Su Arıtma Cihazı

Arsenik Sudan Nasıl Giderilir (10 Etkili Yöntem)

Arsenik Sudan Nasıl Giderilir (10 Etkili Yöntem)

Evde içme suyundaki arseniği azaltmanın en iyi yöntemlerini öğrenmek ister misiniz?

Bu rehberde, arsenik giderimi için en iyi 10 yöntemi tartıştık. Ayrıca, etkili olmayan yöntemleri de vurguladık, böylece bunlardan kaçınabilirsiniz ve arsenik kirliliğiyle başa çıkmak için bir arıtma yöntemi seçerken dikkate almanız gereken önemli hususları listeledik.

Ana Başlıklar:

İçme suyundaki arseniği azaltmanın en iyi yolları şunlardır:

 1. Ters Ozmoz (RO): Yarı geçirgen bir membran kullanarak suyu yüksek basınç altında geçirir ve arsenik dahil birçok kirleticiyi giderir.
 2. Ultrafiltrasyon: Küçük partikülleri ve bazı çözünmüş maddeleri sudan uzaklaştıran bir membran filtrasyon teknolojisidir.
 3. Nanofiltrasyon: RO’ya benzer ancak daha büyük partikülleri geçiren bir başka membran teknolojisidir. Arsenik dahil birçok kirleticiyi etkili bir şekilde azaltabilir.
 4. Demir Oksit Adsorpsiyonu: Demir oksit partikülleri kullanarak sudaki arseniği adsorpsiyon yoluyla giderir.
 5. Damıtma: Suyu buharlaştırarak arıtma işlemidir; buhar tekrar yoğuşturularak saf su elde edilir ve arsenik geride kalır.
 6. Aktif Alümina: Alümina yüzeyine arsenik moleküllerini çeken ve onları sudan ayıran bir adsorpsiyon yöntemidir.
 7. İyon Değişimi: Suya arsenik iyonlarını bağlayarak onları çıkaran bir reçine kullanır.
 8. Oksidasyon/Filtrasyon: Arsenik 3’ü arsenik 5’e oksitleyerek ve ardından bir filtrasyon işlemi ile arsenat olarak uzaklaştırır.
 9. Koagülasyon/Filtrasyon: Kimyasal bir madde ekleyerek arsenik partiküllerinin büyük kümeler halinde birikmesini sağlar ve ardından bu kümeleri filtreler.
 10. Özel Filtreleme Yöntemleri: Arsenik için tasarlanmış özel filtreler kullanarak arsenik giderimi sağlar.

Bu yöntemlerle içme suyunuzdaki arseniği etkili bir şekilde azaltabilirsiniz. Her yöntemin avantajları ve dezavantajları olduğundan, ihtiyaçlarınıza en uygun olanı seçmek önemlidir.

Arsenik Nedir?

Arsenik, dünya kabuğunda doğal olarak bulunan bir elementtir.

Kayaların ve minerallerin aşınması gibi doğal süreçler ile madencilik gibi insan faaliyetleri, arsenik birikiminin su, toprak ve hava gibi çevresel ortamlarda oluşmasına neden olabilir.

Çevremizde ne kadar arsenik bulunduğunu kontrol edemeyiz ve ülkenin bazı bölgelerinde diğerlerine göre daha yüksek konsantrasyonlarda bulunabilir.

Arsenik 3 ve Arsenik 5

Arsenik, iki farklı değerlik numarasıyla bulunur: arsenik III ve V.

Arsenik 3, diğer adıyla arsenit, arsenik 5’e göre (arsenat olarak bilinir) daha az toksiktir.

Her iki form da sağlık için zararlıdır, ancak arsenit özellikle tehlikelidir ve genellikle sudan uzaklaştırılması daha zordur.

Arsenat, serbest klor veya benzeri bir oksidan varlığında oksitlendiği için sudan daha kolay uzaklaştırılabilir.

İçme Suyunda Arsenikle İlgili Sağlık Riskleri

İçme suyunda arseniğe uzun süre maruz kalmanın çeşitli sağlık sorunları bulunmaktadır.

WHO’ya göre, sudaki arsenik maruziyetiyle ilişkilendirilen bazı sağlık sorunları şunlardır:

 • Mesane, akciğer ve böbrek kanseri ile cilt lezyonları
 • Kardiyovasküler hastalıklar ve diyabet
 • Eller ve ayaklarda uyuşma; eller, ayaklar ve vücudun diğer bölgelerinde felç
 • Anne karnında arseniğe maruz kalan bebek ve çocuklarda bilişsel gelişim etkileri
 • Genç yetişkinlerde artan ölüm riski

Uzun süreli maruziyetin olası etkilerinin yanı sıra, tehlikeli derecede yüksek seviyelerde arseniğe kısa süreli maruz kalmanın bazı sağlık etkileri de yaşanabilir. Bu etkiler arasında:

 • Bulantı ve Kusma
 • İshal
 • Mide ağrısı

Arsenik Suyun İçine Nasıl Girer?

Bu metalin özel kuyu sularına girmesinin birkaç farklı yolu vardır.

Yeraltı sularında çözünmüş arseniklerin en yaygın kaynağı, yağmur suyu veya karın, arseniğin doğal olarak bulunduğu yerin kaya ve topraklarından süzülmesidir.

Arsenik, ayrıca tarımsal ve endüstriyel kirlilik yoluyla da içme suyunu kirletebilir.

İçme Suyunda Arsenik İçin Yasal Limit Nedir?

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), arseniğin olası sağlık etkilerine yönelik araştırmalara dayanarak içme suyunda arsenik için bir MCL (Maksimum Kirletici Seviyesi) belirlemiştir. Arsenik standardı milyarda 10 parça veya litre başına mikrogramdır (10 PPB).

Özel kuyular, bu EPA standartlarından muaftır çünkü içme suyundaki arsenik seviyelerinin 10 PPB’nin altında olmasını sağlamak tamamen kuyu sahibinin sorumluluğundadır.

Özel Kuyu Suyunda Arsenik Nasıl Test Edilir

Arseniğin renk, tat veya kokusu olmadığı için varlığını tespit etmenin tek yolu suyunuzu test ettirmektir.

Suyunuzu her üç yılda bir arsenik için kontrol etmelisiniz. Test için en iyi yöntem özel bir laboratuvar veya halk sağlığı hizmetlerinden yararlanmaktır.

Laboratuvar testlerine alternatif olarak, evde kullanılabilecek su test kitleri satın alabilirsiniz. Bu kitler, arsenik olup olmadığını belirlemenize yardımcı olur, ancak miktar hakkında doğru bir okuma vermez.

Eğer suyunuzda arsenik varsa, bu kirleticiyi evde nasıl giderebileceğinizi öğrenmek için aşağıdaki bölümü okuyun.

Arsenik Sudan Nasıl Giderilir

İçme suyu için en iyi arsenik su arıtma sistemlerinden bazıları şunlardır:

Ters Ozmoz Ters ozmoz, sudan arsenik ve yüzlerce diğer organik ve inorganik maddeyi çıkarmada son derece etkilidir.

Bu tür bir arıtma sistemi, birkaç filtreden ve bir ters ozmoz membranından oluşur. Genellikle kullanım noktası sistemleri olarak (mutfak lavabonuzun altına veya tezgâh üzerine) monte edilir, ancak bazı tüm ev arıtma sistemleri de mevcuttur.

En iyi ters ozmoz sistemleri, sudaki arseniğin %99’una kadarını çıkarır. Ters ozmoz membranı, ters ozmozu her türlü kirleticiyi gidermede en iyi ev tipi su arıtma sistemlerinden biri yapar: tortudan metallere ve küçük bakterilere kadar her boyuttaki safsızlıkları reddeder.

Kullanım noktası RO sistemleri, yüksek performanslarını sürdürmek için sık sık değiştirilmesi gereken birkaç filtre ve bir RO membranına sahiptir.

Ultrafiltrasyon

Ultrafiltrasyon, ters ozmoza benzer bir süreçtir ve arsenik giderme konusunda neredeyse eşit derecede etkilidir.

Bir ultrafiltrasyon su arıtma sistemi genellikle bir mutfak lavabosunun altına monte edilir. UF sistemleri de membran ayrımı kullanarak birçok çözünmüş katı maddeyi azaltır. Ancak, bu sistemlerin arsenik azaltma etkinliği, tam olarak gözenek boyutlarına bağlıdır.

Suyunuzdaki arsenik seviyelerini azaltmak için ultrafiltrasyonu düşünüyorsanız, üreticinin performans iddialarını desteklemek için üçüncü taraf testlerine veya resmi sertifikalara sahip bir sistem seçtiğinizden emin olun.

Nanofiltrasyon

Nanofiltrasyon medyası (genellikle acil durum veya taşınabilir su filtrelerinde bulunan tür), küçük gözenek boyutu nedeniyle arsenik seviyelerini azaltmada başka bir etkili yöntemdir.

Yine de nanofiltrasyonun arsenik azaltma potansiyeli, filtre medyasının yapısı ve kalitesine bağlıdır. Bazı raporlara göre, nano filtrelerin arsenik seviyelerini yalnızca %50 oranında azaltabildiği, bazılarına göre ise nanofiltrasyonun son derece etkili olduğu ve sudaki arsenik konsantrasyonlarını tamamen ortadan kaldırabildiği belirtilmiştir.

Arsenik giderimi için nanofiltrasyon kullanan bir sistem arıyorsanız, üreticinin test sonuçlarını kontrol etmenizi de tavsiye ederiz.

Demir Oksit Adsorpsiyonu

Demir oksit adsorpsiyonu, içme suyundaki arseniği granül iyon oksit medyası (genellikle pelet formunda) kullanarak giderir. Kirli su, genellikle bir filtre tankına veya muhafazaya yüklenen medya üzerinden akar.

Her iki tür arsenik de iyon oksit adsorpsiyonu ile etkili bir şekilde giderilebilir. Ayrıca krom, cıva ve kurşun gibi diğer kirleticiler de bu yöntemle uzaklaştırılabilir.

Demir oksit medyasının birçok avantajı vardır, bunlar arasında uygun maliyeti ve uzun ömrü bulunur. Bununla birlikte, biriken kirleticileri gidermek için düzenli olarak ters yıkama yapılması gerektiğini de unutmamak gerekir.

Damıtma

Damıtıcılar, arsenik dahil olmak üzere tüm su safsızlıklarının %99,99’unu azaltan tezgâh üstü su arıtma çözümleridir.

Bir su damıtıcısı kullanmak için, kaynama haznesine su ekleyin ve makineyi açın. Su, buharlaşarak bir geçitten geçer ve temiz bir karafaya yoğunlaşır.

Arsenik de dahil olmak üzere çoğu kirletici madde buharlaşamaz, bu nedenle kaynama haznesinde kalırlar.

Buharlaşmış ve yoğunlaşmış suyun kalitesi çok yüksektir ve neredeyse hiç safsızlık kalmaz. Ayrıca, damıtıcılar neredeyse hiç bakım gerektirmediği için bakımı ucuzdur.

Damıtmanın tek dezavantajı, bir su partisinin damıtılmasının uzun sürmesidir – genellikle birkaç saat – bu yüzden bazı seçenekler kadar hızlı değildir.

Aktif Alümina

Aktif alümina sistemi hem arsenik türlerini, hem de florür ve bazı kurşun gibi kirleticileri adsorbe eden bir alümina medyası kullanır.

Çoğu aktif alümina sistemi ayrıca demiri de filtreleyebilir. Tezgâh üstü filtrasyon sistemlerinde, tüm ev ve lavabonun altına monte edilen arıtma sistemlerinde aktif alümina filtreleri bulabilirsiniz.

Aktif alümina, sudaki arseniğin en az %85’ini azaltmada etkilidir, ancak bazı dezavantajları da vardır – bu medya, su kaynağınıza alüminyum ekleyebilir.

İyon Değişimi

İyon değişim reçinesi, arsenik içeren suyu arıtmak için kullanılabilir. Anyon reçinesi, arsenik parçacıklarını yakalar ve bunların evinize geçmesini engeller. Bu tür su arıtma yönteminde, arsenik toksik olmayan bir katyonla – genellikle sodyum – değiştirilir.

Reçine yatağı kapasitesine ulaştığında, iyon değişim sistemi rejenerasyon adı verilen bir süreçte yatağı yıkayarak arsenik parçacıklarını temizler.

İyon değişim sistemleri, popüler bir tüm ev arıtma yöntemi kullanır, ancak bazı dezavantajları vardır. Örneğin, bu sistemler yalnızca arsenik 3’ü azaltır ve arsenik 5’i azaltma kapasitesine sahip değildir. Ayrıca, tuz eklemeleri şeklinde bakım gerektirirler ve iyon değişim reçinesi yaklaşık 6 ila 8 yıl sonra yenilenmelidir.

Oksidasyon ve Filtrasyon

Oksidasyon ve filtrasyon, sudaki çeşitli kirleticileri oksitlemek için klor veya potasyum permanganat gibi bir kimyasal kullanır ve ardından bu kirleticileri bir filtrasyon medyasında yakalar.

Bu arsenik arıtma yöntemi aslında demir, mangan ve hidrojen sülfürü gidermek için ağırlıklı olarak kullanılır, ancak sudan arsenik çıkarmada da oldukça etkilidir.

Oksidasyon/filtrasyon sistemleri genellikle kullanım noktası (POU) üniteleri olarak kullanılır ve evinizin tamamında arseniksiz su sağlama avantajı sunar.

Koagülasyon ve Filtrasyon

Koagülasyon/filtrasyon sistemi, demir oksit gibi bir koagülant kullanarak kirleticilerin bir araya toplanmasını sağlayan ve böylece filtrasyon ile kolayca çıkarılmasını mümkün kılan bir arsenik arıtma yöntemidir.

Koagülasyon ve Filtrasyon
Koagülasyon ve Filtrasyon

Koagülasyon su arıtma teknolojisi, her iki tür arseniği de azaltabilir. Ancak, koagülasyonun evde kullanılması nadirdir – genellikle kamu su arıtma tesislerinde çok daha büyük ölçekli uygulamalarda kullanılır.

Benzersiz Filtrasyon Yöntemleri

Bazı tezgâh üstü filtreler ve su filtresi sürahilerinin, yukarıda bahsedilen süreçleri kullanmadan arsenik giderdiğini fark edeceksiniz. Bu muhtemelen üreticinin arsenik giderimine olanak tanıyan kendi patentli filtrasyon sürecini tasarlamış olmasından kaynaklanmaktadır.

Bunun iyi bir örneği, arsenik gidermek için Affinity Filtration kullanan Clearly Filtered Su Filtresi Sürahisi’dir – bu süreç, bir dizi küçük ve güçlü mıknatısla suyun içindeki yüzlerce tehlikeli kirleticiyi çeker.

Bu istisnaları bilmenizi istedik çünkü bir filtre grubunun (örneğin, su sürahisi filtreleri) arsenik gideremeyeceğini varsaymak kolaydır, ancak bu genellemenin bazı istisnaları vardır.

Sudan Arsenik Gideremeyen Yöntemler

Artık hangi yöntemlerin arsenik azaltmada etkili olduğunu biliyoruz, peki içme suyundan arsenik gideremeyen yöntemler nelerdir?

Aktif Karbon Filtreleri

Temel aktif karbon filtrasyonu genellikle arsenik gidermede etkili değildir.

Aktif karbon filtreleri klor, kötü tat ve kokular, bazı pestisitler ve VOC’ları azaltabilir. Ancak, bu filtrasyon yöntemi, içme suyunda karbon gözeneklerine düşük afinitesi olan kirleticileri (örneğin arsenik) hedef almak için yeterince kapsamlı değildir.

Su Yumuşatıcıları

Su yumuşatıcıları, suyu yumuşatmanın yanı sıra bazı seçili metalleri azaltabilir, ancak arsenik azaltmada kullanılamazlar.

Su yumuşatıcının iyon değişim süreciyle hedeflediği başlıca safsızlıklar kalsiyum ve magnezyum sertlik mineralleridir. Bu nedenle, farklı bir su kalitesi sorununu hedeflemek için su yumuşatıcıyı bir arsenik giderme sistemiyle birlikte kullanabilirsiniz, ancak ikisi birbirinin yerine kullanılamaz.

Seramik Filtreler

Seramik filtreler, içme suyundan arsenik gidermede orta derecede etkilidir – çoğu arsenik miktarını %30-50 oranında azaltabilir.

Bazı seramik filtreler, arsenik azaltmada daha yetenekli olmalarını sağlayan ek filtrasyon medyası ile birleştirilebilir, bu yüzden tamamen göz ardı etmeyin. Ancak, tek başına seramik bir filtre, arsenik giderimi için yeterince etkili değildir.

Arsenik Giderme Yöntemleri Arasında Seçim Yaparken Dikkate Almanız Gereken Faktörler

Arsenik ile kirlenmiş suyunuzu arıtmak için bir yöntem seçerken aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurduğunuzdan emin olun:

 • Bütçeniz Arsenik su arıtma sistemlerinin maliyeti ortalama olarak 50-1.650 dolar arasında değişir. Tüm ev arıtma sistemi, kullanım noktası sisteminden daha maliyetlidir.
 • Su kaliteniz Suyunuzun ne kadar arsenik içerdiğini ve içme suyunuzdan çıkarmak istediğiniz diğer kirleticileri göz önünde bulundurun. Bu, seçtiğiniz arıtma sistemini etkileyebilir.
 • İçme suyu ve tüm ev arıtması Sadece içme suyunuzdan arsenik gidermek istiyorsanız, kullanım noktası sistemini tercih edin. Tüm evinizin su kaynağından arsenik gidermek istiyorsanız, giriş noktası sistemini tercih edin.
 • Kurulum/bakım gereksinimleri Su hattınıza bağlanan sistemler, bağımsız ünitelerden daha zor kurulur. Ayrıca filtre/medya değişimleri veya ters yıkama gibi bakım gereksinimlerini ve bunların yıllık maliyetini göz önünde bulundurun.
 • Debi Özellikle giriş noktası sistemi kuruyorsanız, seçtiğiniz sistemin hızlı bir debi oranına sahip olduğundan emin olun.

Sıkça Sorulan Sorular

Suyu kaynatmak arsenik giderir mi?

Hayır, suyu kaynatmak arsenik konsantrasyonunu azaltmaz. Bu sadece suyun bir kısmının buharlaşmasına neden olur ve suyun litre başına arsenik konsantrasyonunu artırır.

Brita filtresi arsenik giderir mi?

Hayır, Brita filtresi arsenik azaltamaz. Brita filtreleri, sadece bir avuç kimyasal, tat ve metal azaltabilen temel karbon bazlı filtrelerdir, arsenik değil.

Hangi kimyasallar sudan arsenik giderir?

Klor ve potasyum permanganat gibi kimyasallar, oksidasyon/filtrasyon sisteminde sudaki arsenik miktarını azaltmak için kullanılabilir. Kimyasalların oksitlenmiş arseniki gidermek için filtrasyonla birleştirilmesi gerekir.

Bir kuyuyu şoklamak arsenik giderir mi?

Hayır, bir kuyuyu şoklamak arsenik gidermez. Kuyuyu şoklamanın amacı suyu dezenfekte etmektir – klor, arsenik gibi kirleticileri gideremez.

Sudan arsenik gidermek pahalı mıdır?

Sudan arsenik gidermek veya azaltmak pahalı olabilir, ancak uygun maliyetli yöntemler de vardır. En iyi su sürahilerinden bazıları arsenik azaltabilir ve başlangıçta 100 dolardan daha az bir maliyete sahiptir.

Arsenik Sudan Nasıl Giderilir (10 Etkili Yöntem)” ile ilgili yorumlar;

 1. Sevinç Aytaç dedi ki:

  Merhaba arsenikli suyu temizleyen arıtma cihazının fiyatı nedir? Ev tipi

  1. Ethic Water dedi ki:

   https://www.ethicwater.com.tr/urun-kategori/ev-tipi-su-aritma/ bu linkteki ters ozmoz su arıtma cihazların tümü arseniği tamamen giderir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir