Su Arıtma Cihazı, Su ve Çevre Sağlığı, Su ve Sağlık

Arsenik Arıtan Arsenik Su Arıtma Cihazı

Arsenik Su Arıtma Cihazı

Arsenik su arıtma cihazı, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) kriterlerine göre, içme suyunda arsenik konsantrasyonu 0,01 mg/lt’den yüksek olamaz. Bu standardı aşan seviyeler, genellikle yeraltı suyunun jeotermal prosesler, mineral çözünmesi (örneğin pirit oksidasyonu), madencilik faaliyetleri, oksitleyici ortamlarda desorpsiyon ve indirgeyici desorpsiyon ve çözünmesi ile kirlenebilir.

Arsenik(3), suyun pH’a bağlı olarak değişik formda bulunur. As(3), pH, 2 ila 7 arasında genel olarak H3AsO3 halinde bulunmaktadır. Suyun pH, 8 üzerinde olduğu zaman yine ortamın pH’a bağlı olarak As(3), H2AsO3, HAsO3-2 , AsO3-3 halinde bulunmaktadır. As(5), su ortamının pH’ına bağlı olarak değişik formda bulunur.

Arsenikli Su İçersek Ne Olur?

Uzun süreli içme suyu olarak arsenikli su kullanıldığı zaman pikmentasyon değişikliği, deri kalınlaşması, nerolojik bozukluğu, adale zayıflığı, iştah eksikliği ve bulantı yanında deri, akciğer, mesane ve böbrek kanserine sebep olmaktadır.

Arsenik doğal suyun pH ve redoks potansiyeline bağlı olarak birkaç formda bulunur. Doğal suların tipik pH değeri olan 5-8 arasında genel olarak iki oksitleme halinde bulunur. Bunlar genel olarak Arsenik(3) bileşiği H3AsO3 iyonu halinde ve Arsenik(5) H2AsO4 ve HAsO4-2 iyonları halinde suda çözünür halde bulunur.

Arseniğin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri

Arsenik toksik, sağlık açısından zararlı, kanser yapıcı bir maddedir. Özellikle inorganik arsenik bileşikleri organoarsenik bileşiklerine göre çok toksiktir. Arsenit, arsenata göre 30 ila 40 kat daha toksittir. Farklı arsenik türlerinin toksisitesi; arsenite > arsenate > mono-metilarsonat (MMA) > dimetilarsinat şeklinde değişmektedir. Araştırmalar, arsenit [As (III)] ve arsenat [As (V)]’ın insan vücudundaki birçok organı etkileyebileceğini göstermiştir. Yetişkin bireyler için öldürücü doz 1- 4 mg As/kg vücut ağırlığıdır.

Birleşmiş Milletlerin 2006 tarihli İnsani Gelişme Raporu’nda; Türkiye, sulardaki arsenik konsantrasyonu yüksek olan ülkeler arasında yer almaktadır. Yer altı sularında arsenik problemi olan başlıca ülkeler arasında Türkiye’nin yanı sıra Arjantin, Bangladeş, Şili, Çin, Macaristan, Hindistan, Meksika, Tayvan, Vietnam gibi ülkeler de gösterilmektedir.

Ternion su arıtma cihazı mineral, alkali ve ORP banneri
Arsenik Su Arıtma Cihazı Ternion su arıtma cihazı

Arsenik Su Arıtma Filtresi – Arsenik Giderimi

Dünya genelinde su kirliliklerinin her geçen gün artması içme sularının kalitesinin azalmasına sebep olur. Dünya üzerindeki tüm su kaynaklarından yalnızca %0,03’ü içme suyu olarak kullanılabildiği ve kirliliğin giderek arttığı bir gelecekte içme suyu bulmak büyük bir probleme dönüşür. Su arıtma sistemleri yaşamımızı devam ettirebilmemiz için gereken suya ulaşmak için etkili bir çözümdür. Doğal su kaynaklarında bile görülebilen arsenik insan sağlığını tehdit eder.

Arsenik doğal olarak oluşabilen, erozyonla su kaynaklarını kirletebilen veya sabun, boya, ilaç ve metal gibi endüstriyel ürünlerin üretimi esnasında ortaya çıkarak doğaya karışabilen ağır bir metaldir. Kansere yol açan bu kimyasalın içme sularında bulunması vücudumuza büyük ölçüde zarar verebilir, vücuda alımı uzun süreli devam ettiğinde akciğer ve mesane kanserine sebep olabilir. Kanserin yanı sıra birçok sağlık problemiyle ilişkilendirilen arsenik içme sularından ayrıştırılabilir. Arsenik giderim filtresi sayesinde daha sağlıklı ve daha temiz içme suyu elde etmek mümkündür. Arsenik giderim filtresi hakkında detaylı bilgi almak için telefonla bize ulaşabilirsiniz.

Arsenik Giderim Filtreleri Nedir?

Yer kabuğunda en çok bulunan elementlerden birisi olan arsenik hem toksik hem de kanserojen bir maddedir. Doğal olarak ya da tarımsal ve endüstriyel faaliyetler sonucunda doğada bulunur. Kokusuz ve tatsız olmasından dolayı su içerken hissedilmez. İnsan sağlığına verdiği büyük hasarlardan birkaçı karın ağrısı, mide bulantısı, kısmi felç ve körlük olarak sayılabilir. Bunlar dışında cilt, gırtlak, akciğer, karaciğer kanserlerine neden olduğu da görülür.

Arsenik giderim filtresi içme suyundan arseniği temizleyerek size temiz içme suyu sunar. Filtre sayesinde sudaki arsenik değeri Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği üst sınır olan 0,01 mg/lt’ye düşürülebilir. Arsenik su arıtma cihazı

Arsenik Artıma Filtresi Özellikleri

Suda en fazla şekilde bulunan inorganik arsenik türleri iki tanedir. Bunlar arsenit ve arsenattır. Arsenik türü ve dağılımını, suyun pH’ı, demir, kalsiyum, sülfür gibi iyonların bulunması ve redoks potansiyeli belirler. Dünya üzerinde birçok bölgede doğal yollarla oluşmuş yeraltı suyu, arsenik açısından kirlidir ve bu kirlilik sebebiyle çok sayıda kişi arsenik zehirlenmesi yaşar.

Ülkemizde ise özellikle batı tarafında içme sularının Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenmiş üst limit olan 0,01 mg/lt’den daha fazla arsenik içerdiği bilinir. Endüstriyel ve ev tipi su arıtma cihazlarında bulunan arsenik giderim filtresi, içme suyundan arseniği uzaklaştırarak hijyenik ve sağlıklı bir su içmemizi sağlar. Ev tipi tezgâh altı cihazlardaki ters ozmos sistemi de endüstriyel su arıtma sistemleri de arsenik dâhil birçok kanserojen maddeyi sudan temizler.

Arsenik Arıtma Filtresi Kullanım Yerleri?

Arsenik giderim filtresi fabrikalarda, endüstriyel ve ev tipi su arıtma cihazlarında kullanılır. Bunun yanı sıra, köylerde ve beldelerde kurulacak su arıtma cihazları da arsenik arındırmak için uygundur. Köyler ve beldelerde su arıtma için kurulacak tesisler yerleşim yerinin koşullarına uygun, kolay işletilen, sık kontrol ve bakım gerektirmeyen türde olmalıdır. Düşük kurulum ve işletim maliyetiyle kolayca kullanılabilir. Arsenik giderim filtresi ile ilgili aklınıza takılanlar ve merak ettiklerinizi bize ulaşarak öğrenebilirsiniz.

Ethix1-AF Arsenik Su Arıtma Cihazı
Ethix1-AF Arsenik Su Arıtma Cihazı

Arsenik Su Arıtma Cihazı Filtresi Nasıl Çalışır?

Arsenik giderimi 3 farklı şekilde yapılabilir. Bunlardan ilki ters ozmos yöntemi ile arsenik giderimidir. Bu yöntem yalnızca arseniği sudan ayrıştırmakla kalmaz, zararlı olabilecek diğer maddeleri de sudan çok büyük oranda uzaklaştırır. Bu sistemlerde bulunan membran filtre yalnızca su moleküllerini geçirir.

Arsenik ve diğer iyonlar bu filtreden geçemez. Diğer bir yöntem ise floklama sonrası filtrasyondur. Arsenik suda belirli pH derecelerinde demir iyonlarına bağlanarak absorbe edilir. Sudaki demire bağlı arsenik, membran filtrelerden geçirilerek arıtılır.

Üçüncü yöntem ise, reçine filtre yani iyon değiştiricidir. İyon değiştirici sistemler daha çok su yumuşatma sistemi olarak bilinir. Bu filtre ile sudan arsenik ve diğer mineralleri sudan ayrıştırmak mümkündür.

İçme Sularının Arsenikten Arındırılması Neden Önemlidir?

Arsenik ağır bir metaldir. Arseniğe uzun süre maruz kalmak sağlığınız üzerinde ciddi ve kalıcı hasara neden olur. Kokusuz ve tatsız olması sebebiyle suda bulunup bulunmadığı çıplak gözle anlaşılmaz, uzun süre vücuda alınması çeşitli hastalıklara sebep olur. Bu nedenle içme suyu arsenikten arındırılmalıdır.

Arsenik Giderim Filtresi Evde Kullanılabilir mi?

Ev tipi su arıtma cihazlarında arsenik giderimi yapılır. Cihazlarda bulunan filtreler arseniği sudan %95 ayırarak sağlıklı su içmenizi sağlar.

Arseniğe bağlı kanser

Akciğer, mesane, böbrek ve deri kanserlerinin gelişmesine katkısı vardır. Arseniğe bağlı olarak gelişen kanserleri diğer etkenlere bağlı kanserlerden ayırt etmek olanaklı değildir. İçilen suda 0.05 mg/L (50 µg/L) ve üstündeki konsantrasyonlarda arseniğe bağlı akciğer ve mesane kanseri oluşma riskinde artış olduğu saptanmıştır. Bu nedenle içilen suda arsenik miktarının 10µg/L’den az miktarlarda olması için sınır getirilmiştir.

Bununla birlikte içme suyunda arsenik düzeyinin 10-50 μg/L arasında olduğu durumda kanser riskini araştıran az sayıda çalışmada riskin belirlenemediği belirtilmektedir. Ayrıca arsenik miktarı 50 µg/L’den yüksek suyun içilmesi sonucu kanser gelişimi için en az 10 yıl geçmesi gerektiği de vurgulanmaktadır.

Uzun süreli olarak arseniğe maruz kalmada ilk belirtiler deride gözlenir: deride renk değişiklikleri ve derinin keratin dokusunda artışa bağlı kalınlaşma oluşur.

İçme Suyundaki Arsenik Düzeyine Göre Kanser Gelişme Riskleri

İçme suyundaki Arsenik düzeyi (µg/L)Yaklaşık kanser gelişme riski (günde 2 L içme suyu tüketildiği varsayımıyla)
501/10,000
1001/5,000
3001/1,667
4001/1,250
5001/1,000
10001/500
20001/250
25001/200
50001/100

Arseniğin deriden emilimi çok düşük (<%10) olduğundan el yıkama, banyo yapma, çamaşır yıkama sırasında kullanılan sudaki arseniğin yüksek miktarda olmasının insan sağlığına zararı yoktur.

İçme suyunda bulunan arseniğin 50 μg/L üzerindeki konsantrasyonlarda insan sağlığına zararının arttığı ve özellikle kanser gelişme riskini artırdığı saptanmıştır. Bununla birlikte düşük konsantrasyonlarda (10-50 μg/L arası) toksisite riskini belirleyen araştırmalar henüz çok az sayıda ve yetersizdir. Bu nedenle içme suyunda düşük konsantrasyonlarda (10-50 μg/L arası) arseniğin kanser riskini araştırma kanıtlarına dayalı olarak artırdığını ileri sürmek olanaksızdır.

Arsenik Zehirlenmesi

İçme suyunda arseniğe uzun süreli maruz kalım sonucu oluşur. Arsenikle kontamine olmuş su birkaç yıl boyunca içildiğinde oluşan hastalık belirtilerine arsenikozis denir. Bununla birlikte arseniğin eden olduğun kanserin ayırt edilmesi olanaksızdır. Arsenikozis belirtilerinin ortaya çıkması 10 yıl alabilirken bazı kanserlerin gelişmesi için 20 yıl alabilir.

Etkilenen Sisteme Göre Akut ve Kronik Arsenik Zehirlenmesi Belirtileri

Etkilenen sistemAkut zehirlenmeKronik zehirlenme
Kalp damar sistemiHipovolemik ya da hemorajik şok, aritmiler (Torsade de Pointes, ventrikül fibrilasyonu, taşikardi, EKG’de QTc uzaması ve T değişiklikleriHipertansiyon, miyokardit
Sinir sistemiBilinç değişiklikleri, deliryum, ensefalopati, koma (ilk günler içinde)Periferik sinir sistemi bulguları (el ve ayaklarda duyu kusuru, yanma hissi, ağrı, parestezi, kas fasikülasyonları, tremor), ataksi, eşgüdüm bozukluğu, bilinç bulanıklığı, kas güçsüzlüğü, motor ve duysal nöropati
Solunum sistemiTakipne, ciddi zehirlenmelerde kardiyojenik ya da kardiyojenik olmayan akciğer ödemiÜst ve alt solunum yollarında irritasyon bulguları
Sindirim sistemiKarın ağrısı, kusma, kanlı ya da sulu ishal, ağız ve burun mukozasında kuruma, nefeste ve dışkıda sarımsak kokusuİştahsızlık, burun septumunun delinmesi
KaraciğerKaraciğer işlev testlerinde bozukluk (seyrek)Karaciğer işlev testlerinde bozukluk (sık), siroz
Hematolojik sistemAlındıktan 1-2 hafta sonra pansitopeni, lökopeni ve anemiPansitopeni, aplastik anemi ya da lösemi
BöbreklerHematüri, olgüri ve akut tubuler nekroz (1-3 gün içinde)Nefrit
Göz Kornea ve konjonktivada pigmentasyon
DeriSaç dökülmesi, tırnaklarda çizgilenme (Ağız yoluyla alındıktan 2-3 hafta sonra)Eritematöz kaşıntılı dermatit, hipo ve hiperpigmentasyon, melanozis, püstüllü, ülserli ve gangrenli deri lezyonları, el ve ayaklarda hiperkeratoz
Diğer Akciğer, mesane deri ve diğer kanser gelişimi ile ilişkili.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir