum, yazın farklı kışın farklı çıkıyor misal, şimdi bu şebeke suyu değerlerine göre arıtma suyunun TDS değeri kaç çıkması gerekiyor ve membran filtresini tds kaç olduğunda değiştirmekte fayda vardır.

  1. Ethic Water dedi ki:

   Şebeke suyu 160PPM de arıtma membran çıkış TDS değeri 0-5 aralığında olur normalde, 160 TDS olan şebeke suyunda çalışan membran 30 PPm ve üzerinde üretim yapıyorsa membranı değiştirmeniz gereklidir. arıtma çıkış tds değerini ölçmek için her zaman membran çıkışından yapmanız gereklidir. Çünkü membrandan sonra kullanılan post karbon ya da mineral, alkali gibi filtreler TDS değerini tekrar yükselteceği için direkt arıtma çeşmenizden yaptığınız ölçümler sizi yanıltır.

   Diğer farklı tds girişli kullanıcılar içinse aşağıdaki hesaplamayı kullanabilirsiniz.

   Örnek şebeke suyu 500 – 80 ro suyu 500-80= 420

   Çıkan sonucu şebeke suyu değerine bölüyoruz 420/500=0.84 bölme işleminden sonra 100 ile çarpıyoruz 0.84×100= 84 % çıkar yani membran filtremiz %84 verimle çalışıyor anlamına gelir. Kısaca şebeke suyu içindeki tüm faydaki zararlı maddeleri %84 arıtıyor anlamı çıkar. hangi değerde değişim yapılması gerekiyor sorusunu sormak istiyorsanız buna siz karar vermelisiniz suyunuzun %kaç arıtmak istiyorsanız o değerde membranı yenileyin %90 bir değer çıkıyorsa değiştirmenizde fayda vardır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir