Su ve Sağlık, Su ve Çevre Sağlığı

İçme Suyu Kalite Parametre Değerleri

İçme Suyu Kalite Parametre Değerleri

İçme Suyu Kalite Parametre Değerleri, içme suyunun WHO (Dünya Sağlık Örgütü) EPA ( Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Kurumu), EU (Avrupa Birliği), TS266 (Türk Standartları TS 266 ve Diğer Uluslararası İçme Suyu Standartları) ve Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın içme suyu standartları üst limit değerlerini aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.

Tükettiğiniz veya belediye veya endüstriyel proseslerde kullandığınız suyun kalitesi belirli parametreleri karşılamalıdır. Örneğin, EPA WHO, EU, TSE266, suda bulunabilecek 90’dan fazla farklı kirletici madde için yasal sınırlar belirlemiştir. Bu sınırlar, içme suyunun sağlık sorunlarına veya su kaynaklı hastalıkların gelişmesine neden olabilecek kirleticilerden arındırılmış kalmasını sağlamak için gereklidir.

İçme Suyu Kalite Parametre Değerleri – İçme Suyu Kabul Edilebilir Değerler

PARAMETRELERBİRİMEPAEUWHOTS266S. BAKANLIĞI
Alüminyumµg/l200200200200
Amonyummg/l0,50,50,5
Antimonµg/l652055
Arsenikµg/l1010101010
Bakırmg/l12222
Bakiye Klormg/lUç noktada 0,2Uç noktada 0,2
Bormg/l12,411
Baryummg/l20,7
BulanıklıkNTU Birimi51111
Cıvaµg/l21611
Çinkomg/l5
Demirµg/l300200200200
İletkenlik25oC,µS/cm250025002500
Florürmg/l21,51,51,51,5
Kadmiyumµg/l55355
Klorürmg/l250250250250
Kromµg/l10050505050
Kurşunµg/l1510101010
Manganµg/l50505050
Nikelµg/l20702020
Nitratmg/l4450505050
Nitritmg/l3,30,530,50,5
Oksitlenebilirlikmg/LO255
pHyok6,52-8,56,5-9,56,5-9,56,5-9,5
RenkPt-Co Birimi15*20*
Selenyumµg/l5010401010
Sodyummg/l200200200
Sülfatµg/l250250250250
Toplam Siyanürmg/l200505050
Toplam Trihalometanlarµg/l80100560100
EnterokokEMS/100ml00000
Escherichia ColiEMS/100ml00000
Koliform BakteriEMS/100ml00000

Tablo Resim Olarak

İçme Suyu Kalite Parametre Değerleri
İçme Suyu Kalite Parametre Değerleri

Su Ph Değeri Kaç Olmalı?

Suyun sahip olduğu pH değeri, her şeyden önce tadını etkiler. Dışarıdan aldığınız herhangi bir markanın suyunu içtiğinizde ne kadar tatlı ya da ne kadar acı diye düşünebilirsiniz. Bu fark edilen tadı pH değeri meydana getirir. Suyun sertliğini oluşturan yapısındaki kalsiyum karbonat miktarı arttıkça, sert tat da daha fark edilir olur. İçme suyunun pH seviyesi 1 ile 14 arasında ölçülmektedir. Bu değer, 7’ye geldiğinde suyun içindeki hidrojen ve hidroksil iyonları eşitlenir, yani nötr olur. Hidrojen iyonları arttığında, suyun pH değeri düşer ve su asidik hale gelir. Tam tersi durumda da su alkali hale gelir. Yapılan araştırmalardaki güncel verilere göre; 7.2 ve 8.5 pH aralığındaki su normal değeridir ve Türk standartlarına göre sağlıklı kabul edilir.

Düşük pH içeren su ve çok yüksek ölçülen su tüketime uygun değildir. Eğer mide probleminiz varsa; düşük pH değerine sahip suyu içmeniz hastalığı tetiklemektedir. Su satın alırken üzerindeki etikete göz attığınızda eğer pH değeri 7.2 ile 8.5 arasında ise alkali su olarak tüketebilirsiniz. Çok yüksek pH değerlerine sahip suyu tüketmeniz doğru olmayabilir, herhangi bir rahatsızlığınız ve düzenli ilaç kullanımınız varsa alkali suyu doktor kontrolu altında kullanmanızı tavsiye ederiz.

pH, hidrojen iyonu konsantrasyonunun bir ölçüsüdür. Suyun bağıl asitliğinin veya alkalinitesinin bir göstergesidir. 9.5 ve üzeri değerler yüksek alkaliniteye işaret ederken, 3 ve altındaki değerler asitliği gösterir. Düşük pH değerleri etkili klorlamaya yardımcı olur, ancak korozyonla ilgili sorunlara neden olur. 4’ün altındaki değerler genellikle deniz ortamındaki canlı organizmaları desteklemez. İçme suyu 6.5 ila 8.5 arasında bir pH’a sahip olmalıdır

Özetleyecek olursak: İçme Suyu Kalite Parametre Değerleri ile de uyum sağlayan Su pH değeri 7 ve  8.5 değer aralığında alkali özellik göstereceğinden sağlıklı kabul edilebilir..

İçme Suyu Kalite Parametre Değerleri – İçme Suyu Kabul Edilebilir Değerler

Su Kalitesi Parametresi Türünde 3 Faktör

Endüstriyel tesisler söz konusu olduğunda, kalitenin çok çeşitli temel süreçler için kabul edilebilir bir seviyede olmasını sağlamak için suyun arıtılması gereken zamanlar vardır. Fiziksel parametreleri, kimyasal parametreleri ve biyolojik parametreleri içeren suyun kalitesini ölçmeye yardımcı olan üç su kalitesi parametresi vardır. Fiziksel parametreler renk, tat, koku, sıcaklık, bulanıklık, katılar ve elektriksel iletkenliği içerir.

Öte yandan, kimyasal parametreler pH, asitlik, alkalinite, klor, sertlik, çözünmüş oksijen ve biyolojik oksijen talebini içerebilir. Üçüncü parametre türü, bakteri, alg ve virüsleri içeren biyolojik parametreleri içerir. Su kalitesi parametreleri, uygulamaların sahip olabileceği farklı gereksinimler nedeniyle önemlidir.

Örneğin, çözünmüş oksijen, bir nehrin su kalitesini ölçerken en önemli parametreler arasındadır. Sudaki çözünmüş oksijen miktarı, su numunesinin ne kadar kirli olduğunu belirler. Düşük miktarda çözünmüş oksijen, suyun oldukça kirli olduğunu ve organik kirleticilerin çözünmüş oksijeni tükettiğini gösterir. Bu başlık altında, üç tür su kalitesi parametresi hakkında daha derinlemesine bir açıklama sunmaktadır.

Fiziksel Su Kalitesi Parametreleri

Bulanıklık

Bu listedeki diğer su kalitesi parametrelerinden bazılarından daha az kullanılmasına rağmen, bulanıklık suyun ne kadar bulutlu olduğunu ifade eder. Bulanıklık sensörlerini kullandığınızda, bu cihazlar ışığın sudan geçme yeteneğini ölçmek için tasarlanmıştır. Daha yüksek konsantrasyonlarda silt, kil ve organik malzemelerin bir sonucu olarak yüksek bulanıklık seviyeleri oluşabilir. Sudaki bulanıklık ile ilgili ana sorun, suyun kötü görünmesidir. Kimse bulutlu su içmek istemez. Yüksek bulanıklığın neden olduğu birkaç ek sorun şunlardır:

  • Su arıtma maliyetleri daha yüksek olacaktır
  • Yüksek partikül seviyeleri, zararlı mikroorganizmalar için bir kalkan görevi görebilir, bu da bu kirleticilerden kurtulmayı zorlaştırır
  • Asılı malzemeler balık solungaçlarına zarar verebilir, büyüme oranlarını azaltabilir ve hastalıklara karşı direnci azaltabilir -Çeşitli asılı partiküller cıva, kadmiyum, kurşun ve diğer ağır metaller için adsorpsiyon ortamı görevi görebilir
  • Çözünmüş oksijen konsantrasyonu muhtemelen azalacaktır.

Bulanıklık, sensörler size beş NTU’nun üzerinde okumalar sağladığında suda görünür hale gelmeye başlar. Çamurlu suya gelince, 100 NTU’dan fazla bulanıklık okumalarına sahip olabilir.

Sıcaklık

Su kalitesinin suyun sıcaklığından etkilenen yönlerinden bazıları kokular, kimyasal reaksiyonlar, çözünürlük, lezzetlilik ve viskozitedir. Bu nedenle, biyolojik oksijen talebi, çökeltme ve klorlama, suyun sıcaklığına bağlıdır. İdeal su sıcaklıkları 50-60 derece Fahrenheit arasında değişmektedir.

Renk

Suyun renginin, birincil bitki örtüsünü içeren organik maddeden çürüyen malzemeler tarafından değiştirilmesi mümkündür. Kayalar, toprak ve taşlar gibi inorganik maddeler de suyun rengini etkileyebilir. Bir suyun rengindeki bu değişiklikler suyla ilgili estetik sorunlar yaratabilse de suyun tadının nasıl olduğunu değiştirmezler. Bir su örneğini renkli cam disklerle veya standart renk çözümleriyle karşılaştırarak rengi etkili bir şekilde ölçebilirsiniz.

Suyun rengini tanımlamaya çalışırken, suyun görünen rengi ile gerçek rengi arasındaki farkı anlamak önemlidir. Görünür renk, asılı malzemeden ve çözünmüş düz renklerden oluşur. Suyun gerçek rengi, asılı kalan tüm malzemeler sudan filtrelendikten sonra tanımlanabilir. Rengin 0-70 renk birimi arasında değişen bir ölçekte derecelendirilebileceğini unutmayın. Saf su renk birimi içermez çünkü esasen renksizdir.

Tat ve Koku

Suyun tadının değişmesi ve yabancı maddenin suya girmesi sonucu kokuların gelişmesi mümkündür. Bu madde organik materyalleri, çözünmüş gazları ve inorganik bileşikleri içerebilir. Bu maddenin çoğu tarımsal, doğal ve yerli kaynaklardan elde edilmektedir.

Katı

Katılar suya girdiklerinde süspansiyonda veya çözeltide olabilirler. Bir cam elyaf filtreden bir su numunesi koyarsanız, askıda katı maddeler bu filtrenin üstünde kalacaktır. Öte yandan, çözünmüş katı maddeler içinden geçecek ve suda kalacaktır. Sudaki katı madde sayısını ölçerken, toplam çözünmüş katı maddelerin ölçülmesi yaygındır. Toplam çözünmüş katı maddeleri ölçerek suda ne kadar organik madde bulunduğunu belirleyebilirsiniz. Toplam çözünmüş katı maddeler için üç farklı su sınıflandırması şunları içerir:

Tatlı su – 1.500 mg / L TDS’den az – Acı su – 1.500-5.000 mg / L TDS – Tuzlu su – 5.000 mg / L’den fazla TDS değerine sahiptir.

Elektrik İletkenliği

Bilmeniz gereken bir diğer temel fiziksel parametre, bir su veya benzeri bir çözelti örneğinin elektrik akımlarını ne kadar iyi taşıyabileceğini veya iletebileceğini ölçen elektriksel iletkenliği içerir. Sudaki iyon miktarı arttıkça iletkenlik seviyeleri artacaktır.

Bu, suyun iletkenliğini ölçerken su kontaminasyon seviyelerini tespit etmenin ne kadar kolay olduğu nedeniyle su kalitesini ölçerken ana parametrelerden biridir. Yüksek iletkenlik, suyun yüksek miktarda kirletici madde içerdiği anlamına gelir. Öte yandan, içme suyu ve ultra saf su pratik olarak bir elektrik akımı iletemez. Elektrik iletkenliği için ana ölçüm birimleri mikromhos/cm ve miliSiemens/m’yi içerir ve bunların ikincisi mS/m olarak kısaltılır.

İçme Suyu Kalite Parametre Değerleri – İçme Suyu Kabul Edilebilir Değerler

Su Kalitesinin Kimyasal Parametreleri

PH

Suyun kalitesini ölçerken, pH almanız gereken ilk ölçümlerden biridir. Suyun pH’ı, suyun ne kadar asidik veya bazik olduğunu size söyleyecek basit bir pH sensörü veya test kiti ile ölçülür. Asidik su her zaman daha fazla hidrojen iyonundan oluşacaktır. Öte yandan, bazik su daha fazla hidroksil iyonu içerir.

pH seviyelerinin 0-14 arasında değişmesi mümkündür. 7.0’lık bir okuma alırsanız, bu suyun nötr olduğu anlamına gelir. 7.0’ın altındaki herhangi bir okuma asidiktir, 7.0’ın üzerindeki herhangi bir okuma alkalidir. Saf suyun nötr bir pH’ı vardır. Bununla birlikte, yağış biraz daha asidiktir ve tipik olarak 5.6 pH’a sahiptir. Suyun pH’ı 6.5-8.5 ise içilmesinin güvenli olduğu düşünülmektedir. Değişen pH seviyelerinin bitkiler ve hayvanlar üzerindeki birçok etkisi şunlardır:

Sucul bitki ve hayvanların çoğunluğu belirli bir pH değerine sahip suda yaşayabilir, bu da küçük değişikliklerin yaşam kalitesini kötüleştirebileceği anlamına gelir -Hafif asitli su balık solungaçlarını tahriş edebilir, zarlara zarar verebilir ve yumurtadan çıkan balık yumurtalarının sayısını azaltabilir -Son derece yüksek veya son derece düşük pH’lı su, su bitkileri ve hayvanlar için ölümcüldür -Düşük pH, amfibileri öldürebilir çünkü derileri kirleticilere karşı hassastır.

Asit

Bu, belirli bir çözeltide ne kadar asit bulunduğunun ölçüsünü ifade eder. Suyun asitliği, bir bazı belirli bir pH seviyesinde nötralize etmek için sahip olduğu nicel kapasitedir. Asitlik genellikle mineral asitlerin, hidrolize tuzların ve karbondioksitin varlığından kaynaklanır. Asitler suya girdiğinde, biyolojik aktivitelerden ve kimyasal reaksiyonlardan korozyona kadar her şeyi içeren birçok farklı işlemi etkileyebilirler. Suyun asitliği bir pH sensörü ile ölçülür.

Alkalinite

Alkalinite, suyun asit nötralize etme kapasitesini gösterir. Muhtemelen bir su örneğinin alkalinitesini ölçmenin en yaygın nedeni, su yumuşatma amacıyla suya ne kadar soda ve kireç eklenmesi gerektiğini belirlemektir. Su yumuşatma işlemi, kazanlardaki korozyonu azaltmak için özellikle faydalıdır.

Suyun alkali olması durumunda, bu, en az 7.0’dan daha yüksek bir pH’a sahip olduğu anlamına gelir. Bikarbonat iyonlarının, karbonat iyonlarının ve hidroksit iyonlarının varlığı suyun alkalinitesini arttırır. Su numunelerinizin yüksek alkaliniteye veya asitliğe sahip olduğunu tespit ederseniz, bu suyun bir şekilde kirlendiğini gösterir.

Klor

Klor suda doğal olarak bulunmamakla birlikte, genellikle dezenfeksiyon amacıyla atık suya eklenir. Baz klor toksik bir gaz olmasına rağmen, sulu çözelti insanlar için tamamen zararsızdır. Suda az miktarda klor bulunursa, bu suyun temiz olduğunu ve esasen kirletici maddelerden arındırılmış olduğunu gösterir. Klor kalıntısını bir spektrofotometre veya renk karşılaştırıcı test kiti ile ölçebilirsiniz.

Sertlik

Sertlik, su yüksek mineral seviyeleri içerdiğinde ortaya çıkar. Bakımsız bırakılırsa, suyunuzdaki çözünmüş mineraller sıcak su borularında kireç birikintileri oluşturabilir. Yüksek mineral içeriğine sahip suyla duş alırsanız, kullandığınız sabunla köpürtücü üretmeyi zor bulabilirsiniz. Sudaki sertlik esas olarak kaya ve topraktan suya girebilen magnezyum ve kalsiyum iyonlarının varlığından kaynaklanır. Çoğu durumda, yeraltı suyu yüzey suyundan daha fazla sertliğe sahiptir. Su sertliğini bir kolorimetre veya test şeridi ile ölçebilirsiniz.

Çözünmüş Oksijen

Bu, nehirlerin, göllerin ve akarsuların ne kadar kirli olduğunu belirlemenize yardımcı olabilecek kritik bir su kalitesi parametresidir. Su yüksek bir çözünmüş oksijen konsantrasyonuna sahip olduğunda, su kalitesinin yüksek olduğundan emin olabilirsiniz. Çözünmüş oksijen, oksijenin çözünürlüğü nedeniyle oluşur. Suda bulabileceğiniz DO miktarı, birincil olarak suyun tuzluluğunu, basıncını ve sıcaklığını içeren çok sayıda faktöre bağlıdır. Çözünmüş oksijen seviyelerini bir kolorimetre veya elektrometrik yöntemle ölçmek mümkündür.

Biyolojik Oksijen İhtiyacı

Bakteriler gibi mikroorganizmalar organik maddeyi besin kaynağı olarak kullanırlar. Bu malzeme metabolize edildiğinde, oksijen tüketilir. Bu işlem suda gerçekleşirse, suyun bir örneğindeki çözünmüş oksijen tüketilecektir. Suda önemli miktarda organik madde olması durumunda, organik maddenin ayrışmasını sağlamak için yüksek miktarda çözünmüş oksijen tüketilecektir. Bununla birlikte, su bitkileri ve hayvanları hayatta kalmak için DO’ya ihtiyaç duyduğundan bu durum sorun yaratır. Seyreltme yöntemi ile biyolojik oksijen ihtiyacını ölçebilirsiniz. BOD seviyeleri yüksekse, su kirlenir.

İçme Suyu Kalite Parametre Değerleri – İçme Suyu Kabul Edilebilir Değerler

Suyun Biyolojik Parametreleri

Bakteri

Bakteriler, suyun pH’ı, gıda arzı ve sıcaklığı idealse, yiyecekleri alabilen ve hızlı oranlarda üreyebilen tek hücreli bitkilerdir. Bakteriler hızla büyüyebildiğinden, bir su örneğindeki bakteri sayısını saymak neredeyse imkansızdır. Çoğu durumda, bakteriler soğuk suda yavaş bir oranda ürerler. Sudaki yüksek miktarda bakterinin neden olabileceği, kolera, tularemi ve tifo gibi birçok zararlı su kaynaklı hastalık vardır.

Algler (Yosun)

Algler, fotosentetik pigmentlerden oluşan küçük, mikroskobik bitkilerdir. Bu bitkiler, inorganik maddeyi güneşten gelen enerjiyle yapılan organik maddeye etkili bir şekilde dönüştürerek kendilerini destekleyebilirler. Bu süreç devam ederken, algler karbondioksit tüketir ve oksijeni serbest bırakır.

Algler, stabilizasyon havuzları kullanan atık su arıtma proseslerinde de gereklidir. Alglerin neden olduğu ana sorunlar arasında garip kokular ve zayıf tat problemleri bulunur. Bazı alg türlerinin ciddi halk sağlığı riskleri oluşturabileceğini unutmayın. Örneğin, mavi-yeşil alglerin sığırları öldürmesi mümkündür.

Virüs

Virüsler, bir kişinin sağlığına zararlı olabilecek küçük biyolojik yapılardır. Sadece güçlü elektronik mikroskoplar virüsleri görüntüleyebilir. Tüm virüsler yaşamak için parazitlere ihtiyaç duyar. Virüslerin ne kadar küçük olduğu nedeniyle, filtrelerin çoğundan geçebilirler. Bazı su kaynaklı virüsler hepatit ve benzeri sağlık sorunlarına neden olabilir. Virüslerin arıtılmasındaki zorluklara rağmen, çoğu su arıtma tesisi dezenfeksiyon işlemi sırasında virüsleri ortadan kaldırabilmelidir.

Üç ana su kalitesi parametresi türünü anlamak, suyu arıtmak ve suda bulunabilecek birçok kirleticiyi gidermek istediğinizde yararlı olabilir. Suyunuzun yüksek bulanıklık, düşük pH veya bol miktarda bakteri olup olmadığı, bu sorunları tamamen ortadan kaldırmak için kullanabileceğiniz bir dizi çözüm vardır.

Kaynaklar:

İçme Suyu Kalite Parametre Değerleri” ile ilgili yorum;

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir