Su Analiz Cihazları, Su Arıtma Cihazı Tavsiyeleri

Su Kalitesi: Su Testinde pH Nedir? 6.5 – 8.5 pH

Su Kalitesi: Su Testinde pH Nedir?

pH Su kalitesi için en önemli göstergelerden biridir. pH ölçeği 0 ile 14 arasındadır, pH suyun asit veya baz kalitesini ölçer. 7’lik bir pH nötrdür, 7’nin altındaki bir okuma asidiktir ve 7’nin üzerindeki bir okuma alkali veya baziktir.

Suyun kalitesi uygun pH seviyelerine bağlıdır. Örneğin asidik sularda toksik ağır metaller kolayca çözünür ve canlılara daha zararlıdır. pH seviyesi aynı zamanda temel bitki besin maddelerinin mevcudiyetini de etkiler, birçok besin maddesi 7’nin üzerindeki bir pH’ta daha az bulunur.

İçme Suyu ve pH

İçme suyu pH seviyeleri için yasal olarak uygulanabilir bir standart yoktur, çünkü pH estetik bir su kalitesi olarak kabul edilir. Bununla birlikte, ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), içme suyu için 6.5 ila 8.5 arasında bir pH önermektedir. Metaller asidik suda kolayca çözündüğü için, çözünmüş metaller düşük pH seviyesine sahip içme suyunda bulunabilirler. Demir, manganez, bakır ve kurşun gibi metaller, borulardan veya yerel akiferden içme suyuna sızabilirler.

Asitli suda, demir metalik bir tada ve ayrıca giysi ve sıhhi tesisatta kırmızımsı lekelere neden olurken, kurşun gibi diğer metallerin çözünmesine yardımcı olurlar ve toksiktir. Alkali veya “sert” su, tencerelerde tanıdık pullu birikintilere ve kahvede acı bir tada neden olan aşırı kalsiyum ve diğer mineralleri içerir.

Yeraltı Suyu ve pH

Yeraltı suyu, suyun pH seviyesini etkileyebilecek kayalardan ve topraktan akar. Örneğin, kumtaşı ile temas eden su, 6.5 ila 7.5 arasında neredeyse nötr bir pH ile sonuçlanır. Öte yandan kireçtaşı ile temas eden su, 8.5’lik bir alkali pH değerine yükselebilir.

Topraklar, yeraltı suyu pH’ını etkileyen mineraller ve diğer maddeleri içerir. Topraklardaki çürüyen organik madde, yeraltı sularındaki pH seviyelerinin 4.0’a kadar düşmesine neden olur. Bu pH seviyesi, içme suyu için önerilen 6.5 ila 8.5 pH’ın çok altındadır.

İnsan kaynaklı kirlilik, yeraltı suyu pH’ını da etkiler. Örneğin, şeyl ve kömür madenciliğinden kaynaklanan akış, 2 kadar düşük pH okumalarına neden olabilecek demir sülfür içerir.

pH Nedir? Suyun pH Değeri Ne Kaç Olmalı

pH Nedir? Suyun pH Değeri Ne Kaç Olmalı

Akarsular ve Göllerde pH

Bir göl veya akarsudaki pH seviyesi, balıkların ve su bitkilerinin hayatta kalması için çok önemlidir. Tatlı su gölleri ve akarsuları tipik olarak 6.0 ila 8.0 arasında pH seviyelerine sahiptir. Daha derin göller genellikle yüzeye yakın daha yüksek bir pH’a sahiptir.

Sucul organizmalar pH değişikliklerine karşı hassastır. Örneğin, balıklar için en uygun pH seviyesi 6,5 ila 9,0 arasında değişmektedir. Bu aralığın dışındaki seviyelerde, balıklar toksik kimyasallardan zehirlenmeye duyarlı hale gelir. PH’daki değişiklikler ayrıca mevcut bitki besin maddelerinin aşırı yüklenmesine neden olabilir, bu da aşırı bitki büyümesine ve balıklar için tükenmiş oksijen seviyelerine neden olabilir. Ötrofikasyon olarak bilinen bu durum, sudaki bitki ve hayvan yaşamının hayatta kalmasını tehdit eder.

Su Kalitesi: Su Testinde pH Nedir?

Su Kalitesi: Su Testinde pH Nedir?

Suyun pH değeri nasıl ölçülür?

Bilim adamları sudaki pH seviyelerini ölçmek için bir pH metre kullanırlar. Su testi, nispeten küçük, taşınabilir bir sayaç kullanılarak yerinde veya daha büyük bir tezgâh üstü sayaç kullanan bir laboratuvarda gerçekleştirilir. Masaüstü ölçüm cihazı, su örneğini tutan bir bardağa ve iki özel elektrotlu bir cam proba sahiptir. pH elektrodu, su numunesinin asitliğini ölçerken, referans elektrodu sabit asitliğe sahip bir sıvıya daldırılır. pH elektrodundan gelen okuma, referans elektrodundan gelen okuma ile karşılaştırıldıktan sonra, ölçüm cihazı voltajı pH seviyesine dönüştürür.

Bir pH metre, bir test şeridi kitinden çok daha doğru bir okuma sağlar ve damlalık kullanmak zorunda kalmayla ilişkili karışıklığı önler. Su numunelerini test etmeden önce kalibrasyon, pH metrenin doğru okumalar ve test sonuçları sağlamasını sağlar.

Sudaki pH’ın Önemi

Su kalitesi, tüm canlılar için olduğu kadar tarım ve rekreasyon için de çok önemlidir. Optimum pH seviyeleri, su kalitesinin ve sağlıklı ekosistemlerin korunmasında önemli bir faktördür. Doğru pH testi, içme suyunun ve yeraltı suyunun güvende tutulmasına yardımcı olur ve su bitkilerinin ve hayvanlarının korunmasına yardımcı olur.

Argentium inox su arıtma cihazı çevreye duyarlı patentli inox dış kasa tasarımı ile plastiği %50 oranında daha az kullanımı ile hem suyunuzu hem doğayı koruyan teknoloji ile üretilmiştir. Sıradan su arıtma cihazlarının neredeyse tamamı plastikten oluşmaktadır. Argentium su arıtma cihazı NSF standartlarını yerine getiren tamamı sertifikalı bileşenlerden ve filtrelerden oluşmaktadır. Çok Aşamalı Filtrasyon Teknolojisi ile ağır metal, tarım ilacı, bakteri ve diğer zararlı maddeleri %99 oranında suyunuzdan arındırır. Suyunuzu içerken, içiniz de içiminiz de rahat olur.

Ethicwater Argentium Su Arıtma Cihazı Mutfak Montaj görüntüsü

Ethicwater Argentium Su Arıtma Cihazı Mutfak Montaj görüntüsü

Dünya Sağlık Örgütü tanımlarına göre içinde hastalığa neden olmayan, gözle görülmeyen kimyasalların bulunmadığı suya ‘güvenli su’, içinde yaşam için gerekli belirli oranda mineralleri içeren suya da ‘sağlıklı su’ denilmektedir.  Dünya Sağlık Örgütü (WHO 2003) Su Raporuna göre içme suyu en az 10 mg/l Magnezyum ve en az 20 mg/l Kalsiyum içermelidir.

8,5pH seviyesinde antioksidan alkali su üreten Argentium su arıtma cihazı ile yüksek pH değerine sahip alkali su elde edebilirsiniz.

Su Kalitesi: Su Testinde pH Nedir? 6.5 – 8.5 pH” ile ilgili yorum;

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir